Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of WORKSYAP SA PAGLIKHA NG INSTRUMENTONG PAMPANANALIKSIK

No description
by

Jonathan Geronimo

on 28 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of WORKSYAP SA PAGLIKHA NG INSTRUMENTONG PAMPANANALIKSIK

WORKSYAP SA PAGLIKHA NG INSTRUMENTONG PAMPANANALIKSIK
Ilan pang tagubilin...
PANUTO/DIREKSYON: Gawing malinaw, eksakto at simple upang madaling maunawaan.

Tandaan din sa pagsulat ng panuto...
Pagbuo ng Tanong
Tiyakin na ang lahat ng lilikhaing tanong ay nakaugnay at nakabalangkas sa layunin/suliraning itinakda sa pananaliksik. (Mahigpit na paalala: Laging balikan ang mga inilahad na suliraning pampananaliksik)
Iayos ang tanong sa lohikal na pagkakasunod-sunod (mula literal patungong kritikal, nakabatay sa bigat at kahalagahan)

PANAYAM/INTERBYU
Inilahad nina Bernales, R. et al (2001) ang mga katangiang dapat taglayin ng kakapanayamin:
May malawak na kaalaman (May sapat bang kaalaman sa paksa? Awtoriti ba sya sa paksa?)
Relayabol (Siya ba ay makatotohanan? Makatwiran ba ang kanyang pananaw? Mapanghahawakan ba ang kanyang reputasyon?)
Abeylabol (Bukas pa para sa panayam ang interbyuwi?)

Mga Tagubilin sa Paggawa ng Talatanungan/Kwestyoner
INTRODUKSYON: Simulan ito sa talatang nagpapakilala sa mananaliksik, layunin ng pagsasarbey, kahalagahan nang matapat at wastong sagot ng mga respondente, garantiya ng anonimiti, pagpapasalamat at iba pang pantulong na panghikayat. (Bernales, et al., 2009)


Magdagdag ng detalye kung kinakailangan sa pagpapaunawa ng mga opsyon.
Kung may baryasyon ng mga opsyon/batayang pamimili, tiyakin ang kaangkupan ng paglalahad sa panuto at estruktura ng tanong na nakabatay sa kalikasan ng talatanungan.
Tiyakin na tama ang gramar/balarila ng lahat ng pahayag sa talatanungan.
Itala ang lahat ng posibleng sagot bilang pagpipilian at maglaan ng bukas na linya para sa karagdagdagan.
Iwasan ang may pagkiling sa tanong at isaayos ang pagtatanong mula positibo patungong negatibo.
Iayos ang tanong sa lohikal na pagkakasunud-sunod.
PAALALA:
Iwasan ang mga tanong na mangangailangan ng mga kumpedensiyal na sagot o mga nakahihiyang impormasyon.
Ipaliwanag at bigyang-halimbawa ang mga mahihirap na tanong.
Iayos ang mga espasyong pagsasagutan sa isang hanay lamang.
Iminumungkahing ilagay sa sa gawing kaliwa ang mga opsyon/pagpipilian.
Panatiling anonimus ang mga respondente.

PAGPILI NG KAPAPANAYAMIN

Hakbang sa Pakikipanayam
Pormal na liham/paghingi ng permiso: Simulan ito sa talatang nagpapakilala sa mananaliksik, layunin ng panayam,pahayag na naglilinaw sa kaangkupan ng interbyuwi sa paksa, paghingi ng abeylabol na petsa kontak ng mga mananaliksik at paunang pasasalamat.
Preliminaryong gawain sa aktwal na panayam: pagpapakilala,pagbati at paglilinaw uli ng paksa.

Daloy ng Panayam

Isa-isahin ang mga tanong at isaayos alinsunod sa pinakamadali hanggang sa pinakamahirap/pinakamahalaga.
Magpokus sa mga inilatag na suliranin.
Maging kritikal sa pagtatanong ngunit panatilihin ang posibilidad ng pagiging balanse sa paksa.
Maaaring magbigay ng follow-up batay sa sumulpot na mga kasagutang mahalaga/gustong linawin.
Maglaan ng alternate/salitang mga tanong na interpretatib-analitikal-kritikal ngunit iwasang maging literal sa pagtatanong (liban lang sa impormatibong punto)


SANGGUNIAN
Bernales, Rolando A. et al. (2001). Pagbasa at pagsulat sa iba’t ibang disiplina. Valenzuela City: Mutya Publishing House.

Evasco, E. et al. (2011). Saliksik: Gabay sa Pananaliksik sa Agham Panlipunan, Panitikan, at Sining. Quezon City: C&E Publishing, Inc.

Lartec, J. et al. (2011). Instruksiyong Modyular sa Pananaliksik. Mandaluyong City: Anvil Publishing, Inc.
Full transcript