Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samobójstwa

No description
by

Agnieszka Nagórka

on 30 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samobójstwa

Samobójstwo
Samobójstwo jest aktem o skutku śmiertelnym, który zmarły ze świadomością i oczekiwaniem takiego skutku sam zaplanował i wykonał w celu spowodowania zmian przez siebie pożądanych.
WHO
Typy samobójstw
Najważniejszym twórcą typów samobójstw jest socjolog Emil Durkheim. Wyróżnił on cztery sytuacje-typy prowokujące zachowania samobójcze:
WEWNĘTRZNE
Depresja,
Alkoholizm oraz/lub inne uzależnienia,
Schizofrenia,
Zaburzenia osobowości,
Przewlekła choroba somatyczna,
Niski poziom socjalizacji
Myśli samobójcze/nieudane próby samobójcze podejmowane w przeszłości

Samobójstwo według
Emila Durkheima
to każdy przypadek śmierci, będący bezpośrednim lub pośrednim wynikiem działania lub zaniechania, przejawionego przez ofiarę zdającą sobie sprawę ze skutków swego zachowania
egoistyczne
– jednostka nie jest zintegrowana ze społeczeństwem w stopniu wystarczającym i zmuszona zostaje zaufać jedynie własnym możliwościom; odczuwa głęboką osobistą porażkę
altruistyczne
– jednostka identyfikuje się z kulturą lub ideałem grupy, do której przynależy; poświęca siebie jako ofiarę dla dobra innych
anomiczne
– jednostka znajduje się w stanie moralnego rozregulowania; jednostka, znajdując się w sytuacji pozbawienia punktów odniesienia, które do tej pory regulowały jej zachowanie, może poczuć się bezużyteczna; życie dla tej jednostki nie ma sensu; brak łączności z normami i wartościami społecznymi
samobójstwo fatalistyczne
– jednostka obciążona jest przesadną regulacją; jednostka widzi jedyną możliwość ucieczki z sytuacji , którą przeżywa, jako niemożliwą do zniesienia
Patologie społeczne
Czym jest samobójstwo ?
SPOŁECZNE
Samotność/brak partnera/utrata bliskiej osoby
Bezrobocie/utrata pracy
Brak wsparcia społecznego
Zamieszkiwanie z dala od rodziny

Przejawy chęci popełnienia samobójstwa
ZEWNĘTRZNE
Kryzys ekonomiczny
Stabilizacja polityczna
Wykonywany zawód
Pobyt w zakładzie karnym
Samobójstwa młodocianych

Erwin Ringel
wyróżnił 3 typy znaków ostrzegawczych wysyłanych przez osobę zamierzającą popełnić samobójstwo:

otwarte werbalne znaki: „chcę umrzeć”, „już dłużej nie mogę”, „wolałbym nie żyć”
aluzje: „już niedługo nie będziesz się musiał o mnie martwić”, „niedługo nie będę sprawiał ci kłopotów, „wszystko jest bez sensu, wątpię, że to przeżyję”
żarty, dowcipkowanie o śmierci, pogrzebach, samobójstwach

werbalne znaki ostrzegawcze
zachowania jako znaki ostrzegawcze
porządkowanie swoich spraw: rozdawanie swoich ulubionych rzeczy, generalne porządki w pokoju, wyrzucanie niepotrzebnych rzeczy
zmiana nawyków związanych ze snem i jedzeniem
zachowania agresywne, buntownicze
ucieczki z domu
sięganie po alkohol i narkotyki

sytuacyjne znaki ostrzegawcze
osoba towarzysko wyizolowana
osoba nadużywająca narkotyków i/lub alkoholu
osoba, która była lub jest maltretowana fizycznie, werbalnie, seksualnie
osoba, która przeżyła lub przeżywa dużą stratę
osoba z historią zaburzeń psychicznych

osoba, która jest najstarszym dzieckiem w rodzinie
osoba z historią zaburzeń psychicznych
osoba, która usiłowała już dokonać samobójstwa
osoba, której ktoś bliski odebrał sobie życie
osobowość perfekcjonisty
osoba, która usiłowała już dokonać samobójstwa
Zespół szkodliwych zjawisk o określonej genezie i negatywnych skutkach. Istotą patologii (gr. pathos) jest cierpienie prowadzące do destrukcji osobowej; nauka (gr. logos) o zjawiskach patogennych obejmujących etiologię, symptomatologię i profilaktykę.

