Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presseetikk og kjeldekritikk

Vær Varsom-plakaten, PFU, ansvar og forbud
by

Iris Skadal

on 15 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presseetikk og kjeldekritikk

Presseetikk
Kva er etikk?
Etikk er
Korleis veit ein at noko er riktig eller feil?
Kva er ei god handling?
Kan ein setje opp reglar for kva som er
gode/dårlige handlingar?
Læra om RETT OG FEIL
Dei fleste har ei kjensle av at noko er riktig eller feil. Etikken prøver å setje dette i system.
Kan eg trykke dette?
Kva for konsekvensar kan det ha for den som blir framstilt negativt i saka?
Er denne informasjonen riktig?


Som journalist må du heile vegen ta valg:
Presset om å levere raskt og effektivt gir lite betenkningstid.

Ein må ta gode valg - kjapt.
Tidspress
I den kaotiske kvardagen er det difor godt å ha
KØYREREGLAR
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å overvåke og fremme etisk og faglig standard i norsk presse.
Utvalget behandler klager mot alle medier og avgir uttalelser, som offentliggjøres.
Som retningslinjer for sitt arbeid legger utvalget til grunn Vær Varsom- plakaten, Tekstreklameplakaten og Redaktørplakaten.
Vær Varsom-plakaten
Redaktør-plakaten
Tekstreklameplakaten
PFU består av sju medlemmer:
3 fra allmennheten.
4 fra pressen
Vær Varsom-plakaten
Er 41 reglar for korleis pressa skal oppføre seg.
Den tek og for seg pressa sitt samfunnsansvar
VVP gjer det lettare for oss å ta gode valg i ein hektisk kvardag!
Vær Varsom-plakaten - kort oppsummert:
Pressen sitt ansvar:
Informere omviktige hendingar i samfunnet!

Pressa skal opplyse medlemmene av demokratiet om avgjerder, nyhende og kritikkverdige forhold. Slik får vi den informasjonen vi treng for å meine noko om samfunnet, og kan ta gode politiske valg.

Skape debatt om viktige samfunnsspørsmål
Kontrollere at det offentlege og politiske systemet fungerer.
Løfte fram folk som har blitt "trakka på"
Dei som blir kritisert i pressa skal få lov til å forsvare seg


Journalisten skal vise hensyn til både omgivelsar og kjelder når han eller ho er på jobb.
Redaktøren er fullt og heilt ansvarleg for innhaldet i avisa/TV-kanalen.
(Ikkje eigaren, eller journalistane)

Feilaktige opplysningar må rettast opp så fort som mogleg
Dette skal pressa ikkje gjere:
Ikkje blande journalistikk og reklame!
Annonse-avdelinga og redaksjonen er ofte i to heilt ulike delar av bygget, og har ingen kontakt med kvarandre.
Eigaren skal ikkje bestemme innhaldet i avisa/kanalen!
Bilder skal ikkje manipulerast.
Om dei blir det, skal dette TYDELIG gå fram av bildeteksten
Sjølvmord skal ikkje omtalast av hensyn til den døde, samt smitteeffekt.
Ein skal ALDRI røpe kjelder som har blitt lova anonymitet!
Skjult kamera/mikrofon skal normalt ALDRI brukast, med mindre det elles vil vere svært vanskelig å avdekke ei viktig sak.
Ein skal alltid ha dekning å hevde det som står i saka - spesielt i overskrifter og ingressar!
I kriminalsaker skal ein aldri førehandsdømme.
Ein sikta person skal ikkje bli dømt i media før han er dømd i rettsalen.

Merk deg: desse "reglane" har pressa komme fram til sjølve.

Dei har INGENTING med Norges Lover og rettssystemet å gjere!
PRESSENS SJØLVJUSTIS:
Kven passar på at reglane blir handheva?
Vi skal no sjå på eit par saker som PFU har behandla dei siste åra.

Kva trur de var utfallet, og med bakgrunn i kva punkt frå VVP kan de argumentere for dette?

Vi deler inn i lag på to og to.
VAKTBIKKJE, OG 4. STATSMAKT
Du er jo gravid!
Eh? Nei?
Ein skal normalt sett oppgi kjeldene som gir opplysningar til pressa

(ein får berre vere anonym om det verkeleg er nødvedig)
Kjeldevern
PFU mottek klager
Ofte i form av ein søknad der "offeret" meiner saka er løyst feil i forhold til det og det punktet i VVP
PFU studerer saka opp imot VVP, og konkluderer om journalisten har jobba i tråd med god presseskikk
Om avisa/tv-kanalen blir dømt i PFU
Må dei trykke "dommen" i avisa, eller sende den på tv.
Dommen skal få like mykje spalteplass som saka fekk då den vart publisert.
http://www.nrk.no/kultur/otto-jespersen-felt-i-pfu-1.6495818
VVP: s. 114 i Mediekommunikasjon
Lesarane dine skal vite når dei har med journalistikk å gjere, og når saka er reklame.
Dette er eit
Ein journalist skal ALDRI ta imot betaling, produkt eller anna belønning for å skrive ei sak!
UBRYTELIG PRINSIPP!
Tilsvarsrett:
Samtidig imøtegåelse:
Er du kritisert for noko, skal du få svare i samme innslag/artikkel så langt det er mogleg)
PFU-dommar:
http://www.pfu.no/simple.php

Om PFU:
http://presse.no/
http://presse.no/Statistikk/Statistikk-2013
Pressens samfunnsrolle:
Pressens funksjon og oppgaver

Integritet og ansvar:
Uavhengighet

4 Kapittel:
Journalistisk adferd og forholdet til kildene:
Troverdighet

Publiseringsregler: Personvern
Full transcript