Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

การเมืองการปกครองไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

No description
by

Auttasit Ruangsilp

on 11 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of การเมืองการปกครองไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

การเมืองการปกครองไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
อิทธิพลของตะวันตก พ.ศ. 2364 - 2398
ชัยชนะเหนือพม่าของอังกฤษ
= การปฏิรูปทางการทหาร (เบเกอร์และผาสุก, 2557)
สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง พ.ศ. 2398
มีสาระสำคัญสี่ประการ
การวางรากฐานประชาธิปไตย สมัยร.6
รัฐชาติ (Nation state)
การปฏิรูประบบการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5
สนธิสัญญาเบาวริ่ง
อิทธิพลของตะวันตก
การปฏิรูปสมัยร.5
การปฏิรูปสมัยร.6
การสร้างชาติสมัยร.4
สมัยรัชกาลที่ 2 นายจอห์น ครอเฟิร์ด ตัวแทนจากบริษัทอีสต์ อินเดียของอังกฤษ เดินทางเข้ามาในประเทศเพื่อติดต่อทำสัญญาทางการค้า
ลงนามในสนธิสัญญาเบอร์นีย์ ในปี พ.ศ. 2369
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษพยายามเข้ามาขอสิทธิในทางการค้าโดยเฉพาะการค้าฝิ่น ของพ่อค้าชาวอังกฤษ
จีนพ่ายแพ้ให้กับอังกฤษใน "สงครามฝิ่นครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2385)การพ่ายแพ้ของจีนและพม่าต่อชาติตะวันตกส่งผลให้ร.4 ยินยอมที่จะพิจารณาสนธิสัญญาฉบับใหม่ (โกวิท, 2547)
ยกเลิกการเก็บภาษีปากเรือ และกำหนดอัตราภาษีขาเข้าและขาออกให้ตายตัวในอัตราร้อยละ 3 โดยเก็บได้ครั้งเดียวเท่านั้น
ยกเลิกการผูกขาดทางการค้าโดยราชสำนัก
คนที่อยู่ในสังกัดอังกฤษจะอยู่ภายใต้อำนาจของกงสุล
เท่ากับว่าสยามยินยอมให้คนต่างด้าวมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขต เมื่อกระทำความผิดก็ไม่ต้องขึ้นศาลไทย
ไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมของสยามในเวลานั้น
คนอังกฤษได้รับสิทธิทำการค้าเสรีในเมืองท่าทุกแห่ง
และอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ได้เป็นการถาวร
ค้าขายฝิ่นในสยามได้อย่างเสรี
สนธิสัญญาเบาว์ริ่งส่งผลให้สยามจำใจเปิดประเทศเป็นการถาวร ชาติตะวันตกมากมายขอทำสนธิสัญญาในลักษณะเดียวกัน โดยหลายต่อหลายครั้งชาติตะวันตกใช้เรือปืนเข้ามาข่มขู่สยาม

