Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE

No description
by

Dominika Agnieszka

on 25 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE

ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE
Agnieszka Kaczmarczyk
Dominika Zaręba

Skutki zanieczyszczenia środowiska
Efekt cieplarniany jest spowodowany przez emisję do atmosfery dużych ilości tzw. gazów cieplarnianych . Następstwem efektu cieplarnianego jest podwyższenie się średniej temperatury na Ziemi. Skutkuje to topnieniem lodowców , przesuwaniem się stref klimatycznych na północ, wymieraniem gatunków, gwałtownymi zmianami pogody oraz częstszym występowaniem zjawisk ekstremalnych (fale upałów , susze , huragany , trąby powietrzne , gradobicia ).
ZAPOBIEGANIE EFEKTOWI CIEPLARNIANEMU
zmiejszenie emisji dwutlenku węgla przez redukcje spalania paliw.
uruchomienie monitoringu gazów cieplarnianych
zwiększenie obszarów zalesionych
ograniczenie spalania węgla
poprawiania ilozacji cieplnej budynków
sprawdzanie sprawności urządzeń elektrycznych i silników spalinowych
Dziura ozonowa jest spowodowana głównie przez emisję tlenków azotu . Powłoka ozonu w górnych warstwach atmosfery (przy powierzchni ziemi ozon jest szkodliwy) chroni organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem UV . Bez tej powłoki zaistnienie życia na Ziemi byłoby niemożliwe. Największy ubytek ozonu notowany jest nad Antarktydą . Skutkami ubytku ozonu są: częstsze poparzenia skóry, częstsze występowanie raka skóry.
Bezpieczny dla ozonu- znaczek z kulą ziemską informuje, że produkt nie zawiera niszczących powłokę ozonową gazów- freonów.
Zapobieganie dziury ozonowej
Należy omijać produktu zawierające szkodliwe toksyny np. zamiast dezodorantów zawierających freon kupować bezpieczne dla środowiska kosmetyki . Kolejną ważną rzeczą jest aby zadbać o zużyte lódowki które mogą wydzielać freon . Nalezy oddać taki sprzęt do sklepu prowadzącego zbiórke zepsutych maszyn.

Smog jest spowodowany przez emisję głównie spalin i pyłów do atmosfery przez samochody oraz zakłady przemysłowe. Tworzy się przeważnie nad dużymi metropoliami. Smog może doprowadzić do lokalnego opadu kwaśnego deszczu. Skutki smogu to przeważnie niszczenie elewacji budynków, pomników itp., gorsze samopoczucie, niższy poziom zdrowia mieszkańców, alergie oraz astmę . Miasta borykające się z problemem smogu to np.: Tokio , Ateny , Los Angeles , Pekin .
Mapa zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym (PM10). Czerwone kropki oznaczają miasta z największym stężeniem pyłu, a zielone najmniejszym. W Polsce na czerwono dominują regiony południowe i centralne, a na zielono północne.
- zakładać filtry na kominy przemysłowe,
- ograniczać ruch samochodowy,
- ograniczyć spalanie:
a)węgla,
b)gazu ziemnego,

Kwaśne deszcze są spowodowane przez emisję do atmosfery głównie tlenków siarki i tlenków azotu . W kontakcie z wodą tworzą silne kwasy : kwas siarkowy oraz kwas azotowy . Kwaśne deszcze występują głównie w rejonach silnie zurbanizowanych. Mają bardzo negatywny wpływ na środowisko powodując m.in. niszczenie budynków, niszczenie lasów ( Karkonosze ) oraz zakwaszanie gleby.
Zapobieganie
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z górnictwa, hutnictwa oraz elektrowni.
2
Zmniejszenie emisji szkodliwych spalin i ograniczenie transportu. Warto skorzystać z komunikacji miejskiej lub skorzystać z innego środka transportu, jak np. rower.
3
Zmniejsz ilość dwutlenku węgla i tlenków azotu uwalnianych do atmosfery.
4
Ograniczyć korzystanie z produktów, które wytwarzają chlorofluorowęglowodory . Klimatyzacja, chłodnictwo i wiele wyrobów w aerozolu zawierają te związki. Ograniczyć stosowanie klimatyzacji poprzez zamontowanie wentylatorów i korzystaj z jednej energooszczędnej lodówki na całe gospodarstwo domowe.


Działania, które należy podjąć by przeciwdziałać zanieczyszczeniom środowiska naturalnego:

Recykling
Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, pyłów, do atmosfery
Ograniczenie wydobycia paliw kopalnych
Promowanie odnawialnych źródeł energii ( elektrownia słoneczna , elektrownia wiatrowa itp.)
Produkcja towarów nadających się do powtórnego użytku

Globalny problem żywnościowy
jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Według Banku Światowego w latach 90. głodowało ok. 800 mln ludzi. Najtragiczniejszy wymiar głód ma w Afryce, co powodują, poza naturalnymi przyczynami, wojny domowe i konflikty. Prognozy ostrzegają, że świat jest bliski klęski głodu, która nastąpi, jeśli nie zostaną podjęte środki zapobiegawcze. Na tym problemie skupia się wiele organizacji: w ramach ONZ: Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowe Stowarzyszenie do Walki z Głodem (ASCOFAM). W 1975 utworzono System Globalnej Informacji i Wczesnego Ostrzegania oraz Międzynarodową Interwencyjną Rezerwę Żywności


Wojny, konflikty oraz ataki terrorystyczne to rzeczy, nad którymi ludzie mają kontrolę - w końcu sami je wywołują. Natomiast niezmiennie od początków ludzkości człowiek bezskutecznie starał się ujarzmić przyrodę. Jednak potęga natury często objawiała się w zupełnie zaskakujący, niespodziewany i... śmiertelny dla człowieka sposób. Mowa tu o katastrofach naturalnych. Warto zwrócić uwagę na jedno: są one "naturalne", a zatem zupełnie normalne, zdarzające się od tysiącleci i gwarantujące, że będą się zdarzać nadal. To dzięki nim modeluje się powierzchnia ziemi (spływy gruzowe i błotne), powstają przepiękne góry, takie jak Sudety (wulkanizm, trzęsienia ziemi) i tworzone są żyzne obszary, na których bujnie rozwija się życie roślinne (powodzie). Katastrofami stały się w momencie, kiedy zaczęły zagrażać ludziom, dlatego też człowiek postrzega je negatywnie. Nie ma się czemu dziwić - kataklizmy rocznie zabierają setki, a czasem i tysiące ofiar. Najskuteczniejszą formą obrony jest przewidywanie i ewakuacja. Stosuje się także zabezpieczenia mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków (np. specjalna konstrukcja budynków, zapory etc.). Katastrofy naturalne niezmiennie budzą lęk w człowieku, zaś do najgroźniejszych należą między innymi: huragany, powodzie, trąby powietrzne, pożary oraz wybuchy wulkanów.
KATASTROFY NATURALNE-
1.Jakie są skutki zanieczyszczeń środowiska?2.Jak zapobiec efektom cieplarnianym?


3. Czym jest spowodowana dziura ozonowa?4.Jakie są skutki ubytku ozonu?


5.Co oznacza ten znaczek?

6.Gdzie zazwyczaj tworzy się smog?7.Jakie są skutki smogu?


8.Gdzie występują kwaśne deszcze?
9.Jak przeciwdziałać zagrożeniem środowiska naturalnego?
10.Jaki jest najpoważniejszy problem współczesnego świata?
Full transcript