Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

9.9.2017

No description
by

Elina Paatsila

on 17 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 9.9.2017

Mitä on
positiivinen pedagogiikka?
Miksi?
Miten?
Kokemuksia!
Positiivinen psykologia
Positiivinen pedagogiikka
Luonteenvahvuudet
Positiivinen psykologia
"Mikä sinussa on hyvää, ehjää ja toimivaa?"
"Miltä tuntuu olla onnellinen?"
"Milloin viimeksi tunsit syvää kiitollisuutta?"
"Miten tykkäät työskennellä?"
Miten sinä määrittelet hyvinvoinnin?
ILLNESS
WELLNESS
Positiivinen pedagogiikka
Resilienssi
Hyvinvointi
Vahvuudet
Kukoistus
Miksi koulujen tulisi olla kiinnostuneita hyvinvoinnista?
Pitääkö koulussa olla kivaa?
Mitkä ovat opettajien mahdollisuudet?
Hyvinvoinnilla ja onnellisuudella
on väliä:
Vähentää pahoinvointia
Suojaa pahoinvoinnilta
Valmius kohdata elämän asettamia
haasteita koulussa ja sen ulkopuolella
Akateeminen menestys
Luovuus
Muisti
Optimismi ja toiveikkuus
Sosiaalisuus, luottamus, toisten auttaminen
Vähemmän:
Vihamielisyyttä ja itsekeskeisyyttä
Saavuttaminen
Boniwell, 2016; White, 2016; Geelong 2016)
Positiivinen pedagogiikka
Mikrohetkien pedagogiikka
"NAPPAA LAPSET JA NUORET
KIINNI HYVÄNTEOSSA!"
Taitojen opettaminen
"Uusi opetussuunnitelma korostaa oppilaan
vahvuuksien

löytymisen ja niihin
keskittymisen
merkitystä hyvän elämän rakentajina, joka edistää koulutyön
mielekkyyden
kokemusta sekä vahvistaa oppilaan
minuutta
ja kykyä toimia
toisten
kanssa."
Myönteiset
ihmissuhteet
Merkityk-
sellisyys
Saavut-
taminen
Myönteiset
tunteet
Sitoutu-
minen
"Learn it"
"Live it"
"Teach it"
"Embed it"
-10
0
+ 10
Pahoinvointi
Nuutuneisuus
Selviytyminen
Suoriutuminen
Kukoistus
Fredrickson, 2016
"Älä OLE positiivinen!"
Mitä tarvitaan?
SINNIKKYYS
ITSESÄÄTELYKYKY
MYÖTÄTUNTO
Luonnetta voi ja kuuluu kasvattaa.
Meistä kukaan ei synny rehellisyyden tai itsehillinnän mestarina, vaan näitä ominaisuuksia on johdonmukaisesti kehitettävä.
Ei sattumanvaraisten elämän tarjoamien kolhujen kautta, vaan tietoisesti rakentaen luonteeseen taitoja.
Positiivinen pedagogiikka
”Hyvinvoinnin saavuttaminen vaatii
muutakin kuin pahoinvoinnin poistamisen.”

(Jahoda 1958)
Päämääränä ei vain ennaltaehkäisy vaan kukoistuksen ja parhauden mahdollistuminen

(Fredrickson 2016)
(Fredrickson 2001)
(Fredrickson 2001)
(Fredrickson 2013)
(Fredrickson 2016)
Jos voisit opettaa
vain yhden taidon ja yhden päivän ajan,


