Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Arbeta som Yrkesväktare

No description
by

sofia svensson

on 7 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Arbeta som Yrkesväktare

Rörliga tjänster
Ibland kan det vara så att arbetsgivaren/kunden inte behöver väktare på plats ett helt arbetspass - då kan istället tillfällig rörlig bevakning vara ett alternativ. Ofta innebär det att väktaren gör ett eller flera besök hos ett flertal olika kunder under sitt pass.

Rörliga tjänster kan innebära allt från att låsa och frånkoppla larm, söka efter avvikelser i kundens lokal och åtgärda sådana avvikelser som kan leda till brand eller annat.
Fast (stationär) bevakning
Ibland vill kunden att väktaren ska vara stationerad på en plats/område hela arbetspasset.

Arbetsuppgifter kan vara att bemanna dörrar, receptioner eller geografiska områden.
Publika bevakningstjänster
När man arbetar som väktare i tex köpcentrum, citykärnor, idrottsarenor eller museer.

Väktaren ska ge service till kundens gäster och aktivt vara närvarande minska brott och öka känslan av trygghet.
tjänster som kräver tilläggsutbildning
Bevakningstjänster som kräver annan lagsadgad utbildning
Nu har ni koll!
Arbeta som Yrkesväktare
Tjänstebeskrivningar
Klassisk rondväktare
Distriktsbevakning/rondering innebär att man en eller flera gånger kontrollerar att en anläggning är säkert. Det kan vara enbart yttre rondering (utvändigt) eller inre rondering.
En utryckningsväktare kontrollerar larm som aktiverats under kontroll från ledningscentral. Exempelvis inbrottslarm, brandlarm mm.

Ofta är larmutryckning kombinerat med rondering men man kan arbeta som enbart larmutrycningsväktare - ofta har man då fordon utrustade med verktyg etc.
Larmutryckning
Ibland vill en kund minska risken för att medarbetare stjäl med sig produkter hem. Väktaren står ofta vid en dörr och vid hemgång passerar de anställda väktaren och väskor/ryggsäckar kontrolleras.

Kunden och dess medarbetare samt kunden och väktaren har ett tydligt avtal hur nogrann kontrollen ska vara. En anställd har rätt att neka väktaren kontroll, då skriver väktaren ner detta och ger informationen vidare till kunden för vidare utredning.
Utpasseringskontroll
Portbevakning
Här kontrollerar väktaren in och utpassering vid exempelvis grind samt kan utföra behörighetskontroller.
Reception
Företag med höga krav på säkerhet kan ibland välja att ha väktare i receptionen. Väktaren ska vara ett extra skydd mot brott, brand eller olyckor. Väktaren är också serviceinriktad då den svarar i telefon, hjälpa besökare att hitta rätt och kontrollerar behörighetshandlingar.
En nattportier är en specialutbildad väktare som arbetar på hotellens receptioner under kvällar och nätter. De har portierens vanliga arbetsuppgifter men ska också öka skydd mot exempelvis brand och ge en ökad trygghet.
Hotellbevakning/nattportier
När ett brott har inträffat kan polis bestämma att området ska spärras av.

Ibland kan de använda sig av väktare till detta istället för poliser.
Brottsplatsbevakning
Att arbeta som väktare på en byggarbetsplats kan vara både stationärt och rörligt.

Ofta handlar det om att förebygga skadegörelse och stölder samt att hålla obehöriga ute.
Byggbevakning
När uniformerade väktare rör sig mellan butiker och inom ett avgränsat område för att skapa en känsla av ökad trygghet.

Kunden är oftast flera butiksägare som gått samman.
Citybevakning
Mycket likt citybevakning men här är istället kunden ofta ett specifikt köpcentrum, ofta utanför staden. Tex Mirum galleria eller IKANO-huset
Köpcentrum
Bevakning i och av kollektivtrafik utförs oftast av en och samma kund (östgötatrafiken) och meningen är att skapa en känsla av ökad trygghet. Färdbeviskontroll, kontroll av utrymmen och larmutryckning kan vara arbetsuppgifter.
Kollektivtrafik
En värdetransportör transporterar pengar eller andra värdefulla föremål. Kunder kan vara banker, butiker mfl.

En värdetransportör måste utöver väktarutbildning ha en särskild värdetransportörutbildning på 50 timmar samt minst 1 års erfarenhet av bevakningsarbete och genomfört personlighetstest där man bedömts mogen och lämplig för uppgiften.
Värdetransport
Butikskontrollantens uppgift är att förebygga och ingripa mot ex stöld i butiker och köpcentrum.

Får till skillnad från de flesta övriga bevakningstjänster jobba i civila kläder. Sveriges tredje farligaste arbete.

Många butiker väljer att ha uniformerade butikskontrollanter för ökad säkerhet.

Butikskontrollanter är väktare som har genomgått en särskild butikskontrollantutbildning på 40 timmar, har minst 1 års erfarenhet av bevakningsarbete och har genomgått personlighetstest och ansetts lämplig för tjänsten.
Butikskontrollant
Uppgiften är att skapa ett extra skydd för den enskilda kunden och kundens omedelbara närhet. Ofta har kunden blivit utsatt för hot och våld och polisanmält detta.

Väktare som arbetar som personskydd måste genomgå en personskyddsutbildning på 92 timmar, ha minst 2 års erfarenhet av bevakning och ha genomgått ett personlighetstest som bedömer väktaren som mogen och lämplig för uppgiften.
Personskyddsväktare
Bevakning med hund kan användas både inom rörliga och stationära tjänster. Hunden blir ett komplement när man exempelvis söker efter personer eller som ett extra skydd för väktaren som utför bevakningen.

Väktare som utför bevakning med hund genomgår en fundförarutbildning på 39 timmar, hunden samt hundföraren prövas och godkänns vid ett särskilt lämplighetstest.
Bevakning med hund
Ordningsvakter utbildas och förordnas av den lokala polismyndigheten (80+20 timmar). En ordningsvakt kan arbeta både inom auktoriserat bolag eller som frilansare.

En ordningsvakt har mer befogenheter än en väktare, de får bla avvisa, avlägsna och tillfälligt omhänderta den som stör den allmänna ordningen.
Ordningsvakt
det finns civila och militära skyddsvakter.

En civil skyddsvakt är godkänd av Länsstyrelsen och får bevaka militära anläggningar. Länsstyrelsen ska godkänna både skyddsvakten och skyddsobjektet.

Militära skyddsvakter är godkänd av Försvarsmakten och har samma befogenheter som civila skyddsvakter men har också utrustning, träning och utbildning som gör att de bemöta allvarligare angrepp.

Den civila skyddsvakten har de mest långtgående befoghenheterna i bevakningsbranchen, de får förutom att avvisa, avlägsna och tillfälligt omhänderta individer som befinner sig inom bevakningsobjektet också utföra kroppsvisitationer och gripa misstänka personer.
Skyddsvakt
Parkeringsvakten kan bla kontrollera att parkeringsbestämmelser följs, skriva ut parkeringsanmärkningar och tömma parkeringsautomater.

Parkeringsvakter som är anställda vid bevakningsbolag och är väktarutbildade arbetar ofta på tomtmark där de genomför både parkeringsövervakning och rondering.
Parkeringsövervakning
En arrestantvakt bevakar frihetberövade personer som sitter i polisarrest.

En arrestvakt som inte är anställd direkt av polismyndigheten ska vara förordnad.
Arrestantvakt
Förordnas av Polisen och medverkar till att säkra den civila luftfarten. Kontrollerar t.ex. behörighet på anställda och passagerare.
Flygplanskontrollant
Full transcript