Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vetenskaplig text

No description
by

Carin Lindberg

on 12 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vetenskaplig text

Vetenskaplig text
Vetenskaplig text
Är en text som presenterar forskning till exempel.

Genom att skriva vetenskapliga texter närmar du dig ett arbetssätt som förekommer väldigt ofta på universitetet.

I den här texttypen så undersöker du något utifrån en frågeställning.

För att hitta svaren använder man sig av källor t.ex. böcker, film, webbsidor, statistik osv.

Källorna redovisas alltid noga i vetenskaplig text.

Hantering av information
En förutsättning är att du kan sovra och sammanställa information från olika källor.

Det är viktigt att du har både bakgrundslitteratur och den litteratur som du ska använda som grund för din undersökning.

Du måste vara nyfiken på din text, läsa noggrant och koncentrerat.
Kännetecken för vetenskaplig text
Strukturen är alltid densamma. Språket är formellt.

Få användanden av "jag" i texten. Använd hellre "man" eller "det".

Korrekt användning av citat- och referatteknik. Skriv alltid ner direkt vilken sida du har tagit ett citat ifrån.

Du måste ha med en källförteckning över allt material du använt dig av. Se s. 130-131 i Svenska impulser 3.
En vetenskaplig rapport innehåller oftast tre huvudkapitel:

Ett inledande huvudkapitel där man berättar om vad man ska undersöka och varför.

Ett avhandlande huvudkapitel där undersökningen redovisas.

Ett avslutande kapitel där man sammanfattar och drar slutsatser.

Huvudkapitlen numreras 1-3 och underrubriker 1.1, 1.2 osv.
Läs i din bok!
Allt du behöver veta om vetenskapligt skrivande finns i din lärobok i kapitlet "Mot ett formellt skrivande" - läs det!
Skaffa dig en överblick
När du läser större textmassor gäller det att skaffa en överblick av det du läser.

Titta extra på innehållsförteckningen, på rubrikerna och sammanfattningen. Här får du nycklar till vad texten handlar om.
Mönster
Stil
Stilen i en vetenskaplig rapport ska vara tydlig och formell.
Man ska använda korrekt standardsvenskan med ämnesspecifika ord och begrepp.
Det är viktigt att inte lämna analysen åt läsaren. Ingenting i rapporten får vara underförstått eller otydligt.
Full transcript