Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Респираторен систем

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Респираторен систем

Функција на РЕС
Потреба од чист воздух
Органите за размена на гасови се многу чуствителни и нежни органи.Поради тоа чистиот воздух е прв во главните фактори за заштита и нивно сочувување.
Болестите на РЕС
Поради несоодветна заштита на респираторниот систем се јавуваат повеќе болести како :
-Бронхитис,
- туберкулоза,
-обична настинка,
-грип,
-асма,
- рак на белите дробови


Системот за дишење или респирација е органски систем специјализиран за овозможувањето на дишењето како еден од основните биолошки процеси кои го условуваат животот. Кај посложено градените животни се јавуваат неколку видови на органи за дишење, и тоа трахеи, кожа, жабри и бели дробови.Системот за дишење на човекот го сочинуваат носната празнина,усната празнина,гркланот,душникот ,душниците и белите дробови
-Болести на РЕС
Респираторен систем

Процесот на душење се состои од повеќе етапи во кои кислородот преку белите дробови дифундира во крвта,се пренесува до клетките во кои по оксидација на хранливи материи,добиениот јаглерод диоксид по обратен пат се отстанува од огранизмот.

Нормалното дишење варира до 12 до 20 пати во минута кај возрасните луѓе. Кај поголемите деца, работата може да варира од 20 до 40 пати во минута, во зависност од возраста и големината. Кај помалите деца респираторната работа може да е над 40 пати во минута. За да се одреди респираторната фрекфенција, здравствениот рaботник ги брои кај пациентот дишењата во текот на следните 30 секунди, пpи што набљудува како човекот вдишува и издишува и колкаво количество воздух издишува при дишењето. Промените во ресипраторната работа се важни при различни болести и би требало внимателно да се регистрираат.
Болестите се пренесуваат со кивање,кашлање ,директен контакт со заболено лицее, предмети кои биле во контакт,пушење.
Бронхитис

Претставува воспалениена бронхиите и е мошне често застапено ,особено кај децата.Проследено е со кашлица и повисока температура.Ова воспаление се пренесува преку воздушен пат. Може да биде акутно и хронично.Најчесто се лекува со антибиотици


Туберкулоза на белите дробови.

Овае хронично заразно заболување предизвикано од Коховиот бацил. Најчесто навлегува преку дишните патишта преку вдишување на т.х Флигеови капки. Туберкулозата се манифестира со замор,зголемена температура,зголемено потење,бледило,раздразливост,многу карактеристична кашлица,понекогаш и искашлување на крв,болка во гардите и диспнеа.

Рак на бели дробови

- Е болест карактеризирана со неконтролиран клеточен раст во ткивата на белиот дроб. Ако се остави без лекување, овој раст може да се прошири надвор од белите дробови во други делови од телото, преку процес којшто се нарекува метастазирање. Повеќето ракови кои почнуваат во белите дробови, наречени примарни белодробни тумори, се карциноми кои потекнуваат од епителни клетки.Најчестата причина за белодробен рак е долготрајно пушење тутун.Најчестите симптоми се кашлање (вклучувајќи искашлување на крв), губење на телесна тежина и недостиг на воздух.[7] Ракот на белите дробови може да се види на градна радиографија и компјутеризирана томографија.Преживувањето зависи од стадиумот, општото здравје и други фактори.


Обична настинка

Настинките се најчести во есенските и зимските месеци. Покрај општото мислење, ладното време само по себе не ја зголемува можноста за настинување, туку фактот дека луѓето во есен и зима поминуваат многу повеќе време во затворени простории и се во многу поблизок контакт што ствара идеални услови за ширење на вирусите, кои речиси сите се пренесуваат преку воздух (со кивање, кашлање и контакт со раце).Симптомите на обична настинка се комбинација на:
• Затнат нос, со секрет кој на почетокот е бистар
• Киење
• Болка во грлото
• Кашлица
• Главоболка
• Чешање и црвенило на очите
• Оток на лимфните жлезди на вратот
• Покачена температура (повремено)

Астма

Астма е воспалителен процес кој не е локализиран само во бронхиите туку и во алвеолите. Болеста настанува како последица на хиперреактивност и преосетливост на бронхијалните патишта на различни алергиски фактори.Тригери за поттикнување на астматичен напад се : алергените од воздухот,лекови,околината,емоционален стрес,физички напор. Астмата се манифестира со кашлица,диспнеа и свирење во градите. За избегнување на нападите важно е да се избегнуваат и ризик факторите да се применуваат редовно бронходилататори,кортикостероиди.


Ви благодариме за вниманието
Изработија: Тамара Илкоска,Кристина Павлеска
Ментор: проф: Нела Најдоска Василевска
Full transcript