Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Veiledning

No description
by

Arne Nørstebø

on 29 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Veiledning

Veiledning Veiledning på ulik måte * Faglig støttegruppe
* ”Drømmereisen” (en reise i sitt indre)
* Refleksjon rundt fotografier fra barnehager
* Aktiv bruk av tavlen i et veiledningsforløp
* ” Tom stol”
* ”Kafebord” (skriver ned våre assosiasjoner på en felles duk og reflekterer sammen)
* ”Rollebytte/rollespill”
* Reflekterende team
* Praksisfortelling som veilednings/refleksjonsgrunnlag
* Temaveiledning
* Skrive notat uforberedt
* tegnekart Spørsmål

hvordan stille de rette spørsmålene? Effektspørsmål
Hypotetiske spørsmål
Oversiktsspørsmål
Tildekkende spørsmål
Unntaksspørsmål
Utfordrende spørsmål
Påvirkningsspørsmål
Utvidende spørsmål
Kognitive spørsmål
Ledende spørsmål
Mestringsspørsmål
Refleksjonsspørsmål
Mirakelspørsmål Dere skal nå ha en veieldningssamtale med en assistent.

Case:
Kari er assistent på din avdeling. Hun er opptatt med å lære ungene å tegne figurativt. De fleste ungene mister interessen, og Kari kommer til deg for å få snakke om det.

Hvilke spørsmål ville du brukt i denne situasjonen?
Begrunn svaret En hilsen fra Marit Ulike perspektiver: Terapitradisjonen
Håndtverktradisjonen
Handling og refleksjonsmodellen
Gestaltveiledning
Nevrolingvistisk programmering
Konstruktivistisk veiledning
Løft
Coaching
Systemteoretisk veiledning
Filosofisk veiledning
Mentoring
Definisjon av begrepet Definisjonsmakt en pedagogisk og relasjonell prosess med oppdagelse, læring, vekst og utvikling som mål, og der den lærende er i fokus. Veiledningens hovedform er dialog. (Tveten 2002)

en dialogisk virksomhet som föregår i en sosial, kulturell og historisk sammenheng. (Skagen 2004) Veiledning er en pedagogisk virksomhet.
Det er en prosess.
Det er faglig fundert.
Det har en faglig og personlig hensikt
Veilederen har kompetanse og ansvar.
Den som veiledes, er aktiv.
Veilederen legger til rette for oppdagelse.
Det foregår i én-til-én- eller én-til-få-forhold.
Erfaringer i praksis, egen yrkesvirksomhet er utgangspunktet.
(Tveiten 2002) Hvilke verdier er sentrale i faglig veiledning?

Frivillighet
Invitasjon
Respekt
Trygghet
Taushetsplikt Lunsj... Verktøy i veiledningen (uavhengig av modell)

”Time-out”
Metakommunikasjon
Aktiv lytting
STØTTE KONTRA UTFORDRE (jfr. Vyg., flytsonen)
ULIKE PERSPEKTIV
SPØRSMÅL (forsiktig m. hvorfor)
VEILEDNINGSGRUNNLAG (praksisfortelling)
Perspektiver
Markører
Parafrasering
Speiling
Full transcript