Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Харьцуулсан эрх зүй

No description
by

Suvdanbileg Gankhuyag

on 30 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Харьцуулсан эрх зүй

Харьцуулсан эрх зүй
Хэлбэр
Институт
Зорилго
Түвшин
Эрх зүйн тогтолцооны ангилал
Макро ангилал
Микро ангилал
Харьцуулсан эрх зүйн үзэл баримтлал
Түвшин
Үндэстэний хэмжээнд
Салбар хооронд
Түүхийн
Тогтолцоо хооронд
Дотоод тогтолцоонд
Институт
Түүх, ангилал, инфра бүтэц, арга зүй, эрх зүй тогтолцооны хандлагуудын харьцуулалт болон соёл зэрийг судална.
Макро буюу үндсэн харьцуулалт
Микро буюу давхаргын харьцуулалт
Янз бүрийн эрх зүйн тогтолцооны материаллаг болон процессын эрх зүйн тусгай эрх зүйн институтыг хооронд нь харьцуулах
Зорилго
Онолын
Чиг үүрэг
Онолын
Харьцуулалтын үр дүнг академик хэрэглээнд ашиглах зорилгоор харьцуулах
Чиг үүргийн
Тухайн харьцуулалтын үр дүнг практикт хэрэглэх эцсийн зорилготой харьцуулалт хийх
Түүхийн
Хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хуулийн өмнөх хууль болон төсөлтэй харьцуулах
Салбар хоорондын
Нэг улсын эрх зүйн салбар эсхүл институтыг харьцуулах
Тогтолцоо хооронд
Янз бүрийн эрх зүйн бүлүүдийн эрх зүйн тогтолцооны хүрээнд харьцуулах
Дотоод тогтолцоо
Нэг эрх зүйн бүлийн эрх зүйн тогтолцоонд харьцуулах
Үндэстэн
Тодорхой улсын субъектуудын эрх зүйг судлах
Макро ангилал шашны үзэл хандлагаар нь шашны ба шашны бус эрх зүйг ойлгох ойлголт болон эрх зүйн нийгэмд гүйцэтгэх үүргээр нь барууны ба барууны бус гэнэ.
Микро ангилал эрх зүйн хэв маяг, эрх зүйн процессын философийн шалгуураар эрх зүйн процессын эрх зүйн сэтгэлгээ
Adversary system
Inquisitorial system
Шинжлэх ухааны арга
Эрх зүйн бие даасан судлагдахуунгүй харьцуулах арга \шинжлэх ухааны танин мэдэх арга\
Цэвэр шинжлэх ухаан
Өөрийн бие даасан судлагдахуунтай бие даасан шинжлэх ухаан
Төр эрх зүйн хүрээн дэх шинжлэх ухааны дэд салбар
Харьцуулсан онол, арга зүй эрх зүйн онолын нэг хэсэг болох нь \туслах судлагдахуун\
Full transcript