Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PLNOG

by

Michal Szmidt

on 29 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PLNOG

Dyrektor Finanowy zapytał Prezesa:
"Co jeśli zainwestujemy w rozwój naszych pracowników, zapłacimy za ich szkolenia, a oni następnie odejdą z firmy?"
Jak obrabować bank
Text
Text
3 PYTANIA
Text
Text
Michał Szmidt
Dyrektor d/s Rozwoju Nowego Biznesu
michal.szmidt@dllgroup.com
+48 668 870 399
Text
Text
RYNKI
DLL jest globalnym partnerem oferującym zintegrowane rozwiązania finansowe.
Naszym celem jest pomoc naszym Klientom w przezwyciężaniu wyzwań, przed jakimi mogą się znaleźć, rozbudowując swoje firmy i osiągając kolejne zrównoważone sukcesy.
Na całym świecie, w ponad 35 krajach, pomagamy naszym Klientom osiągać sukces!
- Maszyna poza bilansem klienta;
- Vat w wysokości 23% doliczany jest do każdej raty leasingowej;
- Amortyzacji dokonuje finansujący;
- Możliwość wykupienia maszyny po zakończeniu leasingu za wartość końcową ustaloną w umowie;
- Okres finansowania od 24 - 60 miesięcy;
- Udział własny od 0%;
- Spłaty miesięczne;
- Wysokość udziału własnego i okres finansowania są zależne od oceny kredytowej klienta.
LEASING OPERACYJNY
- Maszyna znajduje się w składnikach majątku korzystającego;
- VAT płatny z góry od sumy kapitału i odsetek;
- Miesięczne raty bez VAT;
- Amortyzacji dokonuje korzystający zgodnie z przyjętymi zasadami;
- Po spłacie wszystkich rat wynikających z umowy leasingu tytuł własności przechodzi na korzystającego;
- Okres finansowania od 12 - 60 miesięcy;
- Udział własny od 0%;
- Wysokość udziału własnego i okres finansowania są zależne od oceny kredytowej klienta.
LEASING FINANSOWY
- Maszyna jest kupowana przez pożyczkobiorcę;
- Zabezpieczeniem pożyczki jest zastaw lub przewłaszczenie maszyny;
- Miesięczne raty bez VAT, część odsetkowa jest kosztem uzyskania przychodu;
- Po spłacie wszystkich rat wynikających z umowy pożyczki zabezpieczenie wygasa;
- Okres finansowania od 12 - 60 miesięcy;
- Udział własny od 0%;
- Wysokość udziału własnego i okres finansowania są zależne od oceny kredytowej klienta.
POŻYCZKA
Cesja wierzytelności to przeniesienie uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi na nabywcę wierzytelności.
Przedmiotem cesji może być każda wierzytelność, która jest zbywalna- zwłaszcza wynikająca z faktury sprzedaży!
CESJA WIERZYTELNOŚCI
Zalety Cesji Wierzytelności DLL dla Klienta realizującego inwestycję
- Klient rozmawia z jednym podmiotem - partnerem - oszczędza czas na porównywaniu oferty finansowej oraz ceny produktu (One Stop Shopping),
- Wniosek o płatność za fakturę w ratach rozpatruje DLL - firma leasingowa z szybkim i transparentnym procesem decyzyjnym,
- Klient może liczyć na rozłożenie płatności na raty na dłuższy okres niż w przypadku kredytu kupieckiego oferowanego przez Partnera,
- Klient nie ponosi opłat dodatkowych związanych z przyznaniem finansowania,
- Klient nie podpisuje żadnych nowych dokumentów umownych
- Klient nie ustanawia dodatkowych zabezpieczeń,
- DLL nie ingeruje w uzgodnione warunki spłaty ceny zakupu sprzętu między partnerem a klientem,
- DLL pozostaje niewidoczne dla klienta - ujawnia się tylko jeżeli płatności są regulowane z opóźnieniem.
Zalety Cesji Wierzytelności DLL dla Partnera
- Rozmowa o finansowaniu jest wkomponowana w proces sprzedaży produktu od samego początku,
- Sprzedając produkt wraz z finansowaniem, oferta sprzedaży staje się unikatowa - nieporównywalna z ofertą konkurencji,
- Oferując sprzedaż na raty z cesją na DLL , otwierają się nowe możliwości pozyskania klientów, których:
- nie stać na zakup za gotówkę lub
- gdzie wielkość projektu wraz z rozłożeniem na raty ceny zakupu przekracza apetyt na ryzyko sprzedawcy
- Brak angażowania własnych środków obrotowych do sfinansowania potrzeb kredytowych klienta,
- Wskaźniki finansowe (zadłużenia, rotacji należności) - istotne do określania przez instytucje finansowe ceny instrumentów finansowych ulegają poprawie,
- Ryzyko braku spłaty wierzytelności jest przeniesione na DLL,
- Jeden prosty wzór umowy cesji.
Istotne Aspekty Cesji Wierzytelności
1. Brak zakazu cesji wierzytelności w umowie sprzedaży między Partnerem IT a klientem końcowym.
2. W przypadku szpitali publicznych wymagana jest zgoda organu założycielskiego.
3. Wykup Wierzytelności dokonywany jest na podstawie faktury i/lub Umowy Sprzedaży i/lub Umowy Dostawy.
4. Wraz z Wierzytelnością przechodzą na Cesjonariusza wszelkie prawa z nią związane (należności uboczne, zabezpieczenia) .
5. Cesja DLL ma charakter umowy faktoringowej tj. jest zwolniona z PCC!
6. Wierzytelność:
- jest bezwarunkowa,
- nie jest sporna,
- nie jest obciążona prawami osób trzecich
- nie jest przedawniona,
- nie doszło i nie istnieją przesłanki do dokonania jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej mogącej skutkować bezskutecznością lub brakiem możliwości dochodzenia Wierzytelności w części lub całości.
Prezes odpowiedział:
"A co jeśli nic nie zainwestujemy i oni zostaną?"
Kto z Państwa jest producentem/dystrybutorem?
Kto z Państwa jest odbiorcą rozwiązań IT?
Kto z Państwa słyszał o DLL?*
*nie pytamy o biblioteki łączone dynamicznie :)
Udostępnij nasz post na Linkedin
i odbierz swój prezent
Rob a bank
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach.

Zaprogramujmy razem rozwój Twojego biznesu.

Odwiedź nasze stoisko.
Choć niektórzy mówią, że również śmierć i podatki.
Jedyną pewną rzeczą jest zmiana.
CAPEX czy OPEX?
Zachowaj gotówkę.

Tarcza podatkowa.

Nie ograniczaj swojich lini kredytowych.

Trzymaj koszty poza bilansem.

Zakwalifikuj koszt jako usługę obcą
Finansuj całe rozwiązanie.

Postaw na przewidywalność. Znana wysokość raty.

Płać z oszczędności.

Elastyczność. Dopasuj strukturę płątności do Twojego budżetu.

Unikaj technologicznego starzenia się.
Czy warto finansować IT?
SOLO
system przeglądarkowy
aplikacja mobilna
Marcin Romaniuk
Dyrektor d/s Rozwoju Produktu
marcin.romaniuk@dllgroup.com
+48 662 085 989
Full transcript