Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BADAN-BADAN PEMERINTAH

No description
by

azrina nadhirah

on 15 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BADAN-BADAN PEMERINTAH

BADAN-BADAN PEMERINTAH
NAMA PENSYARAH : UZTAZ ABDUL AZIZ
NAMA AHLI : WAN AZRINA , NUR AIN , NUR SHAHIRAH

Kerajaan Malaysia memberi mandat kepada Parlimen sebagai badan perundangan negara.
Tanggungjawab badan perundangan:
menggubal dan meluluskan undang-undang

undang-undang persekutuan yang diluluskan mesti melalui YDPA, Dewan Rakyat dan Dewan Negara.
Fungsi Parlimen:
meluluskan undang-undang persekutuan yang ada.
memeriksa dasar-dasar kerajaan.
meluluskan perbelanjaan kerajaan.
meluluskan hasil cukai-cukai yang baru.
menjadi forum kritikan rakyat untuk membincang perkara-perkara berkaitan kepentingan rakyat.
Antara keistimewaan ahli Parlimen:
prosiding di parlimen tidak boleh dipersoalkan dan didakwa
berkuasa membuat peraturan Dewan
berkuasa menghukum ahli Dewan yang melanggar peraturan Dewan
Kebebasan ini ada hadnya:
Akta Perlembagaan 1971 melalui Akta A30 (pindaan) yang berkuatkuasa mulai 10 Mac 1971 menyekat kebebasan seseorang individu bagi maksud keselamatan dan ketenteraman awan.

Badan Perundangan (legisiatif)
adalah komponen kedua dalam Parlimen Malaysia. Ia adalah Majlis Tertinggi atau Senat. Dewan Negara adalah perlu bagi membahaskan sesuatu rang undang-undang dengan lebih halus dan terperinci. Ia juga bertanggungjawab membincangkan perkara-perkara yang menjadi kepentingan umum. Mengikut Perlembagaan Persekutuan Perkara 45, keanggotaan ahli Dewan Negara terdiri daripada seramai 70 orang ahli. Ahli Dewan Negara juga dipanggil Senator. 

Dewan Negara
1.badan khas yang menjalankan kegiatan berunsur perniagaan dan kerajaan mempunyai kepentingan dalamnya ( ekuiti)
2.funsgi: 

melibatkan kerajaan dalam bidang sosioekonomi yang tidak diceburi oleh sektor awam
melibatkan kerajaan dalam sektor yang tidak mampu diceburi oleh sektor swasta 
modal tinggi
pulangan untung yang marginal
kerajaan menyediakan perkhidmatan awam
menambahkan penglibatan bumiputera dalam bidang ekonomi
perbadanan awam persekutuan bawah kerajaan persekutuan
perbadanan awam bawah kerajaan negeri
Perbadanan Awam
mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan, mahkamah tinggi
Mahkamah Atasan
Badan Pelaksanaan (esekutif)

Eksekutif juga disebut Pemerintah atau Kerajaan
 di dalam sistem Parlimen dan juga disebut Pentadbiran di dalam sistem Kongres contohnya di Amerika Syarikat. Badan ini bertanggungjawab melaksanakan undang-undang yang diluluskan oleh pihak legislatif. Ketua eksekutif di dalam sebuah negara Republik dipanggil Presiden, manakala negara lain dipanggil Perdana Menteri. Badan ini merangkumi banyak sektor kerajaan seperti pelbagai kementerian, jabatan, kerajaan tempatan dan juga agensi kerajaan seperti organisasi polis, tentera dan kastam.