W 2013 roku odnotowano
8579
zamachów samobójczych, z których 6097 zakończyło się zgonem. Z ogólnej liczby dokonanych zamachów samobójczych 7000 przypadków dotyczyło mężczyzn, przy czym z tej liczby zgonami zakończyło się 5193 zamachów.

Do zamachów samobójczych najczęściej dochodziło w mieszkaniu -3611 oraz w pomieszczeniach zabudowań gospodarczych - 1305. Następne w kolejności miejsce to piwnice i strychy -861, a także obszar parku i lasu - 688.
Odsetek samobójców wzrasta wraz z wiekiem. Ostatnio obserwuje się na całym świecie niebezpieczną tendencję wzrostu zachowań samobójczych wśród osób między 15 a 25 rokiem życia.
Liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem
Przyczyny zamachów samobójczych z 2013r.
Efekt Wertera
Znaczący wzrost samobójstw (nawet 1000%) spowodowany nagłośnieniem w mediach samobójstwa znanej osoby. Efekt Wertera to po prostu fakt związany z "zaraźliwością" samobójstw.

Dotyczy to także małych społeczności (np. szkół) i rodzin (samobójstwo w rodzinie zwiększa prawdopodobieństwo tego, że kolejna osoba popełni samobójstwo). Efekt Wertera związany jest z konformizmem informacyjnym.

Najnowsze badania wykazują, iż korelacja ta dotyczy informacji o
samobójstwach podawanych zarówno w prasie jak i telewizji, a grupą
najbardziej podatną na naśladowanie nagłośnionego samobójstwa są
nastolatkowie i osoby podobne do samobójcy.
Nawiązanie kontaktu, słuchanie i zrozumienie.
Nie oceniaj, bądź spokojny, cierpliwy, wczuwający się w sytuację osoby w kryzysie zagrożenia życia.
Dokonaj oceny sytuacji, na ile poważne są zamiary samobójcze
Dowiedz się jak wysokie jest ryzyko podjęcia próby samobójczej, zapytaj: „Czy osoba chce popełnić samobójstwo?, „Czy ma myśli samobójcze?”
Zadbaj o bezpieczeństwo tej osoby, nie wolno pozostawiać jej samej!!!
Wprowadzenie całodobowego systemu monitorowania
Sformułuj kontrakt, zobowiązanie, że osoba ta nie zabije się.
Oceń jak silne są w tej chwili emocje danej osoby, zwłaszcza lęk, rozpacz, agresja, rozmawiaj o tych emocjach aby umożliwić ich ekspresję.
Nie pocieszaj w stylu weź się w garść, nie myśl o tym, inni mają gorzej itp.
Nie lekceważ ani nie umniejszaj znaczenia tego co mówi.
Każda skarga i każde odczucie wyrażone przez zagrożoną osobę jest dla niej ważne.
Interwencja wobec osoby zagrożonej samobójstwem:

Ma na celu manifestacje uczuć wrogości, ukaranie otoczenia, które jest odpowiedzialne w świadomości jednostki za jej niepowodzenia i cierpienia, np.
uczennica sięgnie po tabletki w szkole, wezwie wcześniej pogotowie, powie koleżance, pozostawi list wyjaśniający przyczyny i domagający się zmian.
Zamach samobójczy demonstracyjny
Sposoby dokonania zamachów samobójczych
Dziękujemy za uwagę ;))

Samobójstwo - zaangażowene strony
SPRAWCA:
a) zaburzenia psychiczne
b) drugi człowiek (np. współmałżonek, pracodawca, kolega ze szkoły)
c) sytuacja materialna
OFIARA:
a) samobójca;
b) rodzina samobójcy;
c) najbliższe otoczenie (znajomi i przyjaciele);
PRZEDSTAWICIELE SŁUŻB SPOŁECZNYCH:
a) psycholog policyjny;
b) grupa wsparcia dla rodzin samobójców (Polskie Towarzystwo Suicydologiczne);
c) miejski ośrodek pomocy społecznej.