MITÄ OPETTAISIT?
"PAHA ON VOIMAKKAAMPI KUIN HYVÄ?"
VIISI IHMISTÄ
KOLME MINUUTTIA
KAKSI SEKUNTIA
MITÄ OLET OPPINUT INTERVENTIOSSA?
SINÄ JA TOISET.
SINÄ TOISILLE.
MERKITYKSELLINEN ELÄMÄ!
Mitä tulee paikalle, kun sinä tulet paikalle?
What arrives when you arrive?
"Vahvuuksille rakentaminen antaa
elintärkeää ravintoa!"
Vahvuuksien käyttö:
Onnellisuus
Vähemmän stressiä
Terveys ja energia
Elämäntyytyväisyys
Minäpystyvyys
Oppiminen ja kehittyminen
Luovuus ja sitkeys työssä
Työtyytyväisyys
Merkityksellisyys
Sitoutuminen
Miksi vahvuus on vahvuus?
Luonteenvahvuudet
La
Lahjakkuus -
Kiinnostuksen kohteet
Henkilökohtaiset resurssit
"Milloin viimeksi koit
täydellistä uppoutumista?
"Milloin sait myötäintoilla mukana toisen ilossa?
Mitä on sinnikkyys?
Hyvinvointi
Vahvuuksien CV- omien lähivahvuuksien vyöhyke
INNOKKUUS
LUOVUUS
YSTÄVÄLLISYYS
ROHKEUS
MYÖTÄTUNTO
Itsesäätelyn taitoa!
Myötätunnon kokemista ja jakamista!
Kiitos!
kaisa.vuorinen@helsinki.fi
kaisavuorinen.com
Intohimo
Mukavuusalueen laajentaminen
Selvitytyminen vastoinkäymisistä
Oman kasvupotentiaalin löytyminen
Tienviittoja
"Hyvän diagnosointi"
"Toisen arvoa alleviivaava
kohtaamisen tapa"
Mahdollista toisen onnistuminen
tehtävässä!
Opeta
Auta
Ruoki
Puolusta
Luo puitteet
Lapsuusmuistot
Energia
Aitous
Helppous
Huomio
Nopea oppiminen
Motivaatio
Äänet ja eleet
Love-to-do-listat
DIAGONOSOI HYVÄÄ! Diagnosing good!
NAPPAA LAPSET KIINNI HYVÄNTEOSSA!
Jukka Mäkelä
Myönteiset tunteet
RAKENTAVAT RESURSSEJA
"Feeling good-> functioning well!"
SANO!
JAA!
Masennus/ahdistusoireita​


Kukoistuksen tunnusmerkkejä​
Negatiiviset tunteet ​
Myönteiset tunteet​
Toivottomuuden tunteet​
Optimismi ja toveikkuus​
Huolestunut, ahdistunut, jännittynyt, ärtyisä​
Rauhallinen ja emotionaalisesti tasapainoinen​
Energian puute​
Paljon energiaa (elinvoimaisuus)​
Heikko itsetunto (arvottomuus)​
Terve itsetunto (arvokkuus)​
Vaikeus tehdä päätöksiä ja ajatella​
Kyvykkyys ja saavuttaminen

Ei-resilientti​
Resilienssi (palautuminen & joustavuus)​
Itseen keskittynyt,(sisäänpäin)​
Myönteiset ihmissuhteet (ulospäin)​
Merkityksettömyys (välinpitämättömyys)​
Merkityksellisyys ja elämän tarkoitus​
Kiinnostuksen ja motivaation puute​
Kiinnostunut, motivoitunut ja sitoutunut​

Uusi opetussuunnitelma korostaa oppilaan vahvuuksien löytymisen ja niihin keskittymisen merkitystä
hyvän elämän rakentajina
, joka edistää koulutyön mielekkyyden kokemusta sekä vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä toimia toisten kanssa
”Luonteenvahvuudet ovat ruori ja polttoaine, jotka energisoivat lahjamme.”