Peranan eksekutif

Peranan utama badan ini termasuklah:
Membuat keputusan mengenai polisi dan menguatkuasakan undang-undang
Menjaga hal ehwal hubungan luar negara
Melantik pegawai-pegawai kerajaan
Penyiasatan dan keselamatan dalam dan luar negara
Pengeluaran lesen
Membuat instrumen perundangan dan undang-undang kecil
Membuat pembangunan infrastruktur
Menggubal dan menjalankan dasar tertinggi nagara

Badan Kehakiman (judisiari)
Kehakiman (kadang-kala juga dipanggil 
judisiari)merupakan badan yang bertanggungjawab mentafsir dan melaksanakan undang-undang. Badan ini juga dikenali sebagai sistem perundangan dan ahlinya terdiri dari para hakim dan majistret yang biasanya dilantik oleh Ketua negara masing-masing. Mereka juga biasanya menjalankan tugas dimahkamah dan bekerjasama dengan pihak berkuasa terutamanya polis dalam menegakkan undang-undang.

Peranan kehakiman

Antara peranan badan kehakiman termasuklah:
Mentafsir undang-undang
Mengadili tindakan-tindakan sivil
Mengadili pendakwaan jenayah
Mendengar rayuan dari Mahkamah bawahan
Membuat dekri hal ehwal keluarga (perceraian, nafkah dll)
Pengurusan pusaka
Mengeluar waran tangkap

Keanggotaan Dewan Negara
Dewan Negara terbahagi kepada dua kategori seperti berikut:-
• 26 ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai mewakili 13 negeri (setiap negeri diwakili oleh dua orang ahli). 
• 44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, termasuk dua ahli
dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan satu ahli masing-masing dari Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. 
Untuk layak menjadi ahli, seseorang calon hendaklah:- 
• warganegara Malaysia 
• tidak kurang dari 30 tahun 
• waras fikiran 
• bukan seorang muflis 
• tidak mempunyai rekod jenayah 

sama ada dilantik pada peringkat Persekutuan atau pemilihan pada peringkat negeri.
Kedudukan Dewan Negara tidak berubah dengan pembubaran Parlimen. Ahli-ahli Dewan Negara dilantik atau dipilih dari kalangan mereka yang menyumbang khidmat yang cemerlang atau telah mencapai kecemerlangan dalam profesion masing-masing, dalam perdagangan, industri, pertanian, aktiviti kebudayaan atau perkhidmatan sosial atau merupakan wakil kumpulan bangsa minoriti ataupun berkebolehan menjaga kepentingan orang-orang asli.
Setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara. Ahli tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi, menjaga dan mempertahankan Perlembagaan. Parlimen boleh dengan undang-undang; menambah bilangan ahli yang akan dipilih bagi tiap-tiap satu negeri hingga tiga orang. Membuat peruntukan supaya ahli-ahli yang akan dipilih bagi tiap-tiap satu negeri dipilih dengan undi terus oleh pemilih-pemilih negeri. Selain itu boleh mengurangkan bilangan ahli yang dilantik atau menghapuskan ahli-ahli yang dilantik.
Seseorang ahli Dewan Negara boleh berhenti daripada menjadi ahli dengan menulis surat kepada Yang Dipertua Dewan Negara. Sekiranya seseorang ahli tidak hadir di dalam tiap-tiap mesyuarat dewan negara selama enam bulan dengan tidak mendapat izin Dewan Negara maka Dewan mengistiharkan tempat ahli terebut sebagai kosong.Jika ahli tidak hadir di dalam tempuh tiga bulan selepas dipilih, maka terhentilah beliau daripada menjadi ahli. Jika berlaku kekosongan, ia hendaklah diisi mengikut syarat-syarat yang terkandung di bawah Perkara 54 Perlembagaan Persekutuan.

