Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Læse- og skrivestrategier

No description
by

Anja Christensen

on 14 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Læse- og skrivestrategier

Læse- og skrivestrategier

læsevejleder Anja Christensen

TEC-Hvidovre

Læsning
læsning
forståelse
afkodning
(cc) photo by medhead on Flickr
=
x
Gode råd:
Teksterne bør forberedes med henblik på at lette formidlingen.
(cc) photo by theaucitron on Flickr
lærerens huskeliste
hvad er formålet med at læse teksten?
Får eleverne den nødvendige faglige indsigt ved at læse teksterne?
Hvor er de vigtigste informationer i teksten?
Er der overflødige informationer?
Vurdér ordlister/ ordforklaringer.
Lav en liste af fagord og udtryk, som bør forklares inden læsning.
Lav en vejledning til eleverne: f.eks. en prioriteret læserækkefølge
Bremsekerfi med tómarúmforstærkning, hvor forhjulsbremserne er diskurbremser, og baghjulsbremserne er trommabremser sameina med parkeringsbremsen
Ringe ordforståelse:
fagord og 'gråzone'ord
ordliste:
Orientér dig om teksten
indeks/indholdsfortegnelse
overskrifter
sammenfatninger
faktabokse/billeder mm
Skriv svære/vigtige ord ned på en liste
Slå ordene op, skriv ned hvad de betyder
Lav en plan for læsearbejdet
læsning:
Før:
Tuning af opmærksomheden
overspringshandlinger
forstyrrelser
motivation
Læs i korte intervaller (10-15 min)
Kontrollér om du har forstået det du lige har læst
Skriv noter
Under:
Forklar sidekammeraten det du har læst
(din mor/kæreste/hund kan også bruges)
Skriv et kort referat
før, under og efter
Hvis du ikke forstår det læste:
kig på punkterne for 'før læsning' igen
Efter:
Læsning:
Noter:
Skrivning
L
U
Start på opgave:
Spark
S
(cc) image by nuonsolarteam on Flickr
Instruktion i 'kasser'
'LUS' opgaven:
Læs
hele
opgaven igennem
Understreg vigtige/svære ord
Sørg for at du forstår alle ordene
L
L
av arbejdsliste
O
O
pmærksomhed
A
A
ktivt arbejde
D
D
elmål
Læringspyramiden
http://www.emu.dk/erhverv/
http://www.dr.dk/Tema/Hjernen/index.htm
Afbræk og små øvelser
Læring
Før-, under- og efter-arbejde øger forståelsen af opgaven.

Start på opgave
1 læs opgaven igennem
2 understreg vigtige ord
3 tjek at du forstår alle vigtige ord
4 forklar dig selv, med andre ord, hvad opgaven går ud på
5 skriv arbejdspapir/huskeliste
6 løs opgaven
Vigtige ord
Orienteringslæsning:
Kig bogen igennem!
Læs:

* Forord, bagside tekst og indledning
* Indholdsfortegnelse
* Indeks
* Sammenfatninger
* Faktabokse
* Illustrationer og figurer
* Lav en prioriteret rækkefølge af det der skal læses
* Tag noter
Eksempler på elevmaterialer:
Cooperative Learning:
Læsevejleder Anja Christensen ach@tec.dk
eleverne i gruppen fordeler selv numrene 1-4
læreren stiller et spørgsmål eller en opgave
eleverne diskuterer, hjælper hinanden og sikrer sig at alle kender svaret
læreren siger et nummer. Eleverne med dette nummer svarer og supplerer hinanden
Én for alle
Læsevejleder Anja Christensen ach@tec.dk
Læreren stiller en opgave og forklarer hvordan den skal løses
grupper på 4 arbejder sammen om at løse en opgave
Hvis opgaven løses korrekt, går eleverne til par -arbejde. Hvis ikke, løses næste opgave igen som gruppearbejde
gruppen danner to par og løser næste opgave (af samme type) to og to
Hvis opgaven løses korrekt, går eleverne over til at arbejde solo. Hvis ikke, løses næste opgave igen to og to
Eleven arbejder solo med at løse opgaven (af samme type). Hvis det lykkes er fagområdet forstået. Hvis ikke, går de tilbage til at arbejde to og to eller 4 og 4
gruppe – par - solo
Manglende forståelse af ord og begreber er den største hindring for at forstå en tekst.
Forberedelse på det der skal læres/læses,
øger forståelsen.
Full transcript