Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Massemedier og sosialisering

No description
by

Tor Henrik Mikkelsgård

on 14 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Massemedier og sosialisering

Massemedier - Sosialisering og kommunikasjon Betyr å meddele eller være i forbindelse med
Budskap – tolking – form
Personlig kommunikasjon – gjensidig tilpasning
Former for kommunikasjon
Skriflig/muntlig - Direkte/indirekte - Verbal/ikke verbal Enveis/toveis – offentlig/privat – personlig/masse
Typisk for nye medier:
Bruker mer aktiv
mindre skille offentlig/privat
privat komm. ved hjelp av medier
mindre skille mellom personlig komm. og massekomm.
Større tilgjengelighet Kommunikasjon De fleste samfunn har massemedier
Mediene er over alt!
Mediene er en integrert del av samfunnet
Nye medier kommer men tidsbruken øker ikke vesentlig. men
Måten vi bruker mediene på forandrer seg
Mediene er blitt individualisert
Mediene fører til informasjonsrikdom og grunnlag for kunnskap
Informasjonskløft Mediesamfunnet Anarki

Søkemotorer: Google, kvasir ??

Kildekritikk Internett – søk og kildekritikk Gjensidig påvirkning
Den teknologiske utviklingen påvirker samfunnet
Samfunnet kan påvirke den teknologiske utviklingen

Kompetansekløft (informasjonskløft)
Eldre, syke og fattige har mindre tilgang

Tilgjengelighet
Nye medier (mobil/internett) gir lett tilgjengelighet
Reklame - cookies Teknologi og samfunn Massemedier er en viktig sosialiseringsfaktor
Upersonlig sosialisering!
Vanskelig å måle medienes påvirkningskraft
To metoder:
Før-og-etter undersøkelse: Kortids/langtidseffekt
Studere sammenhengen mellom mediebruk og adferd og holdninger
Selektiv eksponering – persepsjon - erindring
Barn er mer utsatt for påvirkning Sosialisering og påvirkning drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen

gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker

diskutere hvordan ny teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer, og drøfte følger av endringene Læreplanmål: eleven skal kunne Medium = middel for kommunikasjon mellom mennesker
Massemedium = en sender flere mottakere Massemedier - Sosialisering og kommunikasjon Massemedier - Sosialisering og kommunikasjon Internett
Kommunikasjon på nettet kan føre til at forhold som kjønn, yrke, alder, nasjonalitet, språk blir tonet ned
Lenker freedom to choose
Nettaviser: mangfold – oppdatering - tilbakemeldinger
E-post – lett å holde kontakt med mange
Diskusjonsgrupper, chatting , nettbank, netthandel
Hjemmesider - blogging
Sms Nye medier – nye kommunikasjonsvaner Ny teknologi fører til nye fenomener fenomener må forklares språk/ begreper utvikles
Mobilens funksjoner
Innholdet på internett
Utvikling
Fram til 1980 – en radiokanal
Før 1960: ingen TV
Fram til 1992 – en (stats)kanal på TV
Staten kunne regulere/kontrollere – Hvorfor?
Er det kontroll noen steder i dag? Nye medier – nye ord og begreper Totrinnshypotesen:

Mediene virker ikke direkte, men via mellomledd: opinionsledere

Personlig kommunikasjon og påvirkning viktigere enn massemediene

Mediene setter dagsorden Sosialisering og påvirkning
Full transcript