Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

fhfghdh

No description
by

Jarosław Ka

on 6 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of fhfghdh

Urlop macierzyński, wychowawczy, becikowe, zasiłki i rejestracja noworodka
Urlop macierzyński
Warunki:
- umowa o pracę
- umowa zlecenie (opłacane składki chorobowe)
- działalność gospodarcza
Urlop trwa 20 tyg. od dnia porodu (na jedno dziecko)
Urlop trwa 31 tyg. od dnia porodu (na dwoje dzieci)
Do pracodawcy należy dostarczyć akt urodzenia dziecka
Wniosek o urlop należy złożyć do pracodawcy na 7 dni przed planowanym urlopem
Urlop rodzicielski
Urlop rodzicielski wybieramy bezpośrednio po macierzyńskim, przysługuje 32 tyg na jedno dziecko oraz 34 tyg na dwoje dzieci (bliźnięta)
Złożenie jednego wniosku na oba urlopy - przysługuje 80% zasiłku podstawy
Urlop tacierzyński
Przysługuje ojcu dziecka 2 tyg z możliwością wybrania do 24 miesięcy po porodzie (ojciec dziecka pracujący)
Urlop wychowawczy
Trwa 36 miesięcy - można go wybrać w kilku ratach następujących jedna po drugiej na pisemny wniosek do pracodawcy
Warunki przyznania urlopu
- umowa o pracę conajmniej 6 miesięcy
- umowa spółdzielcza o pracę
Zaległy urlop wypoczynkowy można wybrać po urlopie wychowawczym
Zasiłek becikowy
zapomoga wypłacana jednorazowo (1000 zł), przysługuje matce lub ojcu dziecka, jeżeli dochód rodzinny na osobę nie przekracza 1922 zł netto (weryfikacja co 3 lata)
Dokumenty wymagane do zapomogi należy złożyć w opiece społecznej:
- wniosek o przyznanie "becikowego"
- zaświadczenie lekarskie lub położnej dla matki dziecka odnośnie pierwszej wizyty u ginekologa przed 10 tyg. ciąży i przynajmniej 3 wizyt w każdym trymestrze
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
- kopia tożsamości rodziców
- oświadczenie, że drugi z rodziców nie otrzymał zapomogi
- oświadczenie członków rodziny za rok poprzedzający złożenie wniosków (urząd skarbowy)
Dodatkowy zasiłek rodzinny należy się, gdy dochód miesięczny na osobę nie przekracza 574 zł netto
Rejestracja noworodka
Rodzic dziecka zgłasza się do 14 dni od porodu do urzędu stanu cywilnego z dokumentami w miejsce urodzenia:
- dowody tożsamości rodziców
- odpis aktu małżeństwa
- jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa to muszą być oboje rodzice z dowodami tożsamości i aktem urodzenia matki
Dodatkowe świadczenia rodzicielskie 1000 zł netto miesięcznie przyznawane jest matce, której nie przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez 52 tyg (np studenci, rolnicy, bezrobotni). Dodatkowe informacje szczegółowe można uzyskać w swoim zakładzie pracy bądź w opiece społecznej
Po wyjściu ze szpitala matki z dzieckiem należy niezwłocznie (do 48h) skontaktować się z położną rejonową, do której jest złożona deklaracja, bądź z poradnią dziecięcą, do której będzie zadeklarowany noworodek celem wizyt patronażowych objętych nad matką i dzieckiem
Full transcript