Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kognitiv psykologi

No description
by

Catarina Ahltorp

on 13 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi
Perception
= de upplevelser som uppstår genom stimulering av våra våra sinnen...som ser till att vi uppfattar och tolkar den information vi får.

Den process som gör att vi uppfattar oss själva, andra och vår omvärld, föremål, händelser osv.
Kognitiva scheman
Kognition: Människans intellektuella funktioner - kunskap, tänkande och information.

Hur vi tar in, lagrar och använder information.
Kognitiva scheman
Man skulle kunna se det som ett mappsystem på en dator. Vi sorterar ner olika händelser och det vi lär i olika mappar. När vi ser och upplever något så plockar vi fram och jämför det vi har i mapparna med det nya.
Martin, 16 år, är mörkrädd. Han har svårt att sova ensam utan att ha lampan tänd och han klarar inte av att sova borta. Han vill helst inte prata om sin rädsla. Bara hans föräldrar känner till den. Det gör att han också måste hitta på skäl till att han vill ha människor omkring sig när det är mörkt och att han inte kan sova borta.

Människan tänker, tolkar, minns och fattar beslut utifrån scheman i hjärnan som uppstår genom kunskap och erfarenheter .
Vår perception är selektiv.
- Vi ser det vi vill se, vi hör det vi vill höra...
Cocktail party - effekten
Kallas det som inträffar när vi är i en större folkmassa och någon t.ex. nämner något du är intresseard av så lyssnar du på det i stället för ditt eget samtal .
Minne
Minne är den mentala process som handlar om att behålla, återkalla och använda information som ej längre är närvarande.
Titta på bokstäverna nedan i 30 sekunder. Skriv sedan ner så många som möjligt i korrekt ordning.
BÖRKIFNALSIKDÖT
Korttidsminne eller arbetsminne
12 - 30 sekunder.
7 (+/- 2) enheter.
Enheter som sätts ihop till meningsfulla enheter genom chunking i stället för 132465, 132 465.

Bearbetar information genom att jämföra den med kunskapen vi har i långtidsminnet.
Gör samma sak igen. Titta på bokstäverna nedan i 30 sekunder. Skriv sedan ner så många som möjligt i korrekt ordning. Använd nu chunking.


CALFÖSILTOLPCIB

Explicita minnen = är minnen som vi är medvetna om. T.ex. minnen av händelser, sådant vi har varit med om, som kan kopplas till tid och rum.

Kunskapsminne, information av allmän karaktär.

Implicita minnen = minnen som vi inte är medvetna om att vi använder. T.ex. inlärda färdigheter (t.ex. att cykla, gå etc.).Tidigare erfarenheter av samma el. liknande stimuli omedvetet påverkar våra responser. Omedveten inlärd respons på ett visst stimuli.
Långtidsminnet består av:
När vi inte minns något beror det oftast på problem med framplockning (när information hämtas från långtidsminnet) och inte inkodning processen (då information överförs från korttidsminnet till långtidsminnet). Dessa problem har inte sällan samband med koncentrationssvårigheter.
Innebär att när information ska återminnas kommer försökspersonerna lättast ihåg det som var i början och i slutet medan det är väldigt få som minns informationen i mitten.
Seriepositionseffekten
Testa ditt minne!
Vi förväntar oss ofta saker och drar slutsatser som i själva verket inte uttryckligen uttalas, t.ex. att en bebis var vaken hela natten leder oss till att tro att bebisen skrek eller grät.

Det är inte ovanligt att människor är övertygade om att de minns någonting som de egentligen inte alls minns.

Människor kan omedvetet omvandla händelser de hört berättas till egna minnesbilder.
Dunckers berömda ljusproblem
Du har ett stearinljus, en ask med tändstickor och en låda med häftstift.

Din uppgift är att fästa ljuset på väggen ovanför bordet utan att det droppar stearin på bordet när ljuset brinner.
Lösningen:
Anledningen till att många misslyckas med problemet är s.k. FUNCTIONAL FIXEDNESS, en mental blockering mot att använda ett objekt på ett nytt sätt som krävs för att lösa ett problem.
Dödsorsaker i Sverige (år 2010)
EXEMPEL: Vilken dödsorsak tror du är vanligast?
A. AIDS eller lunginflammation?
B. Diabetes eller trafikolyckor?
C. Drunkning eller förgiftning?
AIDS 11 st - lunginflammation 1450 st
Diabetes 1936 st - trafikolyckor 236 st
Drunkning 78 st - förgiftningsolyckor 398 st

Källa: Socialstyrelsen.se
Vi överskattar kategorier som är lätta att söka efter i minnet.

Sådant som vi lättare kommer ihåg tror vi också är vanligare. Det händer att vi drar felaktiga slutsatser eftersom vissa fenomen och händelser står ut i vårt minne.

Kan också vara till hjälp, t.ex. när du tittar ut genom fönstret och ser att mörka moln drar du antagligen slutsatsen att det kommer att regna.


Det är en förutsägelse som direkt eller indirekt orsakar att den besannas.


Det är en förutsägelse som direkt eller indirekt orsakar att den besannas.
Självuppfyllande profetsia
Rosenthaleffekten
- Uppstår då människor gör tankefel beroende på att man misstolkar information (Aaron Beck: Tankefällor)

Tankefällor är alltså feltolkningar som kan orsaka att vi missbedömer situationer. De är varken sjukliga eller onormala, utan snarare en konsekvens av vår hjärnas förmåga att sortera information genom att generalisera situationer och söka efter hot eller fara.
Kognitiv terapi/KBT
Få fram tankar, dvs dysfunktionella antagande.

Terapeuten ställer sokratiska frågor, att få patienten att tänka själv, för att upptäcka att de negativa antaganden inte stämmer med verkligheten.

Hemläxa - göra något för att motbevisa.
Kognitiva förvrängningar
Haloeffekten
http://quiz.svd.se/?sTid=443
Psykolog Elizabeth Loftus studerar minnen - falska minnen, när människor antingen komma ihåg saker som inte hänt eller kommer ihåg dem annorlunda. Det är vanligare än man kan tro!
https://www.ted.com/talks/elizabeth_loftus_the_fiction_of_memory?utm_campaign=tedspread--a&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
Full transcript