Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A digitális nemzedék és a Facebook-valóság

Mathias Corvinus Collegium, 2012. március 3.
by

Tóth-Mózer Szilvia

on 17 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A digitális nemzedék és a Facebook-valóság

Social Bakers
A digitális nemzedék
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Digitális bennszülöttek sajátosságai
Digitális nemzedék?
hagyományos olvasás

lineáris

verbális

globális

strukturális

értelmező, intencionális
olvasás a digitális korban

szimultán

képi

egyedi elemekre koncentráló

ugrásszerű

a felhasználóra koncentráló
A hagyományos és a digitális korban való olvasás jellemzői (Fenyő, 2011)
http://bit.ly/zUF8ch
http://bit.ly/xTXF3g
Kognitív habitusok
Digitális nemzedékek
Digitális bennszülöttek
Digitális bevándorlók
Leszakadók
Csipegetők
Új hódítók
Hódítók, felfedezők
Derékhad
Kívülrekedtek
Bloggerek
Játékosok
Szemetelők
Szörfölők
Kreatívok
Architects
Top seeds
Technofóbok
Érdektelenek
Elszigeteltek
Komenczi Bertalan (2009):
Elektronikus tanulási környezetek
Kép forrása: Karczag Judit (2005): Iskolakerülő
Fehér Péter-Hornyák Judit: Netgeneráció 2010
X, Y, Z generáció
Veteránok
Baby-bumm
technofil
technofób
technorealista
digitális szakadék
Digitális bennszülöttek
gyors információszerzés
ingerfalók
sokcsatornás figyelem
érzelemkezelés
időkezelés
nyelvhasználat és kommunikáció
hálózatosodás
a tudás új értelmezése
önálló tanulás
a tekintélyhez való viszony
ingergazdag környezet
hiperaktivitás?!
normalitás és abnormalitás
agykutatások
multimédia
hiperlinkek
célirányos keresés
olvasás a digitális korban
türelmetlenség
tudásmegosztás
multitasking
párhuzamos feladatok
szekvenciák
(részben) automatikus feladatok
frusztrációtűrés,
monotónia elviselésének és a
érzelmi inkontinencia
késleltetés képességének gyengülése
mozaikszerű érettség
flow
az időérzékelés bizonytalanságai
always online
azonnali jutalmak
mindent az utolsó pillanatban
ünnepnapi tudás vs. hétköznapi tudás
emotikonok
szleng
helyesírás
új szavak a köznyelvben
hasznosítható tudás
az információkhoz való hozzáférés
interaktivitás
médiasztárok
tájékozódási pontok
hiteles online személyiségek
véletlenszerű leágazások
szórakoztató játékok, filmek, zenék, klippek
érdeklődés alapú tanulás
miből lesz emléknyom?
horizontális kapcsolatok
webkettes eszközök
informális tanulás
közösségi oldalak
szinkron komunikáció
demográfiai hullámok?
közös élményanyag
"Kinőhető-e" a digitális bennszülöttség?
Hogyan lehet az oktatást ezekhez a sajátosságokhoz illeszteni?
A digitális nemzedék
és
a Facebook-valóság