Pengerusi Dewan Negara digelar Yang di-Pertua Dewan Negara. Yang di-Pertua
mestilah juga seorang ahli Dewan Negara. Yang di-Pertua Dewan Negara dibantu oleh seorang Timbalan yang hendaklah juga seorang ahli Dewan Negara. Tugas-tugas Yang di-Pertua Dewan Negara adalah seperti bertanggungjawab mengawasi perjalanan mesyuarat supaya berjalan dengan licin; memastikan perbahasan ada berkaitan dengan perkara yang dibahaskan; dan membuat keputusan mengenai Peraturan-peraturan Mesyuarat sekiranya berlaku perbalahan. Yang Dipertua Dewan Negara yang pertama ialah YB Dato' Haji Abdul Rahman b.Mohamed Yassin dari 11.09.1959 - 31.12.1969 dan Yang Dipertua Dewan Negara sekarang ialah YB Tan Sri Dato' Seri Dr. Abdul Hamid Pawanteh
dan mula berkhidmat dari 07.07.2003 hingga kini. (lihat lampiran senarai Yang Dipertua Dewan Negara). Yang di-Pertua dan Timbalan Yang di-Pertua melepaskan jawatan setelah tempoh keahlian di Dewan Negara tamat. Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara membantu dan mempengerusikan persidangan semasa ketiadaan Yang di-Pertua Dewan Negara. Dewan Negara juga mempunyai seorang setiausaha yang dilantik oleh Yang Dipertuan Agong. Setiausaha Dewan Negara bertanggungjawab memantau perjalanan persidangan di Dewan Negara dan juga membantu dan memberi nasihat kepada Yang di-Pertua Dewan Negara ketika Dewan bersidang.

Dewan Rakyat
Dewan Rakyat adalah komponen ketiga dalam
Parlimen Malaysia. Ia merupakan satu majlis khas untuk rakyat menyuarakan hasrat dan pendapat serta mendapatkan pembelaan menerusi wakil-wakil rakyat mereka. Kesemua Ahli Dewan Rakyat dipilih menerusi Piliharaya. Setiap ahli akan mewakili satu kawasan pilihanraya iaitu kawasan pilhanraya Dewan Rakyat. Ahli Dewan Rakyat tidak boleh mewakili dua kawasan Dewan Rakyat atau menjadi ahli Dewan Negara dan ahli Dewan Rakyat dalam tempoh atau yang sama, atau menjadi Ahli Dewan Negara mewakili dua negeri atau menjadi ahli Dewan Negara secara perlantikan dan pilihan di dalm negeri di dalam tempoh waktu yang sama.


Keanggotaan Dewan Rakyat

Mengikut Perkara 46 Perlembagaan Persekutuan, keanggota Dewan Rakyat adalah seperti berikut ;聽
1. Dewan Rakyat hendaklah terdiri daripada dua ratus dua puluh dua orang ahli dipilih.
2. Maka hendaklah ada ;
(a) dua ratus sembilan orang ahli dari negeri-negeri di Malysia seperti berikut ;
i. dua puluh enam orang ahli dari Johor
ii. lima belas orang ahli dari Kedah
iii. empat belas orang ahli dari Kelantan
iv. enam orang ahli dai Melaka
v. lapan orang ahli dari Negeri Sembilan
vi. empat belas orang ahli dari Pahang
vii. tiga belas orang ahli dari Pulau Pinang
viii. dua puluh empat orang ahli dari Perak
ix. tiga orang ahli dari Perlis
x. dua puluh lima orang ahli dari Sabah
xi. tiga puluh satu orang ahli dari Sarawak
xii. dua puluh dua orang ahli dari Selangor dan
xiii. lapan orang ahli dari Terengganu

(b) tiga belas orang ahli dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan
PutraJaya seperti yang berikut ;

i. sebelas orang ahli dai Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
ii. seorang ahli dari Wilayah Persekutuan Labuan
iii. seorang ahli dari Wilayah persekutuan Putrajaya