ชาติคืออะไร??
องค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ 4 ประการ
มีสัญลักษณ์ร่วมกัน
มีประวัติศาสตร์ร่วมกัน
การสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศส
ปฏิรูปเพื่อให้ทัดเทียมชาติตะวันตก
ทำไมต้องปฏิรูป??
วิกฤตการณ์ร.ศ. 112 หรือ วิกฤตการณ์ปากน้ำ
ยกเลิกประเพณีโบราณ
การสร้างอำนาจ State - Building
การสร้างชาติ Nation - Building
ปฏิรูปการทหาร
ปฎิรูปเศรษฐกิจและการคลัง
ปฏิรูปการศาล
การเลิกทาสและระบบไพร่
การออก พรบ. ทาส ร.ศ. 127 วันที่ 1 เม.ย. พ.ศ. 2448 เพื่อให้นายเงินปล่อยลูกทาสทุกคนให้เป็นอิสระและลดค่าตัวทาส เดือนละ 4 บาท พร้อมทั้งมิให้มีการซื้อขายทาสอีก
ออก พรบ. ลักษณะการเกณฑ์ทหาร ร.ศ.124 เพื่อยกเลิกระบบไพร่
เพื่อการยอมรับจากต่างชาติ และเปลี่ยนรากฐานกฎหมายและ
สถาบันของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมกำลังคน
การปฏิรูประบบการปกครอง
ตั้ง "สภาที่ปรึกษาในพระองค์" ต่อมาก็ได้ทรงยกเลิกและจัดตั้งเป็น "รัฐมนตรีสภา" ขึ้นแทน และยังได้ทรงจัดตั้ง "องคมนตรีสภา"
ส่วนการปกครองท้องถิ่น ได้ทรงจัดให้มี “สุขาภิบาล”
เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบแรกของไทยที่ต.ท่าฉลอม
จ.สมุทรสาคร ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
จัดการปกครองแบบรวมอำนาจ โดยยกเลิกระบบหัวเมืองและแต่งตั้ง "สมุหเทศาภิบาล" จากส่วนกลางไปปกครองมณฑลต่างๆ
ผลที่ตามมา
เกิดการต่อต้านรูปแบบการรวมอำนาจจากหัวเมืองต่างๆ
ทำให้เกิดเหตุอย่าง กบฎผีบุญ กบฎเงี้ยวและการหายสาบสูญ ของหะยีสุหรง
ระบบราชการมีแบบแผนมากขึ้น ทำให้เกิดชนชั้นข้าราชการ ที่มีทั้งผู้ที่พยายามสืบทอดระบบเก่าและเปลี่ยนแปลง
ระบบเทศาภิบาลทำให้การปกครองเป็นเอกภาพซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเอกราช และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ ประชาชน
การพยายามทดลองการปกครองประชาธิปไตย
โดยการจัดตั้ง “เมืองดุสิตธานี”เพื่อทำการทดลอง
ให้เสรีภาพทางด้านหนังสือพิมพ์
และการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
อย่างไรก็ตาม ลัทธิชาตินิยมที่แพร่หลายไปทั่วโลกในยุคสมัยนั้น ส่งผลให้เกิดชาตินิยมในสยาม เช่น การต่อต้านความเป็นจีน การสร้างธงชาติ เพลงพระราชนิพนธ์ ฯลฯ
เกิดกองเสือป่าและสนับสนุนให้คนจีนใช้นามสกุลแทนแซ่ จึงเกิดมีนามสกุลล่ำซำ, บูลกุล, ฮุนตระกูล รวมถึงบุญรอดด้วย
ต้องปฏิรูปเพราะตระหนักถึงภัยที่เกิดจากขุนนางหัวสมัยใหม่ที่ไม่เห็นด้วยกับการ
รวมอำนาจ และการขยายตัวของชุมชน
ชาวจีน
ประชาชน
รัฐบาล
ดินแดน
ที่แน่นอน
อำนาจ
อธิปไตย
ให้รวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง ลดทอนอำนาจของเมืองพระยามหานครและประเทศราชด้วยการจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล มีกระทรวง 12 กระทรวงแบบตะวันตก มีรัฐบาลกลางที่รวมศูนย์อำนาจ
ยกเลิกการหมอบกราบและการถวายบังคมโดยเปลี่ยนมาใช้การเคารพแบบสากล การสืบราชสมบัติก็ให้เปลี่ยนมาใช้ระบบรัชทายาทแทนระบบวังหน้า
ให้มีการตั้งกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และกรมทหารหน้าซึ่งใช้อาวุธแบบยุโรปทั้งปืนไรเฟิลและปืนใหญ่ รวมทั้งใช้การฝึกแบบยุโรปด้วย
