Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Att skriva juridik

No description
by

Mårten Schultz

on 7 November 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Att skriva juridik

Att skriva juridik Mårten Schultz
@martenschultz
martenschultz.com
Inledning Språk, stilistik, kultur Konkreta språktips Käre Ulf Färjare.
Dina vänner på fakulteten vill härmed, utan att på något vis, oavsett i vilken sak det kan anföras, varken i idag pågående tvister eller framtida tvister, vare sig dessa anhängiggjorts, eller kan komma att anhängiggöras, vid domstol eller skiljedomstol, i Sverige eller annat land, uttrycka någon förpliktelse, penningförpliktelse eller naturaförpliktelse, eller uttrycka vår vilja till eftergift åt någon fordran av endera slag, hjärtligt framföra våra varmaste gratulationer ("utan obligo"). I detta vill vi inledningsvis klarlägga att med:

1: "varmaste" avses... [tio sidor av definitioner.]
Skriver jurister krångligt?
Ehuru och skall.
Förbehåll och långa meningar. Vad finns det för juridisk-språkliga konventioner? Särskilda ord? Grammatik? Stilistik? Skiljetecken? Näe? Eller? Föreläsningen idag:
1: Juridik, språk, stilistik
2: Språkliga tips (sjukt tentarelevant)
3: Andra nedslag: Sociala media etc. 140 tecken på Twitter? Jag är jurist. Jag behöver 8000 tecken för att beställa en kopp kaffe. Grundfrågor:
Finns det särskilda juridiska uttryck? En särskild juridisk vokabulär?
Finns det en särskild juridisk grammatik?
Använder jurister en särskild formalia?
Hur hänger juristernas språk ihop med stil?
Finns det skillnader mellan skriven och muntlig juridisk svenska?
En särskild sak: Den juridiska argumentationen
Med uttrycket ”den juridiska argumentationen” avses egenheter i det språk som jurister använder. Som exempel innefattas vissa grundläggande begrepp, där de processuella kanske är viktigast.
Innefattar även stilistiska grepp.
Men också: Vissa metodologiska egenheter.
Sammanhänger med rättskälleläran.
Ett juridiskt språkbruk 1: Juridiska uttryck
Processuella begrepp. Ex: Vitsorda.
Legaldefinitioner: Ex: Ren förmögenhetsskada (skadeståndslagen, 1 kap 2 §)
Juridiska bestämningar. Straffbud m m. Exempelvis: Våldtäkt, BrB 6:1
Ovanstående exempel kan sägas tillhöra den juridisk-tekniska begreppsapparaten.

I den mån sådana uttryck är svåra eller krångliga, har svårigheten och krångligheten en poäng Juridisk-tekniska uttryck går inte att på ett oproblematiskt sätt förändra. Synonymer kan inte användas hur som helst, det går ofta inte att förenkla genom alternativa formuleringar utan att meningsinnehållet förändras.
Extremt exempel: Nomenklatur (smaka på det ordet) i domar
Ett juridiskt språkbruk 2: "Juridiska" uttryck som ej har teknisk betydelse
Vissa uttryck förekommer ofta i rättsliga sammanhang och tillhör en vanlig jurists språk utan att uttrycken är tekniska som de ovanstående.
Några exempel: Obilligt, avge yttrande, eljest, ehuru.
Onödigt komplicerat? Jmf. Svarta listan Några typiska uttryck:
I sakens natur
Skälighet (rimlighet, etc.)
I beaktande av samtliga omständigheter
Skäl, särskilda skäl och synnerliga skäl
Anmärkningsvärt
Andra uttryck?
Några atypiska uttryck:
Rättvisa (”fair and just”)
Moral (moralisk)
Politik (men rättspolitik)
Rättighetsterminologinisch) Historiska metodologiska anledningar:
Uppsalaskolans utrensning av ovetenskapliga uttryck
Påverkan på den juridiska terminologin (inte bara för vetenskapen)
Tendenser idag: Vetenskapen och utanför

Den stora lilla frågan om valet av pronomen Lagmän, ombudsmän, rådmån, vårdnadshavare, fullmäktige...och förmyndare Exemplet PETL Varför inte bara switcha? (Transpersoner?) Uttrycket "lagstiftaren"? Att svära som en jurist
Vi noterar att... Vi noterar med förvåning att... Vi finner det anmärkningsvärt att... Vi finner det mycket anmärkningsvärt att... (Och ni kommer att få lära er att svära som en jurist) Några återkommande synpunkter:
Bristande tempuskonsekvens
Syftningar
Bisatser (undvik)
Skiljetecken (särskilt felaktig användning av semikolon) Särskilt om semikolon: Jan Hellner. Och Vonnegut: ”But do not use semicolons. They are transvestite hermaphrodites, standing for absolutely nothing. All they do is show you’ve been to college.” Och Bruno K. Öijer hatar dem. Använd för resten inte ! heller!! Och aldrig dubbla skiljetecken!!!! Några konkreta skrivtips:
Skriv korta meningar
Skriv inte ”fint”
Skriv inte ålderdomligt
Var tydlig
Var konsekvent
Skriv inte mer än du behöver
(Hänvisa alltid till källa vid sakpåstående) Några särskilda frågor Bruket av latin: Nidbilden av jurister (dock inte helt falsk) Vanligare tidigare, men latinska uttryck förekommer även idag i många sammanhang.
Som uttryck för specifika regler: Culparegeln
Som sammanfattande uttryck för mer brokiga rättsliga företeelser: Compensatio lucri cum damno
Vanligt som uttryck för grundläggande rättsprinciper: Ne bis in idem; res judicata
Latin - bra eller dåligt? En längre tids kampanj mot latinska uttryck. Ofta finns det helt ekvivalenta synonymer och dessa kan (och ibland bör) då användas. Särskilt om det latinska uttrycket framstår som lärdomsprål. (Ex: Causa causans)
Andra uttryck kan bäst betraktas som uttryck för föråldrade synsätt (Ex: Bonus Pater Familias)
Pro:
Rötterna i den romerska rätten (om det finns sådana rätter). Kontinuitet.
Den europeiska dimensionen. Kommunikation över gränserna. Kanske ni känner till? (conditio sine qua non?)
Många uttryck har blivit ”terms of art”, vars närmare betydelse inte kan återges med synonymer

Juridik i utomjuridiska sammanhang Bloggande jurister är bättre jurister. Säger Harvard Law Review. Twitter mer tveksamt. Jag lät min advokatbyrå styra upp grattis-kortet till Uffe Med "vänner" förstås i detta brev... Rättskälleläran for dummies
Full transcript