Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

маркетингийн иж бүрдэл

No description
by

nomundari byambakhishig

on 6 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of маркетингийн иж бүрдэл

маркетингийн иж бүрдэл
хуваарилалт ба идэвхжүүлэлт

Хуваарилалт (Distribution place)
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдийн хүссэн үед нь тохиромжтой газар, хэрэгцээтэй хэмжээгээр нь хүргэх үйл ажиллагаа юм.
Хуваарилалтын сувгийн ангилал
1. Түвшигээр нь:
-шууд
-шууд бус
2. Цар хүрээгээр нь:
-эрчимтэй хуваарилалт
-сонголттой хуваарилалт
-онцгой хуваарилалт
3. Зохион байгуулалтаар нь:
-маркетингийн хэвтээ тогтолцоо
-маркетингийн босоо тогтолцоо
Логистик буюу бараа хөдөлгөөний удирдлага (logistics physical distribution)
Бүтээгдэхүүнийг эх үүсвэрээс нь хэрэглэх газар хүртэлх биет хөдөлгөөнийг төлөвлөх, гүйцэтгэх, хянах цогц үйл ажиллагаа юм.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
Хуваарилалтын суваг
Бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгчдэд хүргэх үйл явцад оролцох байгууллага болон хувь хүмүүс юм.
Логистикийн шийдвэрлэх асуудлууд:
-агуулах хадгалалт
-нөөцийн удирдлага
-тээвэрлэлт
-логистикийн мэдээллийн удирдлага
Бөөний ба жижиглэнгийн худалдаа
Жижиглэнгийн худалдаа (Retailing)
Эцсийн хэрэглэгчдэд бараа үйлчилгээг хүргэж борлуулах, хамгийн сүүлчийн завсрын гишүүний хийх борлуулалтын үйл ажиллагаа.
Дэлгүүрийн (супермаркет, нэрийн дэлгүүр, зах г.м)
Дэлгүүрийн бус-Шууд маркетинг(электрон худалдаа, сүлжээний маркетинг г.м)Худалдааны автоматууд
Идэвхжүүлэлт (Promotion)
Байгууллагын имиджийг бүрдүүлэх, бүтээгдэхүүн брэндийг хоногшуулах, борлуулалтыг удирдан чиглүүлэх зорилгоор хийгдэх маркетингийн харилцаа.
Идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагааны үе шатууд:
1. нөхцөл байдлын судалгаа хийх
2. Идэвхжүүлэлтийн зорилго, зорилтуудыг тодорхойлох
3. Идэвхжүүлэлтийн арга хэрэгслийг сонгох
4. Хэрэглэгчдэд хүргэх илгээлтийг боловсруулах
5. Мэдээллийн сувгийг сонгох
6. Төсөв боловсруулах
7. Үр дүнг хянах
Идэвхжүүлэлтийн иж бүрдлийг бүрдүүлэх арга хэрэгслүүдийг дараах байдлаар тодорхойлж болно:
1. зар сурталчилгаа(advertising)
2. борлуулалтын урамшуулал(sales promotion)
3. олон нийтийн харилцаа(public relations)
4. биечилсэн борлуулалт(personal selling)
5. шууд маркетинг(direct marketing)
Бөөний худалдаа (wholesaling)
Бүтээгдэхүүнийг харьцангуй их хэмжээгээр, голдуу аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэрэгцээнд зориулж худалдаалах үйл ажиллагаа.
Бөөний худалдаачдын төрөл:
Бие даасан бөөний худалдаачид
Брокер
Агент
Үйлдвэрлэгчийн нэрийн бөөний худалдааны цэгүүд
идэвхжүүлэлтийн иж бүрдлийг бүрдүүлэхэд дараах хүин зүйлс нөлөөлнө:
1. маркетингийн стратеги
2. зах зээлийн онцлог
3. төсвийн хэмжээ
4. бүтээгдэхүүний онцлог
5. өрсөлдөгчид
идэвхжүүлэлтийн 2 үндсэн стратеги
Түлхэх стратеги(push strategy) Үйлдвэрээс эхлээд хуваарилалтын сувгийн дагуу гишүүд нэгнийгээ идэвхжүүлж байгаа стратеги.
Татах стратеги (pull strategy) Бүтээгдэхүүнээ шууд хэрэглэгчидрүү чиглүүлэх стратеги
Full transcript