ริเริ่มใช้ระบบเงินตราโดยใช้มาตรฐานทองคำกำหนดค่าเงิน ตั้งกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จัดระบบภาษี ปฏิรูปการคมนาคมและการสื่อสาร เช่น สร้างถนน สร้างทางรถไฟ ก่อตั้งกรมไปรษณีย์
ตั้งกระทรวงยุติธรรมเพื่อดูแลการจัดระบบศาลและการพิจารณาพิพากษาคดีความทั้งปวง จ้างนักกฎหมายต่างชาติมาช่วยร่างกฎหมาย โดยมีพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์พระราชโอรสซึ่งจบการศึกษาด้านกฎหมายจากม.ออกฟอร์ดเป็นแกนนำ
สถานการณ์ทั่วไป
สยามกำลังเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแบบอาณานิคมมากขึ้นทุกที แต่ไม่ใช่เป็นข้าของเจ้าอาณานิคมที่เป็นนายใหญ่หนึ่งเดียว (เบเคอร์และผาสุก, 2558)
ชาวจีนในสยามเพิ่มจาก 300,000 ในพ.ศ.2393 เป็น 792,000 ในพ.ศ. 2453 ในกรุงเทพฯก็มีคนจีนเยอะกว่าชาวกรุงเทพ (Wyatt, 2556)
ธุรกิจค้าข้าวตกอยู่ในมือของชาวจีนซึ่งเป็นต้นตระกูลบูลกุล, ล่ำซำ, โปษยานนท์และอื่นๆ ต้นตระกูลบุญรอดก็เริ่มจากการทำธุรกิจโรงสี
ก่อนที่จะเริ่มผลิตเบียร์
ในพ.ศ. 2453 นี้เองเกิดการนัดหยุดงานขนานใหญ่ของชาวจีนสาเหตุจากการที่สยามจะเปลี่ยนให้ขาวจีนเสียภาษีรัปชูปการเหมือนชาวสยามอื่นๆ แทนที่จะเสียเงินผูกปี้
เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อปีพ.ศ. 2460 โดยมีแกนนำคือชาติมหาอำนาจในยุโรปอย่างอังกฤษ, ฝรั่งเศส, รัสเซีย รวมถึงเยอรมันด้วย
เศรษฐกิจโลกตกต่ำ โดยเฉพาะในยุโรป การค้าข้าวและสินค้าอื่นๆของสยามประสบปัญหาขาดทุน ส่งผลถึงเศรษฐกิจของสยามด้วย
การตั้งกองเสือป่า รวมทั้งพิธีราชาภิเษกของร.6 ใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล บวกกับเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้รัฐบาลต้องกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อมิให้ประเทศล้มละลาย
ประชาชนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับเหตุการณ์บ้านเมืองมากขึ้น มีทั้งหนังสือพิมพ์ภาษาไทย เช่น จีนโนสยามวารศัพท์ หนังสือพิมพ์ไทย กรุงเทพเดลิเมล์ และหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ เช่น The Bangkok Times
เกิดกบฎร.ศ. 130 โดยกลุ่มนายทหารรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่เป็นระดับนายร้อยกว่าครึ่งเป็นสามัญชนเชื้อสายจีน
เกิดกระโจมตีจากสื่อและประชาชนว่าร.6 สร้างเมืองตุ๊กตา รวมทั้งข่าวลือโจมตีต่างๆมากมายที่มุ่งเป้าไปที่ตัวพระองค์
ราชสำนักและราชวงศ์มีฐานะผู้บริหารประเทศตามแบบยุโรป ซึ่งต้องออกสู่สาธารณชนมากขึ้นการบริหารราชการแบบนี้แม้ว่าจะทำให้บ้านเมืองเจริญอย่างรวดเร็วและแข็งแรง แต่อย่างไรก็ตามสถาบันกษัตริย์เสี่ยงต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความไม่พอใจ (Wyatt, 2556)
การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1 และการพัฒนาของกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง ส่งผลให้สยามสามารถขอยกเลิกสนธิสัญญาเบาวริ่ง โดยเริ่มจากสหรัฐฯนำโดยนายฟรานซิส บี แซร์ ซึ่งเป็นบุตรเขยของวู้ดโรว วิลสัน ปธน.สหรัฐ ซึ่งต่อมากลายเป็นผู้นำในการเจรจากับชาติยุโรปอื่นๆ
Full transcript