Samobójca (
ofiara
) targnął się na życie z powodu niespełnionej miłości (
sprawca
). Przez to nieszczęśliwe wydarzenie ucierpieli jego najbliżsi. Mama ofiary musiała poddać się terapii u psychologa(
przedstawiciela służb społecznych)
, ponieważ ten incydent odcisnął ogromne piętno na jej psychice.

Ofiara (
rodzina samobójcy
) przez traumatyczne wydarzenie (
sprawca
) straciła wszelkie środki do życia, ponieważ ojciec samobójcy – jedyny żywiciel rodziny, załamał się i tym samym został zwolniony z pracy, gdyż nie był wstanie wykonywać obowiązków służbowych. Rodzina była zmuszona skorzystać z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (
przedstawiciel służb społecznych).
Profilaktyka pierwszorzędowa
- cel: promocja zdrowia i przedłużanie życia człowieka oraz zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcjonalnymi. Akcentuje się tu szczególnie rozwijanie różnorodnych umiejętności radzenia sobie z wymogami życia.

Wiąże się z modyfikacją warunków życia, nauki, pracy, przy czym chodzi tu zwłaszcza o poprawę stosunków międzyludzkich, zapobieganie nadmiernemu występowaniu sytuacji konfliktowych i frustracyjnych, oddziaływanie na warunki sprzyjające kształtowaniu się nieadekwatnych postaw jednostek i małych grup. Potrzebna jest tu zatem współpraca specjalistów z różnych dziedzin.

Profilaktyka drugorzędowa -
czyli

wczesną identyfikacją, cel: ujawnianie osób najbardziej zagrożonych wystąpieniem zaburzeń i pomaganie w redukcji ryzyka, a także umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych.

Szczególnie narażone na ryzyko popełnienia samobójstwa grupą są osoby przeżywające kryzys. W pracy z nimi najważniejsza jest pomoc w przetrwaniu momentu niebezpieczeństwa, stymulowanie ich rozwoju i przemiany, po pierwotnie pojawiającej się bezradności i panice często zmienia się ocena sytuacji, jednostronność ustępuje miejsca coraz szerszemu widzeniu problemu, pojawiają się jego nowe rozwiązania.

Najważniejszym zadaniem w interwencji kryzysowej jest „być przy kimś, by on mógł jeszcze być”.

Profilaktyka trzeciorzędowa
- interwencją już po wystąpieniu dysfunkcji. Cel: przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego, umożliwienie powrotu do społeczeństwa oraz prowadzenia w nim satysfakcjonującego i społecznie akceptowanego trybu życia, wolnego od patologii.

W przypadku samobójstw obejmuje się działaniami tego typu osoby po nieudanych próbach samobójczych. Włącza się w nie również rodzinę, przyjaciół czy dalsze otoczenie suicydenta.
Bibliografia :
1. Jacek Kasprzak , Terapie Uzależnienia i Współuzależnienia , Warszawa , PARPA, 1998.

2. Alan Carr ; przekł. Jarosław Rybski , Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania , GWP, Gdańsk 2004.

3. Maria Bogumiła Pecyna , Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej , Warszawa, ŻAK, 1998.

4. http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa


Profilaktyka
"Samobójstwo (…) przecież nie można go uważać za nic innego, jak tylko za słabość, bo oczywiście łatwiej jest umrzeć niż mężnie znosić życie pełne udręki."
"Samobójstwo nie jest kwestią wyboru, następuje, gdy cierpienie przekracza siły do walki z nim."
Lesław Pytka
Sentencje...
*
*
*
*
Według specjalistów, samobójstwa nastolatków często są powiązane z depresją podsycaną przez fatalistyczną muzykę i teksty piosenek. Z rozmów z niedoszłymi młodymi samobójcami wynika, że teksty piosenek stały się dla nich filozofią życia czy wręcz religią.

Muzyka oddziaływuje jak reklama.
Na reklamę wydaje się miliony, ponieważ ludzie na nią odpowiadają, reagują. Muzyka też potrafi zmusić do reakcji, tyle że nie zawsze takiej, jaką byśmy chcieli.

