Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jum San Valentin

No description
by

maria Bonanno

on 4 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jum San Valentin

'Jum San Valentin' ta' Maria Grech Ganado
Jum San Valentin
Fiex tfakkrek din il-ġurnata?

Ma' xiex inhi assoċjata?
L-ewwel strofa
Grech Ganado qed tumanizza lill-kelma biex toħloq l-effett ta' kif qed tħossha hi. Iżda l-kważa għal din ir-rogħda ma nafuhiex.
L-ewwel strofa
Il-poetessa turina mill-ewwel li l-kelma li għandha "mhijiex
ballun
"

Hawnhekk il-poetessa qed tuża s-simboliżmu
Il-Kuntrast
It-titlu mill-ewwel inissel sensazzjoni Romantika. Il-ġurnata tal-maħbubin. F'dan il-jum 14 ta' Frar il-maħbubin ifakkru lil xulxin l-imħabba li jaqsmu bejniethom.


"X’inhi
l-kelma
qed tirtogħod
hemm fuq ix-xefaq ta’ dan il-jum?
Mhijiex
ballun
, ħafif u lest
għal-logħob. Pjuttost xi
balla
li din l-għodwa qiegħda tistenna
l-kanun ta’ ħalqi
, lil qalbi
mkebbsa b’rabja liema bħalha

tistenna l-isfog."
Il-poeżija tibda b'mistoqsija: liema kelma hija mnissla f'jum San Valentin?
Il-kelma popolari f'dan il-jum għall-poetessa qed "tirtogħod".

Il-bniedem jirtogħod minħabba diversi possibilitajiet ta' stati emozzjonali u fiżiċi.
Il-Poetessa

Il-konverżazzjoni bejn il-koppja mhix tipika ta' dak li wieħed jistenna li jkollu f'dan il-jum.
Metaforikament il-maħbub tagħha hu mqabbel ma' "balla"
Grech Ganado m'għandha xejn ħelu xi tgħid lill-maħbub tagħha ħlief messaġġ iebes.
Il-poetessa toħloq kuntrast bejn il-kliem "ballun" u "balla". It-tnejn jibdew bil-konsonanti qawwija 'b' iżda filwaqt li tal-ewwel hija simbolu tal-logħob bejn it-tfal it-tieni waħda tikkaratterizza oġġett li jweġġa'.
Il-balla ser toħroġ mill-kanun u l-organu tal-ħalq se jkun l-arma li biha ser tattakka.

li fiha jidher l-
effett ta' rabja

Metafora
Metafora:
logħob tal-ballun bejn it-tfal. Iżda fil-kuntest ta' dawn iż-żewġ maħbubin m'hemm l-ebda pjaċir u gost.
Iwaqqa' r-ritmu tal-poeżija
"Mela llum sejra npittirlek
kartolina, u nħażżiżilha
l-kuluri li jixirqulha:
iswed duħħan bħal moħħi
aħmar nar bħal demmi jbaqbaq

-
ja traditur
ma xbajtx tirreġettani minn ġo
ħajtek!
Ħa mela ilqa’ u ibla’
dil-balla li rrid naqla’ jien
minn fuq l-istonku."

It-tieni strofa
F'din l-istrofa tinħass l-ironija. Il-poetessa tinqeda bil-kartolina u fiha tikteb kliem ta' rabja minflok ta' imħabba. Fl-ewwel strofa l-poetessa tuża ħalqha sabiex tesprimi dak li tħoss mentri fit-tieni strofa l-poetessa tuża l-kitba. L-effett ta' rabja jinħass iktar permezz tal-kulur li hija tagħżel sabiex tikteb din il-kartolina: "iswed duħħan" u "aħmar nar".

similitudni
negattività u
nuqqas ta'
agressività
il-poetessa tixtieq tarah ibati l-konsegwenzi

lealtà
metafora
"Ibla u ilqa'
U jekk tista’
itfagħhieli lura
qisha
ballun
."
It-tielet strofa
Grech Gando trid li l-maħbub tagħha jilqa' l-messaġġ iebes sabiex jifhem dak li hi tinsab għaddejja minnu
Metafora ċentrali:
"ballun"
Metafora
ċentrali:
"balla"
Full transcript