"Millaisille oppilaille olisi hyötyä vahvuusopetuksesta?"
"Sellasille, jotka niin ku ajattelee, että mä olen nyt tässä ja nyt mä en tee mitään. Niin ku silleen, että niiden itsetuntemus paranisi ja niinku, että nyt mä olen tässä ja tämä on mun paikka ja mä olen hyvä tässä. " Poika 12 v.
"Sellasille, jotka riehuu paljon ja haluu tosi paljon huomioo. Ne oppii enemmän itsestään ja toisistaan. Ja pystyy kehuun muita. Niist tulee parempii ystävii vaikka ne ei oo koskaan niin hyvin tuntenut ja haukkunut toisii vaik ei tunne niin hyvin toisii." Tyttö 11 v.
KENELLE SUOSITTELISIT VAHVUUSOPETUSTA?
"No ihan kaikille, koska se oppi opettaa ittelle paljon itsestä ja muista." Poika 12 v.
"Sellasille, jotka riehuu paljon ja haluu tosi paljon huomioo." Tyttö 11 v.
"No esim, jos joku on esim. vähän masentunut. Tai jos on vähän liian villi niin kannattaa. Tai jos joku on ollut vähän niin kuin luokan pelle, tai jos on aina esim. myös kiusannut muita niin sit tää myös toimii. " Tyttö 11 v.
"Surulliselle ihmiselle. No koska mä luulen, että niille tulee kyllä parempi elämä siitä. Koska jos ne vaikka oppii sitä myötätuntoa ja rakkautta, niin siitä tulee hyvä mieli niille." Poika 11 v.
"Mitä olet oppinut tunneilta?"
"Olen ymmärtänyt asioita paremmin. Esim. ennen jos mä olen nähnyt jonkun henkilön, niin mä olen ajatellut, että tossa ei ole mitään erikoista. Mutta nyt kun mä mietin sitä, esim. sen jotain vahvuutta että okei toi on oikeesti sellainen urhea ja kiva tyyppi." Tyttö 11 v.
"No ihan säätelystä, että onko järkevää että kannattaako tässä, että harkitsevaisuutta. Onks hyvä idea tässä niinku alkaa huudella ja metelöidä vai ihan niin ku kuunnella." Tyttö 11 v.

"On jäänyt mieleen rakkaus, että tekee hyviä pikku rakkausjuttuja toisille. Ja se tekee hyvän mielen itelle. Ja toiselle. Ja sit on jäänyt viel myötätunto. Eli myötätunto ja kaikki ne asiat yhdessä, niin tulee hyvä mieli. " Poika 11 v.
Mikä meni hyvin?
Minkä vahvuuden käyttämisestä jäit kiinni?
"Myötäinto on elämän ja kuoleman kysymys"
Myötäinto on meissä luonnostaan.
Ihminen lajina on perustavalaatuisesti
myötäelävä:
yhteisestä energisoituva, yhteistä tarvitseva! Pessi 2016.
Tutkimusten mukaan myötäinto on valtava energiabuusti mm. myötäintoisen omakuvalle, mielihyvälle, tyytyväisyydelle, sosiaalisille sidoksille, luottamukselle ja jopa eliniän ennusteelle.
Myötätunnon kokemista ja jakamista!
KANNUSTA MINUT VAHVAKSI!
Oppilaan kokemukset
kuulluksi tulemisesta,
arvostuksen saamisesta,
osallisuudesta ja
vuorovaikutuksesta
vaikuttavat oppilaan
oppimiseen ja täyteen mittaan
kasvamiseen. (OPS 2016)

Vanhempien käsitykset lapsesta oppijana vaikuttavat huomattavasti hänen koulumenestykseensä.

Jokainen LAPSI nähdään
ainutlaatuisena ja arvokkaana!
Turvallisuuden ja arvokkuuden kokemus!
Ilon tuottaminen toisille!
Hyvien hetkien voima!
Alttius häpeälle!
Läheiset ihmissuhteet
Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen
Onnistuminen ja pystyvyyden kokemus
Ryhmään liittyminen ja hyväksytyksi tuleminen
Muuttumattomuuden asenne:
fixed mindset
Älykkyys on syntymässä saatu pysyvä
potentiaali tai kyky.
Välttelee haasteita
Luovuttaa helposti
Välttelee virheitä ja lannistuu niistä
Näkee ponnistelun hyödyttömänä!
Ei hyödy ohjaavasta palautteesta, koska kokee sen loukkaavana!
Alisuoriutuu!
Tavoite näyttää fiksulta!
Kasvun ajattelutapa -
Growth mindset
Muovautuvan älykkyyden malli
Älykkyys on tietoja ja taitoja, jotka
kehittyvät tavoitteellisesti työskentelemällä!

Uskoo kyvykkyyden olevan muovautuvaa ja kehittyvän harjoituksen avulla
Haastaa itseään mieluusti ja on sinnikäs
Haluaa ja pystyy oppimaan virheistä!