Szesnastoletni Steve Boucher przyłożył do głowy pistolet i pociągnął za spust. Zanim to zrobił, obsesyjnie słuchał utworu
Zabij emocje grupy AC/DC
. Znaleziono go martwego, leżącego przed plakatem tego zespołu. Inny nastolatek, osiemnastoletni Phillip Morton, powiesił się przy akompaniamencie utworów
Żegnaj okrutny świecie
i
Czekając na robaki
z albumu The Wall zespołu Pink Floyd.
Odziaływanie muzyki
„Muzyka sama w sobie jest czymś duchowym. Możesz nią hipnotyzować ludzi, a kiedy już dojdą do momentu, w którym są bezbronni, możesz mówić do ich podświadomości, co zechcesz”.
Jimi Hendrix
ŻYLI SZYBKO ZGINĘLI MŁODO ŻEGNALI SIĘ Z ŻYCIEM, KIEDY DO TRZYDZIESTKI BRAKOWAŁO TRZECH LAT...
Klub 27
grupa bardzo wpływowych gwiazd, które zmarły w wieku 27 lat. Większość członków tego klubu prowadziła nieco niespokojne życie, a przyczyny ich śmierci były otoczone całunem tajemnicy.

Rzeczywiście, badając okoliczności śmierci Jima Morrisona, Jimi Hendrixa i Kurta Cobaina, można dojść do pytań bez odpowiedzi i dziwnych nieprawidłowości. Brak sekcji zwłok, brak definitywnie stwierdzonej przyczyny zgonu i niejasne raporty policji stały się normą w tych głośnych sprawach. W skrócie, można znaleźć w tych przedwczesnych przypadkach śmierci wszystko, co jest niezbędne do tworzenia „alternatywnych teorii” z udziałem morderstwa włącznie.
Jimi Hendrix
Jim Morrison
Kurt Cobain
Heath Ledger
Amy Winehouse
Janis Joplin
Brittany Murphy
Zanim odejdziesz...
Jeżeli właśnie teraz odczuwasz chęć popełnienia samobójstwa przeczytaj najpierw ten tekst.

Wiem, że możesz nie mieć ochoty na czytanie grubej księgi, dlatego będę się streszczał. Ponieważ mamy spędzić razem parę minut, chciałbym podzielić się z tobą
prostymi myślami
.

Nie będę się z Tobą sprzeczał, czy masz się zabić, czy nie - to Twoja decyzja, najważniejsza w życiu !!!

Nie jesteś
złym człowiekiem, szaleńcem, czy osobą niepełnowartościową ponieważ masz nastrój samobójczy. To nawet
nie oznacza,
że chcesz umrzeć - to tylko mówi, że
Twoje cierpienie
jest tak
silne,
że nie możesz go opanować. Nie zgadzaj się, jeżeli ktoś mówi Ci: "Twój problem jest zbyt mały, aby myśleć o samobójstwie". Są różne rodzaje cierpienia, które mogą prowadzić do samobójstwa. U każdego człowieka ten sam problem znaczy co innego.

Samobójstwo nie jest ani dobre, ani złe, nie jest wadą charakteru, jest moralnie neutralne. Jest po prostu efektem stanu nierównowagi pomiędzy cierpieniem, a siłami obrony przed nim.

Powinieneś dowiedzieć się, że ludzie są w stanie sobie z tym poradzić. Chciałbym Cię namówić na danie sobie trochę czasu. Powiedz sobie:
"Poczekam 24 godziny, zanim coś zrobię"
.
Albo tydzień.
Pamiętaj, że odczucia i czyny to dwie różne rzeczy - to, że czujesz potrzebę samounicestwienia wcale nie znaczy, że masz to zrobić w tej chwili. Pozwól, aby między
Twoją decyzją
, a realizacją upłynęło trochę czasu.


Uważam, że powinieneś dać sobie
prezent.
Tym będzie siła wewnętrzna, pozwoli
Ci
ona przezwyciężyć cierpienie. Spróbuj zwiększyć swój opór, aż będzie go więcej, niż cierpienia. Najlepszym źródłem siły wewnętrznej będzie inna istota ludzka, z którą możesz porozmawiać.


MIECZKOWSKA Monika
NAGÓRKA Agnieszka
ROMANOWSKA Sandra
ORŁOWSKA Sylwia
Czynniki sprzyjające występowaniu zachowań samobójczych:
Full transcript