Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hidegháború

No description
by

Gergely Takács

on 29 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hidegháború

Hidegháború
1945-1991

Szuperhatalmak:
USA
Szovjetunió
A hidegháború jellemzői:
Fegyverkezési verseny
Helyi háborúk
Katonai szövetségek
Vasfüggöny
Ellenségkép
Űrverseny
Nukleáris fegyverek:
USA
1945. - Atombomba
1952. - Hidrogénbomba
Szovjetunió
1949. - Atombomba
1953. - Hidrogénbomba
Little boy, az első amerikai atombomba, amit Hirosimára dobtak
RDSZ-1 (amerikai kódneve: Joe-1), az első szovjet atombomba
Ivy Mike, az első amerikai hidrogénbomba
A valaha készült legnagyobb nukleáris fegyver, a Cár-bomba. 1961-ben robbantották föl a szovjetek.
Hol, kik és mennyi atombombát robbantottak föl 1945 és 1998 között (lassan indul, aztán felpörög)
Az első, világűrt elérni képes ember alkotta tárgy a német V-2 nevű rakéta volt, amit a németek 1944-45-ben vetettek be. Ez volt a "csodafegyver".
Az első űrhajós: Jurij Gagarin (szovjet)
1961-ben egyszer kerülte meg a Földet.
Az első Holdséta: Neil Armstrong és Edwin Aldrin (amerikaiak)
Az első Holdraszállásra 1969-ben került sor.
"Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek."
"A Balti-tenger mellett fekvő Stettintől az Adriai-tenger mentén fekvő Triesztig vasfüggöny ereszkedik le Európára. E vonal mögött vannak Közép- és Kelet-Európa régi államainak összes fővárosai - Varsó, Berlin, Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia. Mindezek a híres városok és országok lakossága a szovjet szférában fekszik, és valamilyen formában alá vannak vetve nemcsak a szovjet befolyásnak, hanem Moszkva egyre nagyobb mértékű ellenőrzésének."
Churchill fultoni beszéde, 1946.
Európa (és a világ) kettéosztottsága.
A vasfüggöny bontása 1989-ben
NATO - Észak-atlanti Szerződés Szervezete
1949-ben alapították
Varsói Szerződés
1955-ben alapították
1991-ben a Varsó Szerződés megsznűnt, tagjai közül többen (pl.: Magyarország) a NATO-hoz csatlakoztak.
A két szuperhatalom közvetlenül nem harcol egymással.
(ezért nevezik "hideg"háborúnak)
Korea
Kuba
Vietnám
Afganisztán
Washington békegalambja
(szovjet karikatúra)
A vörös polip
(amerikai karikatúra)
A hidegháború "lázgörbéje"
Bizalom
Bizalmatlanság
atomháborús veszély
1945.- Potsdami konferencia
Attlee
Truman
Sztálin
1947.- Truman-elv
"Az Egyesült Államokhoz a görög kormány részéről pénzügyi és gazdasági segítségre irányuló kérés érkezett. A segítségre okvetlenül szükség van avégből, hogy Görögország továbbra is mint szabad nemzet éljen. A világ szabadságszerező nemzeteinek szemében világos, hogy Törökországnak mint független és gazdaságilag egészséges államnak a jövője nem kevésbé fontos, mint Görögország jövője. Az Egyesült Államok külpolitikájának egyik elsődleges célja olyan feltételek megteremtése, amelyek között mi és más nemzetek kialakíthatjuk a minden kényszertől mentes életmódot. Nem fogjuk azonban céljainkat megvalósítani, ha nem vagyunk hajlandók segíteni a szabad nemzeteket szabad intézményeik és nemzeti integritásuk fenntartásában az agresszív mozgalmakkal szemben, amelyek arra törekszenek, hogy a totalitárius rendszert kényszerítsék rájuk. A totalitárius rendszereknek a szabad népekre közvetlen vagy közvetett agresszióval való rákényszerítése aláássa a nemzetközi béke és ennélfogva az Egyesült Államok biztonságának alapjait. [...]
A világtörténelemnek jelen pillanatában csaknem minden nemzetnek választania kell a két életmód alternatívája közt. A választás nagyon gyakran nem szabad. [...]