Uskoo ponnistelun edesauttavan oppimista!
Muokkaa toimintaansa ohjaavan palautteen
mukaisesti!
Tavoite oppimistilanteissa on oppia ja kehittyä!
On kasvanut täyteen mittaansa ja edistyy hyvin!
"NAPPAA LAPSET KIINNI HYVÄNTEOSSA!"
VAHVUUSÖVERIT? strength overdose?
SÄÄTELY!
Regulation!
KEHUVETOISUUS!
SINNIKKYYS= TOIVEIKKUUS&RESILIENSSI

TAVOITTEEN ASETTAMINEN
AIKAISEMMAT KOKEMUKSET
USKOMUKSET ITSESTÄ OPPIJANA
MITÄ ARVIOIDAAN?
MITEN?
Vahvuuksien CV- omien lähivahvuuksien vyöhyke
INNOKKUUS
LUOVUUS
YSTÄVÄLLISYYS
ROHKEUS
MYÖTÄTUNTO
1.11. Ryhmätöissä:
Sain muut innistumaan
tekemisestä!
1.10. Uskalsin pitää luokan edessä esitelmän!
9.10. Autoin luokkakaveria
välitunnilla, kun hän kaatui!
27.9. Luovuuteni näkyi, kun
teimme ipadeilla videoita.
22.10. Autoin ryhmääni ja välitunnilla siivosin luokan lattialta vahvuuskortit!
Minäkäsitys ja vahvuuksien tunnistaminen
Vahvuus on tunnistettavissa ja nimettävissä
oleva myönteinen kyky, taito tai
luonteenvahvuus.
Vahvuudet ovat tärkeitä voimavaroja ja nostavat
yksilön itsearvostusta.
Omien vahvuuksien tunnistaminen on
yhteydessä positiivisiin tulevaisuuden odotuksiin,
jotka taas kohentavat itsetuntoa.
Tämä lisää yksilön hyvinvointia elämän eri osa-alueilla.
Kolme interventiota Espoossa: Helsingin yliopiston tutkija Kaisa Vuorinen
Yli 300 oppilasta
Alakoulu
Yläkoulu
Erityinen tuki
"Vahvuuksilla
voimaa"
Yleinen onnellisuus:
Kouluonnellisuus
Kouluinnostus
Omien vahvuuksien tunnistaminen
Sosiaalinen kompetenssi
Sinnikkyys
Uskomukset älykkyydestä
Tällä hetkellä:

9 lk ja 5 lk
"Omien vahvuuksien CV"
Oppilaan saama rohkaiseva palaute vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiin!
Monipuolisen ja realistisen palautteen
antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa
sekä oppimista tukevaa että kiinnostuksen
kohteita laajentavaa vuorovaikutusta!
Hotulainen et al. 2016
Hyvinvoinnilla ja onnellisuudella
on väliä:
Vähentää pahoinvointia
Suojaa pahoinvoinnilta
Valmius kohdata elämän asettamia
haasteita koulussa ja sen ulkopuolella
Akateeminen menestys
Luovuus
Muisti
Optimismi ja toiveikkuus
Sosiaalisuus, luottamus, toisten auttaminen
Vähemmän:
Vihamielisyyttä ja itsekeskeisyyttä
Saavuttaminen
Boniwell, 2016; White, 2016; Geelong 2016)
Ei-kognitiiviset taidot - non-cognitive skills
Taloustieteen nobelisti James J. Heckman esitti jo 2001 huolensa siitä, miten vähän kouluissa keskitytään motivaation, sinnikkyyden, luottamuksellisuuden ja pitkäjänteisyyden opettamiseen, vaikka ne ovat oleellisia elämässä menestymisen tekijöitä


Akateemisten taitojen kanssa yhtä tärkeässä osassa elämässä menestymiselle ja onnellisuudelle ovat ei-kognitiiviset kyvyt, kuten, itsesäätelykyky, uteliaisuus ja sinnikkyys.