A kommunikációs architektúrák változása
Csepeli György, Prazsák Gergő (2010): Örök visszatérés? Társadalom az információs korban
vagy?
Karl Mannheim
asszertív
érdekérvényesítő, öntudatos
önálló, kezdeményező
toleráns
kíváncsi
kritikus
kreatív, önkifejező
érzékeny
okosabb és intelligensebb az előző generációknál
együttműködő, közösségi
sokcsatornás figyelem jellemzi
ingerfaló
mindig online üzemmódban élő
azonnali visszajelzésekre és jutalomra vágyik
agresszív
nárcisztikus
mozaikszerű érettséget mutat
türelmetlen
érdektelen, eltompuló
kritikátlan
fogyasztó, plagizáló
érzelmileg sekélyes
csak „könnyű” tartalmakat fogyaszt
elmagányosodó
figyelemzavaros, képtelen koncentrálni
felszínes
függő
mindennel az utolsó pillanatban készül el
optimista látásmód
pesszimista látásmód
http://bit.ly/wFiOku
Nemzedéki címkék
http://bit.ly/zw227a
VMR.cool felmérés, 2009
Hallgatók önjellemzése
http://bit.ly/xUaQlT
Milyen a digitális nemzedék valójában? Don Tapscott (2001), Susan Greenfield (2009) és Tari Annamária (2011) alapján
Irodalom
BESSENYEI, I. (2010): A digitális bennszülöttek új tudása és az iskola. In: Oktatás-Informatika 2010/1-2.
CSEPELI, GY. (2010): Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többieknél (A digitális egyenlőség paradoxonai). IV. Digitális Esélyegyenlőség Konferencia, Budapest. URL: http://bit.ly/yl6wYO Utolsó hozzáférés: 2012. január 3.
CSEPELI, GY., PRAZSÁK, G. (2010): Örök visszatérés? Társadalom az információs korban. Jószöveg Kiadó, Budapest.
DEMETROVICS, ZS., KORONCZAI, B. (2010): Az internet árnyoldala: problémák és függőség. In: Oktatás-Informatika 2010. 1-2. szám. URL: http://www.oktatas-informatika.hu/
FENYŐ, D. GY. (2011): Hogyan olvasnak a mai fiatalok? In: Fordulópont 2011/2, 13-34.
FEHÉR, P., HORNYÁK, J. (2010): 8 óra pihenés,8 óra szórakozás avagy a Netgeneráció 2010 kutatás tapasztalatai. III. Oktatás-Informatika Konferencia, Budapest. URL: http://bit.ly/eTBD84 Utolsó hozzáférés: 2012. január 3.
PRENSKY, M. (2001): Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók. (ford: Kovács Emese) On the Horizon (NCB University Press, Vol. 9 No. 5.) URL: http://bit.ly/iqJOwY Utolsó hozzáférés: 2012. január 3.
SCHULMEISTER, R. (2009): Gibt es eine «Net Generation?» Erweiterte Version 3.0. Hamburg. URL: http://bit.ly/8ZrHeE Utolsó hozzáférés: 2012. január 3.
TAPSCOTT, D. (2001): Digitális gyermekkor. Kossuth Kiadó, Budapest.
TARI, A. (2010): Y generáció. Jaffa Kiadó, Budapest.
TARI, A. (2011): Z generáció. Tericum Kiadó, Budapest.
UJHELYI, A. (2009): Iskola 2.0. Digitális generáció az oktatásban. In: Iskolakultúra 11. XIX. évfolyam.
Lineáris, soros
Utasítások
Tanár központú
Anyagok befogadása
Iskolai
"Egyméretű"
Az iskola kín
A tanár közvetít
Közvetítéses tanulás
Az interaktív tanulásra való átállás 8 lépése
Hipermédiás tanulás
Tanuló központú
Késztetés, felfedezés
A tanulás megtanulása
Egész életen át tart
Testreszabott
Az iskola érdekes
A tanár segít
Interaktív tanulás
Tapscott: Growing Digital Up (1997)
Sok hálózatban játszható játék díjazza a játékosok közötti együttműködést, mert az elengedhetetlen feltétele a győzelemnek.
Az iskolai oktatás
A jó számítógépes játék
A jó játékban a játékosok kockáztathatnak, kísérletezgethetnek, nem kell félniük a hibázástól, mert abból tanulhatnak, és más fokozatban újrakezdhetik a játékot.
Az iskolákban inkább az a jellemző, hogy nincs sok idő és tér végiggondolni egyéb megoldási útvonalakat, hibázni, kockáztatni pedig a bukás terhe mellett lehet.
A játékban a tanuló úgy érezheti, ő irányítja a folyamatokat, kezébe veheti a dolgok irányítását.