Kelayakan Menjadi Ahli Parlimen

Tempoh jawatan ahli Dewan Rakyat akan tamat apabila Parlimen dibubarkan, tetapi mereka boleh berhenti dengan menulis surat kepada yang Dipertua Dewan Rakyat. Seseorang ahli Dewan Rakyat dianggap berhenti dari ahli jika beliau hilang kelayakan mengikut Perkara 48, Perlembagaan Persekutuan, seperti berikut ;
1. Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan perkara ini, seseorang adalah hilang kelayakan menjadi mana-mana majlis Parlimen jika ;
a. dia adalah dan telah didapati atau disytiharkan tidak sempurna akal
b. dia seoarang bangkrap yang belum dilepaskan atau,
c. dia memegang sesuatu jawatan berpendapatan atau,
d. setelah dinamakan untuk pilhanraya bagi mana-mana Majlis Parlimen atau Dewan Negeri, atau setelah bertugas sebagi ejen pilihanraya bagi sesorang yang dinamakan demikian ia tidak menghantar apa-apa perbelanjaan piliharaya yang dikehendaki oleh undang-undang dalam masa mengikut cara yang dikendaki atau,
e. dia telah disabitkan atas sesuatu kesalahan oleh sesuatu mahkamah Persekutuan (atau, sebelum Hari Malaysia di wialayah-wilayah yang terkandung dalam sesuatu negeri Sabah dan Sarawak atau di Singapura) dan dihukum penjara selama tempoh tidak kurang daripada satu tahun atau denda tidak kurang daripada RM2,000 dan dia tidak mendapat pengapunan bebas atau ,
f. dia telah sengaja memperolehi kewarganegaraan mana-mana negari luar Persekutuan, atau telah dengan sengaja menggunakan hak kewarganegaran di suatu negeri asing atau telah membuat seuatu akuan taat setia kepada mana-mana negeri luar Persekutuan.

perbadanan awam 2 jenis:

badan berkanun

ditubuhkan bawah akta parlimen / enakmen negeri ( DUN lulus)
perakuan untuk menyelesaikan masalah, isu yang khusus (X terikat dengan peraturan pentadbiran)
kerajaan mengambil bahagian dalam sosioekonomi dengan efektif tanpa red tape kerana
 terpisah daripada peranan jabatan kerajaan
dikawal menteri secara longgar
belanjawan dan rancangan 
contoh: FELDA, MARDI, MARA, USM, UM, Lembaga pelabuhan P.P.

badan berkanun

ditubuhkan bawah akta parlimen / enakmen negeri ( DUN lulus)
perakuan untuk menyelesaikan masalah, isu yang khusus (X terikat dengan peraturan pentadbiran)
kerajaan mengambil bahagian dalam sosioekonomi dengan efektif tanpa red tape kerana terpisah daripada peranan jabatan kerajaan
dikawal menteri secara longgar
belanjawan dan rancangan 
contoh: FELDA, MARDI, MARA, USM, UM, Lembaga pelabuhan P.P.
Mahkamah Persekutuan.

Ditubuhkan menurut Perkara 121 Fasal (2) Perlembagaan Persekutuan.
Keanggotaan terdiri daripada : Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan.

Presiden Mahkamah Rayuan.
Hakim-hakim Besar Mahkamah Tinggi.
8 org hakim lain.
Hakim tambahan yg dilantik oleh YDPA.
Bidang kuasa.
Menentukan kesalahan undang2 – berkuasa menolak undang2 yg bercanggah. Menyelesaikan kekeliruan & persoalan yg timbul. Menasihati YDPA – penguatkuasaan undang2. Mengendalikan kes2 perselisihan faham. Mendengar & mempertimbangk an rayuan kes sivil & jenayah. Mendengar rayuan kes petisyen pilihan raya
Perbicaraan kes Rayuan.

Boleh membuat rayuan di Mahkamah Persekutuan
Bagi kes Jenayah - Notis rayuan hendaklah diserahkan dlm masa 7hari.
Bagi kes Sivil – notis rayuan hendaklah diserahkan dlm masa 14hari.
Mahkamah Rayuan.
 Ditubuhkan menurut Perkara 121 Fasal (1B) Perlembagaan Persekutuan. Keanggotaan terdiri drpd:
Seorg pengerusi yg digelar Presiden Mahkamah Rayuan.
10 org hakim yg lain.

Pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan.
Dilantik oleh YDPA atas nasihat PM & Majlis Raja2. 2. Sebelum menasihati YDPA, PM hendaklah meminta pandangan Ketua Hakim Negara & pandangan Presiden utk melantik hakim2 lain.
Mahkamah Tinggi.
Ditubuhkan menurut Perkara 121 Fasal (1) Perlembagaan Persekutuan & dibahagikan kpd:
Mahkamah Tinggi Malaya.(terdiri drpd seorg Hakim Besar & 46 org hakim lain.)
Mahkamah Tinggi Sabah & Sarawak.(terdiri drpd seorg Hakim Besar & 10 org hakim lain.)

