Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentatie invoering ZGW - december 2012

Over de invoering van ZGW, do's and dont's. 21 december 2012, masterclass ZGW, Erasmus Academie.
by

Veerle Ultee

on 25 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentatie invoering ZGW - december 2012

20 december, Erasmus Academie, Rotterdam
Over de invoering van 'ZGW' bij de gemeente 's-Hertogenbosch.
Bedankt voor uw aandacht
Zaakgericht Werken
Zaakgericht
werken is:

Digitaal werken
Procesgericht werken
Klantgericht werken
redenen om Zaakgericht te Werken
Dienstverlening te verbeteren:
Doelmatig en doelgericht
Enkelvoudig en samenhangend
De bewijsvoering te verbeteren:
Traceerbaar
Veilig
Correct
Van taakgericht...
... Zaakgericht
Uitgangspunten Zaakgericht werken
1. Iedereen werkt digitaal. We werken papierloos.
2. Aanvragen kunnen via alle kanalen worden ingediend en worden op dezelfde wijze afgehandeld; de klant kiest.
3. Een generiek proces is leidend, we bedenken zelf geen extra fasen of statussen.
4. Het proces wordt gemodelleerd naar het meest voorkomende geval. Uitzonderingen zijn voor de vakspecialist, van wie vakvolwassenheid wordt verondersteld.
5. Wettelijke kaders bepalen de inrichting (bijv. functiescheiding); interne regelgeving mag ter discussie staan.
Standaard
processtappen

Zaakgericht werken bij de gemeente 's-Hertogenbosch
Doel
Organisatie
Implementatie
Verandering
Doel
Bedrijfsvoering op orde
Organisatie
Aanbesteding
Stuurgroep
Issueteam
Projectleiders
Implementatie
Verandering
Quickscan
Veerle Ultee
Vragen?
Even voorstellen:
Veerle Ultee
www.deslimmeorganisatie.nl
Gemeente 's-Hertogenbosch
De Slimme Organisatie, SOD
@veerleultee
veerle@deslimmeorganisatie.nl
Sporten (actief en passief)
Tilburg
Chocolade
Transparant en inzichtelijk
Multichannel
Slim, snel, slank, soepel
De bedrijfsvoering te stroomlijnen:
...Naar...
Doel
Iets vertellen over Zaakgericht Werken en de
invoering
hiervan bij de gemeente 's-Hertogenbosch, om jullie te
informeren en inspireren
t.a.v. jullie eigen
casussen
vanmiddag.
beschouw het als een
veranderproces
, geen systeemimplementatie, maar
onderschat de
complexiteit van koppelingen en inrichting
niet
rol
generiek
uit
focus op "what's in it for me",
indien nodig (en met steun van de top) op "what's in it for us"
koppel invoering aan
organisatiebrede doelstelling
organiseer verbeteringen buiten het systeem om (in
processen
bijvoorbeeld)
beperk koppelingen
denk na over relatie met
HNW
vergeet
beleids- en projectwerkers
niet (of juist wel :))
Implementeren (uitgebreide)
workflow
Rekening houden met
uitzonderingen
Los zien van digitaal werken (inc. digitale handtekening)
Starten met een
instabiele basis
(systeem en organisatie)
Alleen insteken op
dienstverlening
De migratie en opleidingen 'vergeten'
Enkel ICT-ers/ DIV-ers in programma
Proces per proces uitrollen
Marktleiders
Proof of
Concept
Programmamanager
Opdrachtgever
DIV
ICT
Controllers (lijn)
Denk aan:
Koppelingen met generieke systemen
Inrichten generiek proces
Inrichten digitale handtekening
Opzetten functioneel beheer
Conversiestrategie
Inrichten sjablonen
Inrichten autorisatie en rollen structuur
Technische Realisatie
Betere dienst- verlening
Blik van buiten naar binnen
Communicatie
Business Game
Filmpjes
doorzettingsmacht
Anders ik wel:
Wie is de drijvende kracht achter ZGW in jullie organisatie?
Wat is het doel van de invoering van ZGW?
Is je organisatie gevoelig voor top down, of bottom up?
Zit procesmatig werken in de genen?
Interessante blogs/ artikelen over ZGW:
gemeente Hengelo: http://tinyurl.com/zgweur1
Native consulting: http://tinyurl.com/zgweur2
MvR & partners: http://www.zaakgerichtwerken.com/
Full transcript