Meggyőződésem, támogatnunk kell a szabad népeket abban, hogy saját módjukon alakítsák ki saját sorsukat."
1948-49.- Berlini válság
Párizsi béke - A II. világháborút lezáró béke
Németországot és Ausztriát, illetve fővárosaikat Berlint és Bécset megszállási övezetekre osztják.
Valutareform a nyugati hatalmak által megszállt övezetekben.
A szovjetek blokád alá vonják Nyugat-Berlint.
Nyugat-Németország
(Német Szövetségi Köztársaság - NSzK)
Kelet-Németország
(Német Demokratikus Köztársaság - NDK)
1950-53.- Koreai háború
1953.- Sztálin halála
A kommunista észak megtámadja a demokratikus délt.
Amerikai csapatok ENSZ felhatalmazással (szovjet bojkott az ENSZben) ellentámadnak.
Kínai és szovjet támogatás északnak. A harcok a 38. szélességi kör mentén állandósulnak.
Dokumentumfilm a koreai háborúról (1. és 2. rész)
Panmindzsoni fegyverszünet
Kim Ir Szen
Kim Dzsongil
Kim Dzsongun
10 hétköznapi dolog, ami Észak-Koreában illegális
Dokumentumfilm Észak-Koreáról (2015)
Korabeli magyar dokumentumfilm Sztálin haláláról
Hruscsov - enyhülés
1955.- Osztrák államszerződés
A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, az Amerikai Egyesült Államok és Franciaország […] egyfelől és Ausztria másfelől […]
Ausztriának Németország által 1938. március 13-án történő bekebelezését semmisnek és meg nem történtnek tekintik. […]
1. cikk. Ausztriának szabad és független államként való visszaállítása. – A Szövetséges és Társult Hatalmak elismerik, hogy Ausztria szuverén, független és demokratikus államként helyreállt. [...]
4. cikk. A Németországhoz való csatlakozás (Anschluss) tilalma.
1. A Szövetséges és Társult Hatalmak kijelentik, hogy Ausztriának Németországgal való politikai vagy gazdasági egyesülése tilos. Ausztria teljes egészében elismeri az e téren reá háruló felelősséget és Németországgal semmi néven nevezendő politikai vagy gazdasági egyesülésbe nem fog bocsátkozni.
20. cikk. […] 3. A Szövetséges és Társult Hatalmak haderőit és az Ausztriai Ellenőrző Bizottság tagjait a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 90 napon belül – amennyiben csak lehetséges, legkésőbb 1955. december 31-ig – Ausztriából vissza kell vonni.
21. cikk. Jóvátétel – Ausztriától az 1939. szeptember 1. utáni Európában beállott hadiállapotból kifolyóan nem követelnek jóvátételt.
Ausztria független ország.
1961.- Berlini fal építése
Dokumentumfilm a berlini falról
A Berlinen keresztül emigráló NDK-polgárok száma
A berlini fal nyugati és keleti oldala
1962.- Kubai rakétaválság
Kubai forrdalom - 1953-59
Che Guevara
(1928-1967)
orvos, politikus, forradalmár, gerillavezér, kubai miniszter
Dalok Che Guevaráról
Fidel Castro
USA barát katonai diktatúra megdöntése
Kuba és az USA viszonya
Castro és Hruscsov
Szovjetbarátság
A Szovjetunió atomrakétákat telepített Kubába
Dokumentumfilm a kubai válságról
A Szovjetunió kivonja a rakétákat.
1968.- Atomsorompó
"Öt atomhatalom, ez öttel több, mint amennyire szükség lenne."
Alva Myrdal, svéd diplomata
"Az e Szerződésben résztvevő államok [...], igyelembe véve azokat a pusztító következményeket, amelyekkel egy nukleáris háború az egész emberiségre nézve járna, és ebből következően annak szükségességét, hogy mindent meg kell tenni egy ilyen háború veszélyének elhárítására és a népek biztonságának megőrzésére;
Abban a meggyőződésben, hogy a nukleáris fegyverek elterjedése jelentősen növelné a nukleáris háború veszélyét;
Összhangban az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének határozataival, amelyek egyezmény megkötését sürgetik a nukleáris fegyverek további elterjedésének megakadályozására;
Kötelezve magukat, hogy elősegítik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztosítékainak alkalmazását a nukleáris energia békés felhasználásával kapcsolatos tevékenységre; [...]
