Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Entreprenørskap som ped metode i yrkesfag

Presentasjon av entreprenørielle prosjekter ved tre ulike MK-skoler
by

Marianne Øvergård

on 17 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Entreprenørskap som ped metode i yrkesfag

Idéutviklingskompetane
Kommunikasjonskompetanse
Løsningsorientering
Handlingskompetanse
Entreprenørielle ferdigheter på MK

Niklas
Rammer
Mål
Entreprenøriell ferdigheter
Arbeidsmåter
Vurdering
Måloppnåelse
Resultat

Marianne
Vi får det til -visjon
Rammer
Prosjekt
Kompetanseutvikling
Undervisning
Prosessen
Læringsutbytte
Veien videre
Anders
Tre undervisningsopplegg
Niklas Brinchmann Bjørnholt vgs
Marianne Isaksen Øvergård Sørumsand vgs
Andres Hammergren Rosenvilde vgs
Rammer
3mk - programfag film
26 elever
Tv-studio
stor variasjon hos elevene

Prosjektet til mine fem ungdomsbedrifter:
a) utvikle bedriftenes grafiske profil,
b) drive markedsføring av egen bedrift
Undervisningen

Elever in real life
*Omvendt undervisning
*Ungt entreprenørskap
*Eksterne foredragsholdere
Eksterne forelesere
Kompetanseutvikling:
Mål
Faglige mål fra læreplanen Programfag film
(velge selv)

Entreprenørielle mål:
Handlekraft
Prosjekt og org.komp.
ideutviklingskomp.
Arbeidsmåter
Dewey 5 - punkts erfaringsmodell
Ansvar for egen læring
Kursing
Logg
Samtalesirkel - redaksjonsmøter
Vurdering
Egenvurdering
Formativ
Summativ

Resultat
Undervisningsopplegg
Arbeidsmåte
Entreprenørielle kompetanser
Resultat elever
Vurdering elever
Konklusjon
Starten bra - ujevnt etterhvert
Noe ildsjeler og nye sider kom frem.
Moro med nye utfordringer i tv-studio
Elevene synes det var vanskelig å bestemme så mye selv.
En del passive
Ble en del masing etterhvert
Måtte senke ambisjonsnivået på tv-sendingen

Undervisningsopplegg
Prosjekt: Markedsstrategi
3 grupper (10 elever totalt)
5 timer i uken i 8 uker
Fag: PTF VG2 på MK, Ungdomsbedrift (UE)
Presentasjon
Egenvurdering

Teorigjennomgang av prosjekt som arbeidsmåte
* 7-stegsmodelle:
Prosjektbeskrivelse og problemformulering
Informasjonsinnhenting
Tidsrammer
Ansvarsfordeling
Gjennomføring og utprøving
Resultat, evaluering og konklusjon
Presentasjon
Arbeidsmåte
Problembasert læring (PBL)
- Det er gjennom å handle, utføre og arbeide med problemstillinger vi selv synes er viktig, at vi lærer best (Bjørke 1996:12)
Veien videre
Behov for entreprenørskap
Kunnskap/kompetanse
Lite refleksive
Avhengig av oppskrifter
Elevene gjennomførte et prosjekt med en problemstilling som var relevant for faget.
Problemstilling:
Hvordan lage en markedsstrategi for egen bedrift
Hvordan produsere ett eller flere medieprodukter til å promotere egen bedrift i henhold til markedsstrategien
Akershus Kick-off på Coluseum kino i Oslo
Entreprenørielle kompetanser
Resultater
eventordesign.no
fotokamerater.no
Rammer
Egenvurdering
pixelless.no
Konklusjon Anders
Mye god læring
Lite tid - stort prosjekt
Selvdrevne elever som tok ansvar
Positive tilbakemeldinger fra elevene
Mer opplæring av entreprenørielle ferdigeter og arbeidsmåter
Må tenke mer helhetlig på det entreprenørielle - fokus på enkeltområder er vanskelig
Egenvurdering fungerte bra
3 vimpler
Stolt
Utfordrende
Inkluderende
17 vg2 elever fra linjen for medier og kommunikasjon.
,5 bedrifter
PTF-UB
7 timer hver onsdag
Prosjektet
idéutvikling av profileringsprodukter,
kommunikasjon innad i bedriften,
løsningsorientering
handlekraft.
Prosessen
Oppdrag
Forretningsplaner
Gruppesammensetning
Ulike utgangspunkt
Lærerrolle utvikles
Fra scenelys-prosessveileder
Veien videre
Veien videre
Læringsutbytte
Elevstyrt markedsføringsprosjekt
er en arbeidsmåte som krever deltagelse, handlinger og engasjement fra elevene, og der elevene selv må finne sine problemer og utfordringer før de kan sette i gang å arbeid
Fra passiv konsument til aktiv produsent
Mer fokus på entreprenørielle ferdigheter (Westlund)
Ikke bare i UB
Men i flere tverrfaglige prosjekter
Inspiro -hospitering?
Fokusere mer på utvikling av nyttige egenskaper enn reproduksjon av kunnskap for arbeidslivet
Fokus på indre motivasjon og åpne kompetanser (Guldahl)
Stolt
*Vi prøver å la elevene selv vurdere hva som er hensiktsmessig markedsføring,, oftere enn at vi gir dem svaret på hva slags medieprodukter de må utvikle og produsere til sine målgrupper.
BILDE
BILDE
BILDE
BILDE
BILDE
BILDE
Full transcript