Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Manuelni mišićni test

No description
by

Nikola Petrović

on 29 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Manuelni mišićni test

Мануелни мишићни тест
Теоријски оквир рада
Мануелни мишићни тест
Мануелни мишићни тест се може описати као врло практичан, једноставан и јефтин начин помоћу кога можемо добити одређене показатеље тренутног стања снаге одређених група мишића. Све то га чини врло популарним код физио-терапеута и стручњака за физичку припрему у спорту.
Основ мануелног мишићног теста чине шест оцена, поређаних од "0" као најниже, до "5" као највише, максималне оцене. Свака оцена садржи одређене критеријуме (захтеве) које одређени мишић или група мишића мора испунити.
Историјски развој тестирања снаге код деце
Ранија мерења снаге код деце су била ограничени на тестове засноване на броју понављања чучњева/склекова за 1 минут или мерења издржаја на шипци са исправљеним или савијеним рукама; ови тестови испитују издржљивост, а не мишићну снагу.
Ако се мери снага руку и ногу онда је логично да се они требају тестирати помоћу динамичких тестова јачине зато што је њихова свакодневна функција динамичке, а не статичке природе.
Lafayette Manual Muscle Tester
Лафајетов ММТ је ручни уређај за објективно квантификовање снаге мишића;
Циљ тестирања је да се забележи почетна снага испитаника након којег се ради на јачању одређене групе мишића да би се поновним тестирањем утврдио позитиван утицај вежбања за дату групу мишића.
Тестирање се врши тако што испитаник врши силу на уређај којим испитивач врши отпор на одређени покрет.
широк спектар примена у корективној гимнастици, код физотерапеута, лекара.
Лафајетов мануелни мишићни тестер има

Предмет, циљ и задаци истраживања
ТЕСТИРАЊЕ ДЕЦЕ
Вршени су следећи тестови:
Мануелни мишићни тест флексора потколенице
Мануелни мишићни тест ектензора потколенице
Мануелни мишићни тест екстензије натколенице
Мануелни мишићни тест флексора надлакта
Мануелни мишићни тест абдуктора надлакта
Бобан Јанковић
ЗАВРШНИ РАД
Увод
Физички развој деце је веома важан, јер се рефлектује на општи развој детета. Ако физички развој детета одступа од правилног, нарочито на предшколском узрасту, то може имати велике последице на целокупан развој детета и његов каснији успех у школовању и животу.
Васпитач треба да има у виду колики је значај спортско - рекреативне наставе, као и утицај на то да код деце развије пре свега радне навике, а затим и склоности према физичком вежбању и рекреацији.
Развој моторике у ранијим узрастима
На узрасту од прве до треће године код детета се развијају предметне радње, да би око треће године моторика постигла знатан степен развоја, тако да су деца гипка и покретљива, али је њихова општа спретност прилично ниска. Игра остаје водећа активност и током треће године живота. Кроз игру дете задовољава своју потребу за кретањем.
Пратећи игру, формирање и функционисање моторних активности обавља се од једноставних покрета у елементарним играма све до посебне врсте покретних игара, односно спортских игара.