Pelantikan Hakim Mahkamah Tinggi.
Dilantik oleh YDPA atas nasihat PM setelah beruding dgn Majlis Raja2.
Sebelum menasihati YDPA,PM hendaklah meminta pandangan :
1.Hakim2 Besar setiap Mahkamah Tinggi bg pelantikan Hakim Besar Mahkamah Tinggi.
2.Ketua Menteri setiap negeri yg berkenaan bg pelantikan Hakim Besar Sabah & Sarawak.
3.Hakim Besar Malaya atau Hakim Besar Sabah & Sarawak bg pelantikan hakim2 Mahkamah Tinggi.

P
esuruhjaya Kehakiman.
Boleh dilantik oleh YDPA atas nasihat PM selepas berunding dgn Ketua Hakim Negara.
Calon2 yg dilantik mesti memiliki kelayakan yg minimum – hakim Mahkamah Tinggi.
Memiliki kuasa & kekebalan.
Tujuan utama pelantikan – menyegerakan urusan Mahkamah Tinggi Malaya , Sabah & Sarawak.
Tempoh pelantikan – 2tahun, boleh dilanjutkan.
Boleh dilantik menjadi hakim Mahkamah Tinggi tetap.
Mahkamah Rendah
Mahkamah Sesyen. Pelantikan Hakim.
Dilantik oleh YDPA atas nasihat Hakim Besar Mahkamah Tinggi.
 Bidang kuasa.
mengeluarkan saman,waran & perintah mahkamah
Memeriksa rekod2 sivil.
mengendalikan semua kes jenayah kecuali – hukuman mati.
mengendalikan kes sivil – tidak > RM250 000.
Rayuan kes.
mengemukakan notis rayuan ke Mahkamah Tinggi bg kes jenayah – 10hari.
tuntutan tidak < RM10 000 bg kes sivil – 14hari. Persidangan Mahkamah Sesyen diadili oleh seorg hakim sahaja.
Mahkamah Majistret
Pelantikan majistret.
1.YDPA melantik di Wilayah2 Persekutuan KL,Labuan & Putrajaya atas nasihat Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya.
2.Ketua Negeri melantik di negeri2 yg lain atas nasihat Hakim Besar Mahkamah Tinggi yg berkenaan.
Bidang kuasa.
Kesalahan yg hukumannya tidak melebihi 10tahun penjara, atau
Hukumannya denda sahaja, atau
Kes rompakan & kes pecah rumah pd waktu malam. Mempunyai kuasa utk membicarakan:

1.5tahun penjara, atau
2.Denda sehingga RM10 000, atau
3.Sebatan rotan sehingga 12kali, atau
4.Kombinasi mana2 hukuman diatas. Mengenakan hukuman yg dibenarkan undang2 tetapi tidak melebihi:
Rayuan kes.
Sebarang rayuan akan didengar di Mahkamah Tinggi.
Tempoh rayuan kes sivil 14hari.
Tempoh rayuan kes jenayah 10hari.
Mahkamah Sesyen

1.mahkamah rendah yang tertinggi
2.hakimnya dilantik oleh YDPA
3.tidak perlu perkenan PM dan MRR
4.tiada kuasa untuk dengar kes rayuan
5.prosidin penghakiman dilakukan oleh seorang hakim
6.berkuasa keluarkan saman,writ,perintah mahkamah
7.mengawasi kes sivil di mahkamah majistret dan mahkamah penghulu
8.kendalikan semua kes jenayah,rasuah kecuali hukuman mati
9.kendalikan kes sivil yang tuntutannya tidak lebih RM25000
10.berkuasa menyelia atau tuntutan sivil berkaitan kemalangan kenderaan bermotor
Full transcript