Palaute
Ediste -
palaute, joka
edistää oppimista
Sisäinen puhe?
Uskomukset itsestä?
Uskomukset -
toimintaa ohjaava itsesäätely
halu käyttää ja kehittää omaa osaamista
oppijan kokemukset itsestä oppijana
Halinen ym. 2016
Oppimaan oppiminen
Arviointi
Saatu palaute
Vuorovaikutus opettajan ja muun ympäristön kanssa
"Millainen olen oppimistilanteessa?"
Suunta kohti tavoitteita tai pois niistä!
Tavoite:
Myönteinen
käsitys itsestä
Arvostus ja
myötätunto
toisia kohtaan
Luotan mahdollisuuksiini
Resilienssi muskelit
Minä olen!
Minulla on!
Minä pystyn!
Minä pidän!
Kaikki oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa
Ihminen voi hyvin joukossa
Yhdessä tekeminen ja jakaminen
Psykologinen turvan kokemus
Ihmisen aistimusjärjestelmä
Turvan merkit
Suu, silmät, katseet
"Olen turvassa!"
Yhteinen suunta!
On olemassa absoluuttisesti hyväksyttäviä,
eettisesti ja moraalisesti kestäviä arvoja,
joita tulee oppia TAVOITTELEMAAN!
Hyveet-> vahvuudet!
Yhteisöllisyys
KUSTANNUSTEHOKASTA!
Ihmiset tarvitsevat "hyveitä, joita viljellä, ihanteita, joita tavoitella ja roolin, jonka täyttää parhaalla kyvyllään!"
Merkityksellisyys!
Tervetuloa
huomaamaan
hyvää!
Eli vahvistamaan
"huomiolihaksia"!
Vahvuudet ja hyvinvointi!
Vahvuuksia käyttävät ihmiset:
- ovat onnellisempia ja luottavaisempia
- ovat energisiä ja elinvoimaisia
- ovat vähemmän stressaantuneita
- kestävät vaikeuksia paremmin
- saavuttavat tavoitteita ja onnistuvat opinnoissa ja työssä
- ovat sitoutuneita oppimisprosessiin ja työhönsä
- kehittävät itseään ihmisenä
Tavoitteena on, että oppilas tulee tietoiseksi omasta oppimisprosessistaan ja oppii vaikuttamaan omaan oppimiseensa (Espoon OPS 2016).
The goal is to make the pupil aware of his own learning process and to realise that he can affect his own learning
Huomaa hyvä!
Ca
Me arvioimme sitä mitä arvostamme. Se, mitä arvostamme ja arvioimme, lisääntyy.
Character strengths - the language!
Meaningfulness
acconplishment
positive emotions
engagement
positive relations
KIITOS!
EE
Elina Paatsila
Lehtori
Ratkaisukeskeinen valmentaja
Tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopisto

Po
Positiivinen psykologia - tiede hyvinvoinnin taustalla

Martin Seligman & Mihaly Csikzentmihalyi
v. 2000

myötätunto
merkityksellisyys
motivaatio
flow
Kaksi interventiota: positiivinen
pedagogiikka kielten
opetuksessa
Wilma
Rohkeus


- se, mihin kiinnitämme huomiomme, kasvaa!
- vahvuudet esillä luokassa
- vahvuustaulu
- arviointikeskustelu
- itsearviointi
- tuntipohjat teemoittain - harjoitellaan eri vahvuuksia
-
Positiivisen ja negatiivisen palautteen suhde 3/1

Positivity ratio (Barbara Fredrickson)
-' rakkauden mikrohetket' - positiivisia kohtaamisia

Mitkä ovat sinun luonteenvahvuuksiasi?

