Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAGLALARAWAN

No description
by

Tricia Mari Pana

on 19 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAGLALARAWAN

PAGLALARAWAN
Maaring ilarawan ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang pisikal na kaanyuan
Mga Uri ng Paglalarawan
Batay sa pandama
Batay sa nararamdaman
Batay sa observasyon
MGA KATANGIAN NG ISANG MAHUSAY NA PAGLALARAWAN
Hakbang sa pagsulat ng paglalarawan

1.Pagpili ng paksa
--Kinakailangan muna ng matiyak ang naisilarawan. Magigingmadali at malinaw ang paglalarawan kung kilalang-kilalang naglalarawan ang tao, bagay o pook na naisilarawan na magtataglay ng mga namumukod na katangian.
1. Paglalarawan sa Tao
1.) Angpaggamitngwika
2.) Angpagigingorganisado
3.) Angmgaginamitnadetalye
4.) Angpananaw o punto de vista
5.) Angnaiiwangimpresyon o kakintahan
Mga Halimbawa ng Masining o Abstratikong Paglalarawan:
--Magbigay ng kaalaman hinggil sa isang bagay ayon sa pangkalahatang pangmalas ng manunulat.

*PAGLALARAWAN
Ang paglalarawan ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong bumuo ng isang malinaw na larawan sa isip ng mga mambabasa at nakikinig.
Tatlong Paraan ng Paglalarawan:
--kung ano ang nakikita at hindi and nilalaman ng damdamin o kuru-kurong manunulat.

--Pukawin ang guni-guni at damdamin ng mambabasa.
--hindi ang tiyak na larawang nakikita kundi ang makulay na larawang nililikha ng imahinasyon.
3. teknikal na paglalarawan
2. Masining o abstraktong
Paglalarawan
1. Karaniwan o konkretong
Paglalarawan
--Mailarawan ng akma ang ano mang dapat at kailangan malaman tungkol sa mundo at kalawakan.
--Gumagamit ang manunulat ng mga illustrasyong teknikal na sulatin
2. Paglalarawan sa Damdamin
3. Paglalarawan sa Bagay
4. Paglalarawan ng tanawin o Lugar
Maari din sa pamamagitan ng kanyang katangiang panloob o kaugaliang taglay
Ang antas ng damdamin ay magpadamdam ka sa mga tao para maawa sayo, saklaw ang iba't iba pang nakapalood na damdamin ng isang tao.
Ang paglalarawan ng bagay ay naayon sa pisikal na anyo,katangian,at tekstura.
Mga salik at elemento ng paglalarawan
2. Pagbuo na pangunahing larawan
-- Ang kabuuan ng larawan ng tao, pook, bagay o hayop na naisilarawan ang unang ikinikintal sa diwa bago ilahad ang mga maliliit na sangkap o detalye nito.
1. May tiyak at kawili-wiling paksa
2. Gumagamitngwasto at angkopnapananalita.
3. Malinawnapagbuosamgalarawangnaisipakita.
4. Isinasaalang-alangangpagpilingsarilingpananawsa
paglalarawan.
Iba't Ibang pananaw na magagamit:
a. distansya sa bagay na inilalarawang ay ang agwat
o layo nito
b. kung nasaloob o labas
c. ayon sa sariling palagay o damdamin ng
naglalarawan bunga ng kanyang karanasan o ng
karanasan ng ibangtao.
d. ayon sa sariling palagay batay sa kanyang
narinig o nabasa.


5. Pumupukawnghigitsaisangpandamdam: Paningin;
pandinig; pang-amoy; panlasa at panalat.
6. may kaisahan sa paglalahad ng mga kaisipang inilalarawan.
7. May tiyaknalayuninsapaglalarawan.
Full transcript