Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Špeciálna základná škola v Klenovci

No description
by

Katarína Hendlová

on 14 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Špeciálna základná škola v Klenovci

Špeciálna základná škola v Klenovci poskytuje
výchovu a vzdelávanie žiakom s mentálnym postihnutím.
Škola je málotriedna. V siedmych triedach sa vyučuje 64 žiakov od prípravného ročníka až po 9. ročník. Žiaci majú širokú ponuku využitia voľného času v záujmových útvaroch a ŠKD.


Motto našej školy
„Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme,
žiaka do života pripravíme“

Vízia našej školy ( čo chceme )
„Chceme byť školou, do ktorej chodia deti radi.“
Zelená škola
Sme Zelenou školou, kde sa o ochrane životného prostredia nielen učí, ale praktizujeme ekoaktivity a snažíme sa o zmenu v našom myslení a hlavne konaní.

http://www.szsklenovec.edu.sk/
Aktivity:
1. Envirovychádzky

2. Deň vody

3. Deň Zeme

4. Deň zdravej výživy

5. Ekoučebňa
Škola priateľská k deťom
Súťaže,
ktoré organizujeme

Najkrajšia
a najoriginálnejšia
Valentínka
Podaj ruku,
vráti sa Ti celé srdce
Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy
Spolupráca
so ZŠ V. Mináča
Priateľské zápasy vo futbale, vybíjanej, florbale
Šmolkovská matematika
Maskoti našej školy
striga Agáta
šaško Jaško
čertík Bertík

- naším cieľom je vytvárať prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.
O právach
detí
sa učíme
zážitkovou
formou.
Priateľstvá sú
ako dúha
– prichádzajú
v celom spektre farieb.
Niektoré priateľstvá
sú dôverné a môžu
mať obrovský
vplyv na náš život.
Preto naše priateľstvá
každý deň upevňujeme.
Zapájame
sa
do
aktivít
UNICEF.
Naše projekty
"Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme,
žiaka do života pripravíme."
Strategický cieľ projektu:
Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej "MRK") vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň.
Tri hodiny deťom
- Čarovná škôlka
Cieľ projektu: zvýšiť úroveň pripravenosti rómskych detí predškolského veku (4 - 5 rokov) na vstup do školy a predísť poruchám učenia a správania sa.
„Špeckovská rozprávkovo-zážitková kniha“
Slovenský rozprávkar Pavol Dobšinský v nás prostredníctvom svojich rozprávok budoval pozitívny vzťah k čítaniu.
„Čarovný dvor“
Celý školský rok počas vyučovacích hodín pracovného vyučovania a voľných chvíľ pracovali naši žiaci s pani učiteľkami, ujo školník s pomocníkmi, niektorí rodičia žiakov a tiež pracovníci verejnoprospešných prác v obci na tvorbe
„Čarovného dvora“
. Bola to poriadna „makačka“, no výsledok stojí ozaj za to.
Naša tvorba
Literárna tvorba
Výtvarná tvorba
Školský
časopis
Šepkáčik
http://www.szsklenovec.edu.sk/casopis.html
Ďakujeme
za
pozornosť
Full transcript