Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Att skapa struktur i klassrum - Tips och råd

Praktiska tips på hur man kan strukturera upp stökiga klasser.
by

Johanna Ahlqvist

on 28 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Att skapa struktur i klassrum - Tips och råd

Grunden till ett bra klassrumsklimat
Drivkraft
Kärnan
Gruppen
Förslag till ett bättre klimat
Kärnan
en gemensam värdegrund - respekt
- omtanke
- ansvar

Vilka verktyg behöver vi för att skapa ett bra klassrumsklimat (klimat på skolan)?
- på individnivå: vad behöver individen
- på gruppnivå: vad behöver gruppen
- på skolnivå: vad behöver skolan
Gemensamma Rutiner
lärarens trygghet är A o O och kan med hjälp av rutiner bli starkare.
Föräldrar och elevers förväntan på lärare är stora och den kan vara bra att tala om förväntningar i båda riktningarna.
Att handskas med besvärliga grupper
Att identifiera de olika eleverna.

. Vanliga roller (modell, fyrfältare)
- Osäker
- Clown/avledare: avbryter, vill höras och avleda uppmärksamheten
- Tuff: vill inte bli bortvald, håller sig undan, syndabock, väljer själv bort sig
- ordningspolis: kanske saknar vuxen förebild/trygghet

Lärare och annan personal blir tryggheten för eleverna
Att förstå grupprocessen.
Regler :
Tänk på att det är viktigt att eleverna är delaktiga i framförallt klassrumsreglerna så att de visar respekt för dessa. Alltså bör man omarbete dem vid varje läsårsstart eller iallafalll förankra dem hos eleverna på ett bra sätt.

Gemensamma regeler för skolan (vädegrund) Förslagsvis respekt, ansvar...
Gemensamma regler för klassrummet - utifrån värdegrunden skapa regler som gäller INNAN du kliver in i en sal.
Dator, jackor, Mobiltelefoner, placering i salen, Uppförande.
Gemensamma regler för programmen och i varje klassrum.
med inspiration från Stefan Hertz
Hur vill DU ha det i ditt klassrum?
Diskutera och skriv ned.


varje gång en ¨ny¨ person kommer in i gruppen så börjar gruppprocessen om, den personen är oftast läraren. Tänk på att stödundervisning och IV-val förändrar gruppen ofta.
kontinuitet är viktigt - rutiner - regler och de behöver vara skolövergripande.
Individen
Vilka har vi att jobba med?

Två huvudgrupper
Medkulturen - De elever skolan fungerar för. Motivationen till att gå i skolan är att få betyg och gå vidare i jobb eller studier.
Motkulturen - De elever där skolan inte funkar. Skolan är en arena för att träffa vänner och ha roligt.

Det som styr de olika kulturerna är känslan av sammanhang KASAM
Begriplighet
Hanterbarhet
Meningsfullhet
Det handlar att visa vad du som vuxen står för (trygghet och rättvisa)
Skapa mönster/rutiner/ritualer
Lektionsdagordning
Lektions avslut, (exit ticket).
Bör vara likadant i varje klassrum, hos varje lärare.
Det kan vara bra att fokusera på att ha några sådana frågor som i början av läsåret fokuserar på värdegrunden och strukturen för att uppmärksamma om något inte funkar.
Ovanför ytan = Kursplaner, läroplaner, styrdokument
Under ytan = kränkningar, mobbning, grupprocesser, normsystem, informella ledarskap, kultur, drömmar och förväntningar
Boktips : Maktlekar
-om det dolda våldet
Normer och värderingar i klassrummet
Elever söker svar på frågor liksom de här:
Vad är tillåtet i det här klassrummet, vilka normer gäller?
Kan jag skrika rakt ut?
Vad händer om jag inte tar med material?
Vad händer om jag struntar i att jobba?
Om jag bryter mot lärarens regler/normer vad händer då?
Vilka är svaga respektive starka i gruppen/klassen?
Tänk på olika situationer och hur du hanterar det.
vi skall försöka förklara!
Utgå från mindre grupper och bygg utåt...
relationsformel:
Nx(N-1)
----------
2
=
Ex. om det finns 25 elever 25x24/2=300 relationer att hålla reda på . Då blir behovet av undergrupper stort. Minst 4 grupper i en klass på 25 elever.
Det minskar deras eget behov av att skapa subgrupper
Det är viktigt med ett relationskapital - se det som ett verktyg i klassrummet.
Fyll den med plus...
Det går inte att tävla med "motkulturen" genom att skapa strängare regler..
Konsekvensstege
Välkommen till lektionen
Innan lektionen börjar vill jag att du gör följande:
Hänger av dig jackan i skåpet /kroken

Att du har rätt material med dig

Att du har stängt av din mobil

Att du är inställd på att ha lektion när du kommer in i salen
planch utanför klassrummet
Full transcript