Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Arbetsmarknad & Utbildning - åk 9,

Genomgång om arbetsmarknad & utbildning.
by

Patrik Kåhlin

on 15 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Arbetsmarknad & Utbildning - åk 9,

Arbetslöshet
Sverige
WHAT
DO WE DO
NOW?

Att fundera på:
Frågor att kunna svara på och ta ställning till:
- Vad menas med arbetsmarknad?
- Hur har arbetsmarknaden förändrats i Sverige de senaste 100 åren?
- Redogör för orsaker till, konsekvenser av och åtgärder mot arbetslöshet.
- Vad menas med arbetskraft?
- Vilka typer av anställningsformer finns det? Ge exempel.
- Heltid eller deltid. Vad menas med detta?
- Vad händer om man blir sjuk?
- LAS. Förklara

Diskutera med din granne:
- Varför har arbetsmarknaden förändrats? Vilka faktorer tycker du har påverkat mest?
- Vilka för och nackdelar finns det med globaliseringen och EU?

Olika typer av arbete
Lågkonjuktur:
- Dålig eknomi i landet.

Stukturarbetslöshet
- Ny teknik ersätter arbetskraften

Säsongsarbete:
- Årstider, klimat, efterfråga osv.

Lokalt arbetslöshet:
- Dåligt med arbete i den orten,

Globalisering:
Företag flyttar till länder med billigare arbetskraft.

- Utanförskap

- Stresrelaterade
sjukdomar (ångest & oro)

- Kostsamt för samhället.

-Försämrat självförtroende.
Competitive
Differentiators
Utanför
Arbetsmarknaden
Arbetstider
Viktiga begrepp:
anställning, A-kassa, arbetstagare, arbetsgivare, fackförbund, ideellt arbete, karensdag, konjunktur (hög, låg), LAS, strejk, lockout, näringsliv, sjukpenning, skatt, uppsägning, övertid.
Frågor?
Kontakta din ämneslärare!

Tack!
Tack för att ni har lyssnat!
Arbetsmarknad
Write down all of the reasons that you are better than the competition here.
Olika anställningsformer
Hur länge du jobbar om dagen styrs av arbetstidslagen

- Heltid = 8 timmar/ dag, 5 dagar/ vecka = 40t.

- Deltid, man jobbar olika % av en heltid, dvs 50% = 20 timmar/ vecka.

- Alla har rätt till 5 veckor betald semester/ år.

- Sjuk?
första dagen; karensdag = obetald.
dag 2----> 2 veckor. Arbetsgivaren betalar. (80%)
2 veckor: sjukpenning från Försäkringskassan. (Efter 1 vecka krävs läkarintyg)

Vad påverkar valet av arbete?
Arbetskraft.
-Arbetsmarknads- politik,

- Eknomiskt stöd till företag. (Anställa, starta eget, lån, birdag osv)

Stöd till utbildning, t.ex. där det saknas arbetskraft.

Infrastruktur, t.ex. bygga nya transportsystem = nya jobb.

A-Kassa

Arbetsförmedlingen.
Läs igenom dina anställnings-
kontrakt noga!
Sveriges utveckling
Jordbruk <-- 1900-talet --> Industrisamhälle
Avlönat arbete --> En person/företag köper vår arbetskraft, arbetaren för betalt i form av lön.
Oavlönat arbete: arbete som vi själva utför, t.ex. i hemmet som reparationer, ideelt arbete osv.
Det finns flera anledningar till att man inte arbetar
- Intresse

- Personliga egenskaper

- Kunskaper (minst gymnasieutbildning)

- Erfarenheter.

- Bakgrund.
THANK YOU
utbildning
Arbetsmarknad
&
Samhällskunskap
Åk- 9
Arbetsmarknad: arbetskraft- Högre efterfråga ---> dyrare = högre lön- Storleken/efterfrågan på marknaden beror på hur många arbeten som behövs i samhället.
Köper
Säljer
(Arbetsgivare)
(Arbetstagare)
Pris/lön
Utbud & efterfråga
Skogs(industri) & järnbruk
Maskiner skötta av människor
Idag:

Industrin minskar --> fler arbetar inom IT- och tjänstesektorn; vård, handel, medecin etc
Hur påverkas framtida möjligheterna att få jobb inom IT- och tjänstesektorn?

- Militärtjänstgöring

- Utbildning

- Föräldraledighet

- Pensionär

- Sjukskriven
Orsaker
Arbetslöshet
Konsekvenser
Åtgärder
Runt 8% av befolkningen är arbetslösa

2 - 3 % av befolkningen mellan 16 - 65 är alltid arbetslösa.

Högre % bland de med invandrar-bakgrund.
Arbetare
- Jobbar oftast med händerna, t.ex. hanterverkare, bagare, rörmokare mm
Tjänstemän
- Arbetar med människor, t.ex.
lärare, polis, vårdpersonal, ingengörer, ekonomer mm
Högskola
Yrkesutbildning
Provanställning
6 månaders prov.
Tillsvidareanställning
- Fast anställning,
en säker (fast) anställning.
Kan inte få sparken utan goda anledningar.
Tidsbegränsat arbete
- Praktik
- Vikariat
- Projektarbete
Hur länge = står i kontraktet
Lätt att säga upp.
Om man blir uppsagd:
-LAS: Lagen om anställningsskydd. Arbetsgivaren måste följa LAS. Uppsägning kräver "saklig grund", t.ex. misskötsel av sitt arbete, brott osv.
Saknas arbete = Permittering,
då får man lön men arbetar inte.
Uppsägning.
Lycka till!
Idag:
Det råder stor lärarbrist i Sverige:
Efterfrågan är hög
; (det behövs många lärare)
Utbudet är lågt
; (det finns få lärare)
Vad blir resultat för arbetsgivaren/arbetstagaren?
Full transcript