Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ-DENGESİZLİKLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIM

EMİNE
by

emine turan

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SIVI ELEKTROLİT DENGESİ-DENGESİZLİKLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIM

BEDEN SIVILARI:
Ekstrasellüler ve intrasellüler sıvı:İnsan vücudunun %60'ısıvıdır.Bu sıvıların büyük bölümü hücre içindedir ve intrasellüler sıvı adını alır,üçte biri ise hücre dışındadır ve ekstrasellüler sıvı adını alır.Total vücut suyu (42 lt.),Genel anlamda iki büyük kompartmanda bulunmaktadır.
İntrasellüler sıvı(hücre içi sıvı) %40 = 28 lt.
Ekstrasellüler sıvı(hücre dışı sıvı) %20=14 lt.
a) İnterstiyel sıvı (hücreler arası sıvı) % 15=10,5 lt.
b) İntravasküler sıvı(plazma) % 5 =3,5 lt. İntrasellüler Sıvı: Total vücut ağırlığının %40'ı
ve vücut sıvısının 2/3'ünü oluşturur.İntrasellüler sıvının,büyük bir kısmı kas kitlesi içerisindedir.

Katyonu: Potasyum(K+) ve Magnesyum(Mg++)'dur.

Anyonu: Proteinler ve Fosfat'tır.

Diğerleri: Az miktarda Sodyum(Na++),Bikarbonat(HCO3) VE Klor(Cl-)
Kalsiyum (Ca++) ise hemen hemen yok denecek kadar azdır. Ekstrasellüler sıvı:
İntravasküler sıvı(plazma):3,5 lt.
İnterstisyel sıvı (hücreler arası):%15
Diğer sıvılar(sindirim salgıları,idrar,ter,BOS,intraoküler sıvı vb.)Transellüler sıvı olarak adlandırılır:%1
Toplam vücut ağırlığının yaklaşık % 20'si kadardır.
Katyonu:Sodyum(Na++)

Anyonu:Clor(Cl-) ve Bikarbonat(HCO3)

Diğerleri:Az miktarda Kalsiyum(Ca++),Potasyum(K+) ve Magnezyum(Mg++)'dur.
Ekstrasellüler sıvının osmatik basıncını büyük oranda Sodyum sağlar. VÜCUT SIVI DENGESİ Normal bir birey tarafından günde ortalama 2-3 lt.su alınır.(Bu suyun yaklaşık 0,5 lt'si alınan katı gıdaların kapsadığı su ve oksidasyon sonucu oluşan sudur.)
Su barsaktan süratle emilir ve hücre zarının geçirgenliği nedeniyle ekstrasellüler ve intrasellüler kompartmanlara diffüzyonla dağılır. Günlük Alınan Suyun;
0.1 lt'si Barsaklardan fecesle,
0.3 lt'si Solunum Sisteminde buharlaşma ile,
0.4 lt'si Deriden terlemeyle kaybedilir.

Geri kalan 1.5lt'si B öbreklerden idrarla atılır. Elektrolitler ve Plazma:
elektrolit:su gibi çözücüde,iyon adı verilen
farklı elektrik yüklü partiküllerle ayrılan,atomlardan oluşan bir madde ya da bileşik olarak tanımlanır. + iyon katyon - iyon anyon'dur SIVI VE ELEKTROLİTLERİN HAREKETİ
Hücrenin içi ile dışı arasındaki sıvı ve elektrolit geçişlerinin anlaşılması;ödem,dehidratasyon,dolaşımın yüklenmesi ve su zehirlenmesi gibi patofizyolojik durumların anlaşılması açısından önemlidir.
Hücre içi ile dışı arasındaki sıvı ve elektrolitlerin karşılıklı geçişi;ozmoz ve aktif transport ile gerçekleşir. OZMOLARİTE:
Bir litre suda çözünen toplam partikül sayısıdır.
Yoğun olarak adlandırılan sıvının ozmolaritesi fazladır.
ozmolarite hücre içi ve dışı arasındaki geçişleri kontrol eder.Vücut sıvılarında bulunan başlıca partiküller elektrolitler ve kolloidlerdir.

