Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nước Mỹ giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

No description
by

Hoàng Mai Trọng

on 14 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nước Mỹ giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

1929
1933
1939
1918
Tình hình kinh tế
Tình hình chính trị, xã hội
Chính sách của Đảng Cộng Hòa:
- Đề cao sự phồn vinh của nền kinh tế
- Ngăn chặn công nhân đấu tranh, đàn áp tư tưởng tiến bộ
Sự bùng nổ của cuộc khủng hoảng kinh tế (29/10/1929)
Giá cổ phiếu sụt xuống 80%. Hàng triệu người đã mất sạch số tiền mà họ tiết kiệm cả đời.
Chính sách mới của tổng thống Ru-dơ-ven
Cuối năm 1932 Ru-dơ-ven đã thực hiện một hệ thống các chính sách biện pháp của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính và chính trị - xã hội được gọi chung là Chính sách mới.

Kinh tế
a) Nội dung:
+ Giải quyết nạn thất nghiệp
+ Thông qua các đạo luật: Ngân hàng, phục hưng công nghiệp
+Điều chỉnh nông nghiệp: nâng cao giá nông sản, giảm bớt nông phẩm thừa, cho vay dài hạn đối với dân trại...
b) Ví dụ:
-Đạo luật phục hưng nông nghiệp (5/1933): Nâng giá nông sản, cho nông dân vay dài hạn.
-Đạo luật phục hưng công nghiệp (6/1933): Tổ chức lại các xí nghiệp, công nhân có quyền thương lượng với chủ về mức lương.

Tác dụng
Đối ngoại
+ Thực hiện chính sách “Láng giềng thân thiện” với các nước Mỹ Latinh
+ Tháng 11/1933 chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô.
+ Trung lập với các xung đột quân sự ngoài châu Âu.
Nước Mỹ giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới
(1918 - 1939)

Thuận lợi:
- Chiến tranh thế giới I đem đến những cơ hội vàng cho Mỹ
- Có điều kiện áp dụng những thành tựu của khoa học - kỹ thuật, sử dụng phương pháp quản lý tiên tiến, mở rộng quy mô và chuyên môn hóa sản xuất
Bạn có biết?
69%
48%
24 triệu
10 tỉ
60%
Hạn chế:
+ Nhiều ngành sản xuất chỉ sử dụng 60 đến 80% công suất, vì vậy nạn thất nghiệp xảy ra.
+ Không có kế hoạch dài hạn cho sự cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng.
Phong trào đấu tranh của công nhân Mỹ
Nạn phân biệt chủng tộc
Sản lượng công nghiệp giảm còn 53,8% so với năm 1929, 11,5 vạn công ty bị phá sản, 10 vạn ngân hàng đóng cửa
Nông sản không bán được, 75% dân trại phá sản
1932
Biểu đồ thu nhập quốc dân Mỹ (1929 - 1941)
+ Giải quyết việc làm cho người thất nghiệp, xoa dịu mâu thuẫn xã hội.
+ Khôi phục được sản xuất
+ Thu nhập quốc dân tăng liên tục từ sau 1933.
+ Duy trì chế độ dân chủ tư sản .
Kết quả
Hệ quả
- Phong trào đấu tranh công nhân diễn ra sôi nổi
- Tháng 5/1921, Đảng Cộng sản Mĩ được thành lập
Full transcript