Kifejezésre juttatva azt a szándékukat, hogy a lehető leggyorsabban megvalósítják a nukleáris fegyverkezési verseny beszüntetését és hatékony lépéseket tesznek a nukleáris leszerelés irányában; [...]
Megállapodtak az alábbiakban:
1. Cikk, A Szerződésben részes, nukleáris fegyverrel rendelkező valamennyi állam kötelezi magát, hogy sem közvetlenül, sem közvetve senkinek nem ad át nukleáris fegyvereket vagy egyéb nukleáris robbanószerkezeteket, illetve nem engedi át az ellenőrzést az ilyen fegyverek vagy robbanószerkezetek felett; és hogy semmilyen módon nem segít, bátorít vagy ösztönöz nukleáris fegyverekkel nem rendelkező államot nukleáris fegyver vagy egyéb nukleáris robbanószerkezet előállítására vagy más módon történő megszerzésére, sem pedig az ilyen fegyverek vagy robbanószerkezetek fölötti ellenőrzés megszerzésére."
1968.- Brezsnyev-doktrina
Hruscsov eltávolítása
Brezsnyev
Egy híres csók 1979-ből:
Brezsnyev (Szu) és Honecker (NDK)
hruscsovi reformok
leállítása, sztálinizáció
Prágai tavasz
Brezsnyev temetése 1982-ben
Alexander Dubcek refomkísérlete Csehszlovákiában
"emberarcú szocializmus"
A Szovjetunió vezette Varsói Szerződés országai (köztük Magyarország) bevonult Csehszlovákiába.
nyugati muntájú reformok,
szabad választás ígérete,
szovjetellenes hangok
A Szovjetunió külpolitikai alapelve.
„Ha a szocializmussal szemben ellenséges erők egyes szocialista országokat a kapitalista fejlődés irányába kényszerítenek, az nem csak az adott szocialista ország problémája, hanem az egész szocialista táboré.” Brezsnyev
A szocialista országoknak "korlátozott szuverenitása" van.
Vietnami háború
(1955-1975)
Vietnam - francia gyarmati hadsereg veresége után kettéosztott
Észak-Vietnam
(támogatói: Kína, Szovjetunió)
Dél-Vietnam
USA csapatai
Dokumentumfilm sorozat a háborúról
Amerikai kivonulás ('73) után Észak-Vietnám megszállta Délt.
A vietnami háború volt az első és egyben az egyetlen olyan amerikai háború, ahonnan az amerikai televíziók komolyabb korlátozás és cenzúra nélkül tudósíthattak.
Háboruellenes közvélemény Amerikában
Háborúellenes tüntetések
Hippi korszak
Woodstocki fesztivál (1969)
Részlet az Elszakadás c. filmből
Hogyan szívjunk jointot
Filmajánló
Eper és vér (r.: Hangmann, 1970)
Taxisofőr (r.: Scorsese, 1976)
A szarvasvadász (r.: Cimino, 1978)
Apokalipszis most (r.: Coppola, 1979)
Hair (r.: Forman, 1979)
Rambo (r.: Kotcheff, 1982)
A szakasz (r.: Stone, 1986)
Acéllövedék (r.: Kubrick, 1987)
Jó reggelt, Vietnam! (r.: Levinson, 1987)
Forrest Gump (r.: Zemeckis, 1994)
1972 - SALT-1
Nemzetközi fegyverkorlátozási egyezmény
1979 - SALT-2
SALT - Strategic Arms Limitation Talks
Carter (USA) és Brezsnyev (Szu) aláírja a SALT-2 egyezményt
1975 - Helsinki értekezlet
Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet
Politikai normák kidolgozása az emberi és kisebbségi jogok területén, illetve fegyverkorlátozási megállapodások.