Фактори физичког васпитања и развоја моторике
Сви процеси које обухвата развој моторичких способности условљени су низом различитих фактора: унутрашњих и спољашњих, као и активностима детета.
Унутрашњи фактори се наслеђују; они представљају биолошку основу од које зависи целокупан развој детета, али га не могу обезбедити без утицаја спољашњих фактора.
У спољашње факторе убрајају се социоекономски, географско-климатски услови, утицај физичких активности, хигијенско - дијететски поступци, стимулативна средства.
Карактеристике физичког развоја у предшколском периоду
Интезитет раста разликује се с обзиром на развојно доба, па је за предшколски период карактеристично да разни делови тела имају сопствене периоде наглог раста.
Раст и развој нису једнаки у свим деловима организма, па поједини органи расту брже него други.
Тако се нпр. истурен трбух, карактеристичан за бебе изравњава, а после треће године шире се рамена, груди се шире и постају пљоснатије, а бедра се повећавају, ноге се издужују и исправљају и расту спорије него руке. Стопала и шаке расту спорије.
Значај физичког васпитања у предшколском периоду
У предшколском периоду треба посветити пуну пажњу физичком васпитању. Таква потреба произилази из чињенице да је то доба интезивног развоја у коме деца имају неодољиву потребу за кретањем, воле да истражују, теже новим, различитим облицима кретања.
У овом периоду се развија осећај за ритам помоћу поскока, ходања уз песму, музичку пратњу, а стваралачке способности се развијају путем савладавања препрека и испуњавањем задатака.
Основни принципи реализације ММТ
познавати почетни положај за тестирање сваке мишићне групе,
познавати топографску анатомију третираних мишићних група,
разликовати групе мишића по њиховој функцији (агонисти, синергисти, антагонисти, неутрализатори, стабилизатори),
познавати равни у којима се врши покрет, као и осовине око које се врши покрет,
познавати технику неутралисања деловања других мишићних група приликом тестирања, тачком фиксирања одређеног дела тела,
познавати место или регију на којој се врши притисак руком испитивача, и на тај начин давати мануелни отпор,
познавати технику мењања почетног положаја тела, ради неутралисања дејства силе земљине теже.
Развој моторике у ранијим узрастима
Фактори физичког васпитања и развоја моторике
Карактеристике физичког развоја у предшколском периоду
Значај физичког васпитања у предшколском периоду
Историјски развој тестирања снаге код деце
Мануелно тестирање мишића је први пут применио R. W Lowett у САД 1912. године испитујући способност мишића да савладају земљину тежу и дејство силе из спољашње средине.
Метода је током времена усавршавана додавањем и коришћењем нових почетних положаја, уводењем оцена у виду процената, оцењивали су се и покрети, а не само мишићи.
Опис рада
У сарадњи са професором Александром Игњатовићем, за тестирали смо старију васпитну групу узраста од 5 - 6 година.
За тестирање смо одабрали три групе мишића: трбушне, мишиће руку и мишиће ногу.
Одредили смо пет теста која ћемо радити са сваким дететом индивидуално.
Након иницијалног мерења, са децом смо радили физичке активности у циљу јачања тестираних група мишића у периоду од два месеца.
Физичке активности
Васпитно образовни задаци физичких активности:
• Биолошки задаци: развијање координације покрета,
снаге.
• Педагошки задаци: упознавање са основним појмом физичког васпитања и његовог значаја, подстицање позитивног односа према раду у групи, поштовање дисциплине и правила понашања
Занимљивости
Вршена су финална мерења након експерименталног програма у трајању од 2 месеца.
Сада је за екстензију у зглобу десног колена је добијена средња вредност од 11,7 (побољшање од 2,4), а за екстензију у зглобу левог колена добијена је мало мања средња вредност од 10,9 (мање побољшање неко код екстензије у зглобу десног колена, побољшање од 1,8).
Добијен је податак да је средња вредност флексије у лакту десне руке 6,1 (побољшање од 1,1), а за флексију у лакту леве руке добијена је средња вредност од 6,2 (побољшање леве руке од 2,6. знатно веће у односу на десну руку).
Добијена средња вредност за опружање десне руке је 5,3 (побољшање од 1,0), а за опружање леве руке добијена је иста средња вредност од 5,3 (побољшање 0,9). Напредак је овде скоро идентичан, са малом разликом од 0,1.
Предмет:
Анализа применљивости мануелног мишићног теста код деце предшколског узраста; утицај физичког вежбања на повећање снаге код деце.
Циљ:
Потврђивање безбедности и eфикасности овог метода тестирања снаге код здраве деце.
Задаци:
Избор групе за тестирање
Тестирати једну групу деце старијег васпитног узраста мерењем на Лафајетовом ручном мишићном тестеру
Провера утицаја физичког вежбања на развог тестираних мишићних група са истом групом деце (радећи одређене активности физичког васпитања)
Поновљено мерење
Класификација добијених резултата мерења
Сагледавање ралике у мерењима и коментарисање добијених резултата
Резиме у коме се сагледава безбедност и ефикасност примене ове методе напредовања деце
Флексија у зглобу колена
Екстензија у зглобу колена
Екстензија ногу
Флексија у лакту
Опружање руке
Иницијално
тестирање
У завршном делу активности са децом радимо једну или две елементарне игре које су првих пар активности биле по слободном избору деце (шуге, лети - лети, ринге раја, врући кромпирићи, ледени чика, иде маца око тебе, кипови, вруће - вруће, итд. ).
© 2015. Бобан Јанковић
Забацивање лопте иза главе
Бацање лопте преко главе
Забацивање лопте иза главе
Бацање лопте са груди
Бацање лопте са груди
Хватање лопте и препрема за чучањ
Чучањ са лоптом у рукама
Хватање лопте
Спуштање у чучањ
Почетни став вежбе
Прихватање лопте и котрљање назад свом пару
Котрљање пилатес лопте
Почетни положај вежбе
Спуштање у лежећи положај
Враћање у почетни положај
Спуштање у лежећи положај
Враћање у почетни положај
Значај рада за теорију и праксу
Предшколске установе немају одговарајуће просторне услове, опрему и реквизите, али ни адекватан кадар оспособљен за специфичан, осетљив и врло захтеван рад с децом. Физичке активности у предшколским установама реализују само васпитачице које нису за то адекватно обучене, а често и недовољно мотивисане за овакву врсту ангажовања.
Овај рад има мисију да укаже васпитачима колико је важно да се са децом раде вежбе, да буду физички активни јер се кроз вежбање деца боље развијају како телесно тако и умно. Сва досадашња истраживања показују да вежбање помаже у концентрацији и да након тога деца показују боље резултате на другим пољима.
Закључци
Међу децом се јављају бројни здравствени проблеми зато што је физичко вежбање и физичка култура у образовном систему благо запостављена.
Једна од најједноставнијих, најјефтинијих метода за процену функционалних способности једног или више мишићних група, јесте мануелни мишићни тест, који је нашао широку примену у спорту и физикалној медицини.
У предшколском узрасту се може много утицати на формирање моторичког понашања деце, што је основа за касније формирање и развој моторичких способности и моторичких вештина и активно бављење спортом.
Деца су увек после вежбања била весела и расположена, што је познат ефекат правилно извођених физичких активности.
Овај рад има мисију да укаже васпитачима колико је важно да се са децом раде вежбе, да буду физички активни јер се кроз вежбање деца боље развијају како телесно тако и умно. Сва досадашња истраживања показују да вежбање помаже у концентрацији и да након тога деца показују боље резултате на другим пољима.
Full transcript