OZMOLARİTE=Ozmol/Litre solüsyon
OZMOLARİTE=Ozmol/Kg solüsyon

OZMOZ:
Yarı geçirgen(semipermeabl)zarla ayrılmış,değişik ozmolaritesi olan iki sıvı sz konusu olduğunda,su ozmolaritenin fazla olduğu tarafa geçer.Diğer bir ifadeyle,ozmoz,suyun DÜŞÜK yoğunluktaki ortamdan YÜKSEK olan ortama doğru yarı geçirgen zardan geçmesidir.
Ya da;ozmoz ,çözücünün,çözünecek maddenin çok olduğu ortama doğru yarı geçirken zardan geçmesi eylemidir.Ozmoz Suyun difüzyonudur. DİFÜZYON:
Çözünen maddelerin ,YÜKSEK yoğunlukta oldukları ortamdan DÜŞÜK yoğunlukta oldukları ortama geçmeleridir. OZMOTİK BASINÇ:
Ozmozu engelemek üzere gereken basınç miktarıdır;Hg ile ifade edilir.Ozmolarite/yoğunluk değişikliği hücre hacminde değişikliklere neden olur.
Eğer hücredeki sıvının ozmolaritesi/yoğunluğu fazla ise hücre dışından hücreye sıvı geçişi olur ve hücre şişer.Ya da,hücrenin dışındaki sıvını yoğunluğu hücredekinden fazla olursa bu sefer hücredeki sıvı hücre dışına geçer ve hücrenin hacmi küçülür
Hücre düzeyinde sıvı giriş çıkışlarını,
Vücut düzeyinde ise su içme ve fazla suyu atma gibi işlemleri kontrol altında tutmaktadır. Vücutta su eksildiğinde susama hissi Su atılması gerektiğinde ADH(antidiüretik hormon;vazopressin)böbreklerdeki nefronlar ve sindirim sistemi aracılığla atılır. AKTİF TRANSPORT(eriyik pompası)
İyonların elektrokimyasal farktan yararlanarak ve enerji kullanarak hücre membranından geçmesidir.
Na+ ve diğer katyonlar (+ yüklü parçacıklar)hücre zarınadan,hücre dışına aktif transportla çıkabilirler.Buna Na+ pompası denir.Na+ pompası sayesinde hücre içi ve hücre dışındaki farklı Na+ oranı korumaktadır.
Aktif transport sayesinde normal hücre hacmi korunmaktadır.(aksi halde hücre içinde bulunan yüksek yoğunluktaki sodyum nedeniyle su hücreye dolacak belki hücre patlayacak ve ekstrasellüler sıvı azlacakdenge bozukacaktır Kanın Hidrostatik Basıncı:

* Kapillerdeki kan hücrelerinin ve plazmanın basıncıdır.
*Sıvıyı damarların dışına iten kuvvettir

Arteriyollerde 32 mmHg

Venüllerde 12 mmHg Kolloid Ozmotik Basınç(onkotik basınç)

*Plazma proteinlerinin ozmotik basıncıdır.
*Sıvıyı damar içinde tutmaya çalışır.
*22 mmHg Filtrasyon Basıncı:

*Hidrostatik basınç ile onkotik basınç arasındaki farkla oluşur. HB-OB=FB arteriyollerde
32-22=+10 mmHg,
venüllerde 12-22=-10 mmHg SIVI ELEKTROLİT DENGESİNİ DÜZENLEYEN MEKANİZMALAR *ADH

*Aldesteron Antidüiretik Hormon(ADH)

Su değişimini etkileyen en önemli hormondur.ADH idrar hacmi ve konsantrasyonunu düzenleyerek total vücut suyunun homeostazının kontrolünü sağlar.Hipotalamusta Supraoptik ve paraventriküler Nükleustaki nöronlarda üretilerek arka hipofiz lobunda birikir ve buradan salgılanır.Böbreklerden su tutulumunu arttırır. ADH salgısının bararesöpterlerle kontrolü de söz konusudur: Uyaran Faktörler:

*Korku


*Ağrı


*İnfeksiyonlar


*Hipoksi ...vb Aldesteron

Adrenal kortex'te zona glomeruloza hücrelerinden salınan güçlü bir hormondur.Böbreklerden Na ve su atılasını azaltır,potasyum atılmasını arttırır.Ter bezlerinide aynı şekilde etkiler.Na'nun geri emilimini ve ozmolariteyi arttırarak suyunda geri meilimini sağlar. Uyaran Faktörler:
*Plazmada K+ artışı
*Na eksikliği
*Renin-angiotensin sistemi
*ACTH Sekresyonu
*Aşırı Aldesteron salınımı/azlığı
*Hipokalemi,kas zayıflığı
*Hiperkalemi,kalp kontraksiyon zayıflığı,aritmi
* Tiroid Hormon
* Paratroid Hormon
Tiroid paratiroid diüretik ve kalsitonin hormonları

*Tiroid hormonu renal kan akımını arttırarak idrar atılımını arttırır.
*Diüretik hormon hipofiz bezinin ön lobundan salınır ve idrar atılımını arttırır.
*Paratiroid hormon parathormon olarak bilinir.Beden sıvılarında Ca ve fosfat iyonlarının konsantrasyonunun homeostatik
olarak düzenlenmesinden sorumludur.
*Kalsitonin;Tiroid bezinden salgılanır,kemiklerde Ca tutulumunu arttırarak ve kemiklerden Ca reabzobsiyonunu önleyerek plazma Ca düzeyini düşürür. GİS;
Full transcript