A képen az NSzK, NDK, USA és Ausztria vezetője
1979-89- Afganisztáni háború
1978-79 Iráni iszlám forradalom
Khomeini ajatollah
Teokratikus államberendezkedés
Az iszlám fundamentalizmus nemzetközi politikai tényezővé válik.
1980-88- Irak-iráni háború
Irak
Irán
síita iszlám
szunnita iszlám
Carter-doktrina
Jimmy Carter
USA elnök 1977-1981
"Bármely külső erő kísérletét arra, hogy megszerezze az ellenőrzést a Perzsa-öböl felett, az Egyesült Államok létérdekei ellen intézett támadásnak fogjuk tekinteni. Bármilyen szükséges eszközzel, akár katonai erő alkalmazásával is visszaverjük ezt."
Szovjet bevonulás
A szovjetek elleni gerillaharc egyik vezetője Oszáma bin Láden
Az USA fegyverrel támogatja az afgánokat.
Kis hidegháború
Ronald Reagan
USA elnöke 1981-1989
"Ki akarunk fejleszteni egy olyan komplex fegyverrendszert, amely - amennyiben hatékony védelmet akarnak vele szemben találni - szükségszerűen csődbe viszi a Szovjetuniót."
Csillagháborús terv (SDI)
1985.- Gorbacsov a Szovjetunió új vezetője
Francia portréfilm Gorbacsovról (2001)
Peresztrojka (átalakítás)
A keleti blokk országainak nyugati kereskedelme
A szovjet-amerikai kereskedelmi kapcsolatok és a kőolajárak alakulása
Fegyverkezés visszafogása
Külpolitika változása
Nyilvánosság
1988.- Közép hatótávolságú rakéták leszerelése
Moszkvában Reagan és Gorbacsov aláírja a leszerelési egyezményt
1989.- A Szovjetunió kivonul Afganisztánból
1989-90.- Rendszerváltás Kelet-Közép Európában
gazdasági válság, szovjet támogatás megszűnése, ellenzéki mozgalmak nyomása
Berlini fal leomlása
NDK összeomlik
Németország egyesülése
Szabad választások
Tárgyalások a szovjet csapatok kivonásáról
1989.- Romániai forradalom
Ceausescu diktatúrája az egyik legroszabb diktatúra volt a szocialista diktatúrák között; nyomor, terror, személyi kultusz.
Nicolae Ceausescu
"a Kárpátok géniusza"
Tőkés László
református lelkész
Temesvár:
Tiltakozás Tőkés László kilakoltatlása ellen.
tiltakozás -> tüntetés -> zavargások -> felkelés
A katonság, rendőrség és állambiztonság (Securitate) lő a tömegre.
Bukarest:
tömeggyűlések -> fegyveres harc
Ceausescu pere és kivégzése -> véget érnek a harcok
Nagyvárosokban a Securitate támadásokat indít -> harcok
Fegyvers erők átállnak a tüntetők oldalára.
Ceausescu és feleségének kivégzése (a youtube-on vannak videók is róla)
Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, Bulgária
1991-2001.- Délszláv háború
Jugoszlávia véres szétesése
A térségbe ENSz békefenntartók és NATO csapatok is érkeznek.
1995.- Srebrenicai mészárlás
Ratko Mladic
Mladic boszniai szerb katonaitszt vezetésével 8700 bosnyákot végeztek ki.
A II. világháború óta a legvéresebb tömeg-mészárlás Európában.
"Emberi maradványok hevertek mindenfelé, amelyeket a vadállatok hurcoltak szerteszét."
1991.- Szovjetunió szétesése
Truman
Sztálin
Hruscsov
Brezsnyev
Gorbacsov
Kennedy
Reagan
Berlini válság
Koreai háború
Kubai rakétaválság
Afganisztán
Vietnami háború
Prágai tavasz
Kennedy meggyilkolása
1963. november 22., Dallas
A dallasi Elm street, a gyilkosság helyszíne
A merénylő: Lee Harvey Oswald
Néhány nappal a merénylet után meggyilkolták.
Filmajánló:
JFK - A nyitott dosszié, rendezte: Oliver Sotne, 1991.
Megoldatlan ügyek - A Kennedy-gyilkosság (dokumentumfilm)
Full transcript