Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Радиоактивни Изотопи

No description
by

Ksenija Trajkovska

on 5 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Радиоактивни Изотопи

1
Како настануваат ?
Примена
Радиоактивни Изотопи
Што се радиоактивни изотопи?
- Нуклиди со ист атомски број (Z), а различен масен број (A).

Карактеристики:
-Исти хемиски својства како и нивните стабилни изотопи.
-Внесени во организмот стапуваат во истите хемиски реакции
-Со помош на детектори или радиохемиска анализа може да се откријат меѓу многуте стабилни атоми.
-Имаат мал период на полураспаѓање
Изотоп на водород и радиоизотопот трициум
Кога ќе се постигне комбинацијата на неутрони и протони, која всушност не постои во природата,туку се произведува по вештачки пат,атомот ќе биде нестабилен и како таков ќе се нарече радиоактивен изотоп или само радиоизотоп.Исто така постојат и нестабилни природни изотопи кои настанале со распаѓање од првобитниот ураниум или ториум.Вкупно постојат преку 1800 познати радиоизотопи.
Радиоизотопите можат да се постигнат на неколку начини.
А) Нуклеарни реактори В) Производство со хемиски одделувања
Б) Акцелератори Г) Електромагнетно збогатување и прочистување

А) Во нуклеарните реактори со бомбардирање на јадрата на стабилни изотопи со спори неутрони,при што настануваат атоми на соседен изотоп на ист елемент (Z не се менува,се менува само А и тоа се зголемува за еден). Така за употреба во медицина се произведува метастабилен изотоп Индијум. Метастабилните изотопи имаат јадро кое долго останува во побудена состојба, а таквите јадра се добри радиообележувачи. Пример кој се користи многу во медицината е Технициум.

Б) Aкцелератори - Ако стабилно јадро го бомбардираме со забрзани позитивно наелектризирани честици,добиваме радиоактивен изотоп кој е емитер на позитрони односно β+ чеситица.Оваа позитивно наелектризирана честица мора да има голема енергија од неколку MeV.За добивање на таква голема енергија,честиците се забрзуваат во акцелераторите.Акцелератори се уреди за забрзување на наелектризирани честици.Кога е во прашање дијагностиката, тогаш овие забрзани честици се користат за произведување на радиоактивни изотопи, додека пак тие во терапијата се користат за непосредно озрачување на тумор

Ако во организмот се внесе радиоактивен фосфор , по неколку часа тој ќе се појави во забите и коските, во бубрезите, црниот дроб и крвната плазма, каде што фосфорот учествува при активните хемиски процеси.Најчесто се употребуваат како вештачко ѓубре, во производство на ќибрити и во медицината.
Радиоактивното железо се користи за да се одреди времето на живот на одделни крвни телца (еритроцити). Радиоактивните атоми на железото се врзуваат за хемоглобинот, па така одбележаните еритроцити кружат доволно долго, додека не бидат разградени во слезината која за нив претставува ‘’гробница’’.
Со користење на радиоактивен јаглерод се утврдува обновувањето на протеините. Со овој радиоактивен изотоп се покажува дека секојдневно кај здрав возрасен човек се синтетизираат приближно 1,3g протеини на секој килограм телесна маса. Овој изотоп се користи во археологијата за да се утврди староста на фосили, мумии, пергаменти и сл.

Се користи за да се следи делбата на хромозомите, кој во младото растение се внесува преку тимидин озрачен со атоми на радиоактивниот изотоп.
Со класични методи многу е тешко да се определи колку од витаминот В12 се задржува во телото на пациентите кои боледуваат од анемија.За таа цел се користи тој витамин синтетизиран со радиоактивен изотоп на кобалт.Одредена доза од ваквиот витамин се аплицира во пациентот. Со компарација на активноста на препишаната внесена доза В12 и радиоактивноста на фекалиите се определува колкав дел од витаминот се апсорбирал во дигестивниот тракт.
-Нуклеарната медицина користи зрачење за да обезбеди дијагностички информации за функционирањето на одредени органи на одреден пациент, или да одреди третман.
-Радиотерапијата може да се користи за лекување на некои медицински состојби особено за ракот, користејќи го зрачењето за да ги ослабне или уништи таргет клетките.
-Десетици милиони процедури од областа на нуклеарна медицина се изведуваат секоја година, а побарувачката за радиоизотопи се зголемува.


Нуклеарна Медицина
Full transcript