Az iskolában az irányítás és az ellenőrzés a tanár kezében van.
Az összetettebb játékok jól kifejtett, strukturált problémák elé állítják a játékost. Emellett azonban fokozatok vannak, hogy a megfelelő szinten lehessen hozzákezdeni a komplex probléma megoldásához.
A hagyományos oktatás hajlik arra, hogy mindenkitől egyforma szintű gondolkodást várjon el, és nem él a differenciálás lehetőségével.
A jó játék magasabb szintek elérésére ösztönöz, kihívás elé állítva a játékost, és ha az már egy fokozatot elért, új szintet kínál fel – abban az esetben, ha már megtörtént az előző fokozatban tanultak megerősítése.
Az iskolákban gyakran történik meg, hogy a gyengébb diákok számára nincs elég idő a megerősítésre, a gyorsabbaknak pedig túl kevés a kihívás.
A játékokra jellemző, hogy azonnal, a szükségletekhez igazítható szóbeli és írásos visszacsatolás érkezik.
Az iskolában a teljesítményt sokszor csak hetek múltán értékelik, és a visszajelzés mindössze egy-egy osztályzat.
Az iskolában gyakran az egyéni munkát, teljesítményt részesítik előnyben a csoportmunkával szemben.
Bessenyei István (2010) alapján
Az interneten folytatott tevékenységek
Szerencsejáték és szórakozás
Web 2.0
Üzleti szolgáltatások igénybevétele
Kommunikáció és tanulás
Informálódás
Ügyintézés
Az interneten folytatott tevékenységek alapján meghatározott felhasználói típusok
Rejtőzködők
Informálódók
Tanulók
Extenzív felhasználók
Befogadók
Csepeli, Prazsák, 2010
http://bit.ly/xkJTja
életkori csoportok
informálódók
rejtőzködők
extenzív felhasználók
tanulók
befogadók
összesen
15-17
18-29
30-39
60-
50-59
40-49
15,5
18,6
30,3
38,9
43,1
43,6
47,6
2,4
34,5
7,3
13,2
15,2
6,7
18,3
14,6
5,4
4,6
30,4
28,8
30
13,2
-
16,2
25,6
30,8
6,1
28,5
7,7
12,8
10,3
100
100
100
100
100
100
(N=84)
(N=355)
(N=212)
(N=180)
(N=130)
(N=39)
Az interneten kifejtett aktivitás szerint képzett csoportok életkori megoszlása (%)
alig-alig élnek az internet adta lehetőségekkel
mérsékelt intenzitású információgyűjtés, a web2.0-ás alkalmazásokat inkább elutasítják
viszonylag széleskörűen igénybe veszik az online kommunikációs szolgáltatásokat, előszeretettel használják a web 2.0-ás alkalmazásokat
megelégszenek az interneten talált lehetőségekkel, eszközként használják az internetet mindennapi offline életük támogatására
alig akad olyan tevékenység, amit ne tudnának online végezni, egyedül az informálódásban maradnak le
Creators
Innovators
Learners
Pirates
Activists
Agressors
Palfrey, Gasser (2008): Born digital
Mire figyelmeztetnek a különböző típusok?
acting out
"Az emberek jobban hasonlítanak korukhoz, mint amennyire szüleikhez."
az ébredés és a feltárás periódusai
fejlődési időszak
krízis-periódus
Strauss és Howe, 1992
Facebook és függőség
Facebook és oversharing
Szerelmünk lapjai a Facebookon
Fear of Missing Out
facebook-értesítések és a valóság
Az internetfüggőség tünetei
kiemelkedőség
hangulatmódosulás
tolerancia
konfliktusok
megvonási tünetek
visszaesés
Mi közöm hozzá?
Mi az, hogy "túl sok"?
http://bit.ly/xpBj6Y
Mit vesz el és mit ad a digitális kor?
"ahogyan a történelem alakítja a generációkat, úgy alakítják a generációk is a történelmet"
Elsődleges vagy másodlagos digitális esélyegyenlőtlenség?
http://bit.ly/yl6wYO
Mathias Corvinus Collegium,
2012. március 3.

Tóth-Mózer Szilvia,
ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ

Tóth-Mózer, Lévai, 2010
http://bit.ly/xVAzF2
http://bit.ly/nJ3QMi
http://bit.ly/gEZ12w
Griffiths, 1998
tömegkommunikáció= kevesektől sokaknak
internet=sokaktól sokaknak
Full transcript