Miten voit käyttää niitä omassa työssäsi?
Luonnetta voi ja kuuluu kasvattaa.
Meistä kukaan ei synny rehellisyyden tai itsehillinnän mestarina, vaan näitä ominaisuuksia on johdonmukaisesti kehitettävä.
Ei sattumanvaraisten elämän tarjoamien kolhujen kautta, vaan tietoisesti rakentaen luonteeseen taitoja.
"No ihan kaikille, koska se oppi opettaa ittelle paljon itsestä ja muista." Poika 12 v.
"Sellasille, jotka riehuu paljon ja haluu tosi paljon huomioo." Tyttö 11 v.
"No esim, jos joku on esim. vähän masentunut. Tai jos on vähän liian villi niin kannattaa. Tai jos joku on ollut vähän niin kuin luokan pelle, tai jos on aina esim. myös kiusannut muita niin sit tää myös toimii. " Tyttö 11 v.
"Surulliselle ihmiselle. No koska mä luulen, että niille tulee kyllä parempi elämä siitä. Koska jos ne vaikka oppii sitä myötätuntoa ja rakkautta, niin siitä tulee hyvä mieli niille." Poika 11 v.
Resilienssi eli palautumiskyky
Toipumiskyky kasvaa vuorovaikutuksessa
Lapsen toipumiskyky on jaettua toipumiskykyä
joukkoon liittyminen
positiiviset tunteet
positiiviset ihmissuhteet
kiitollisuus
resilienssi
luonteenvahvuudet
flow
"Millaisille oppilaille olisi hyötyä vahvuusopetuksesta?"
"Sellasille, jotka niin ku ajattelee, että mä olen nyt tässä ja nyt mä en tee mitään. Niin ku silleen, että niiden itsetuntemus paranisi ja niinku, että nyt mä olen tässä ja tämä on mun paikka ja mä olen hyvä tässä. " Poika 12 v.
"Sellasille, jotka riehuu paljon ja haluu tosi paljon huomioo. Ne oppii enemmän itsestään ja toisistaan. Ja pystyy kehuun muita. Niist tulee parempii ystävii vaikka ne ei oo koskaan niin hyvin tuntenut ja haukkunut toisii vaik ei tunne niin hyvin toisii." Tyttö 11 v.
Oppilaan kokemukset
kuulluksi tulemisesta,
arvostuksen saamisesta,
osallisuudesta ja
vuorovaikutuksesta
vaikuttavat oppilaan
oppimiseen ja täyteen mittaan
kasvamiseen!
Jokainen LAPSI nähdään
ainutlaatuisena ja arvokkaana!
Turvallisuuden ja arvokkuuden kokemus!
Tervetuloa
huomaamaan
hyvää!
Vahvuuksien CV- omien lähivahvuuksien vyöhyke
INNOKKUUS
LUOVUUS
YSTÄVÄLLISYYS
ROHKEUS
MYÖTÄTUNTO
Tarina kahdesta sudesta
Values in action: hyveet toiminnassa

- Tarkoituksena luoda mielenterveyden käsikirja (Manual of sanities) vastineeksi mielen sarauksien käsikirjalle (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dirorders)
Viisaus
rohkeus
inhimillisyys
oikeudenmukaisuus
kohtuullisuus
henkisyys
Dr Mathew White
:
' Caught and taught'
Ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä

Arvojen mukaista toimintaa: jokainen kohtaaminen on tärkeä.

Positiivinen pedagogiikka ei poista kaikkia ongelmia: kannattaa silti
Dr Martin Seligman:
'Fight against catastrophic thoughts' - opittu optimismi
Sisäinen puhe
Mikä on parasta - kukka
 Mikä on parasta työssäsi
 Mikä on parasta työtovereissasi
 Mitä ominaisuutta arvostat itsessäsi
 Mistä olet saanut hyvää palautetta
 Mikä on parasta työnantajassasi
 Mikä on parasta perheessäsi
 Kerro jostakin työhön tai vapaa-aikaan liittyvästä huippukokemuksesta,
jota et antaisi pois mistään hinnasta
 Mikä on mielijoutilaisuutesi
 Mitä teet mielelläsi
 Mitä sanot itsellesi, kun haluat selvitä tulevasta haasteesta (slogan)
 Mikä on sinulle kaunista
 Mikä antaa energiaa
 Mistä unelmoit ja haaveilet

"PAHA ON VOIMAKKAAMPI KUIN HYVÄ?"
Mikä tekee elämästä elämisen arvoista ja miten edistää hyvinvointia?
ROHKEUS
LUOVUUS
NÄKÖKULMANOTTO-KYKY
SINNIKKYYS
TOIVEIKKUUS
Peter MacIntyre, Tammy Gregersen: Positive Psychology in
SLA (second language acquisition), 2016
- ensimmäinen kansainvälinen konferenssi oli Puolassa keväällä 2015
Danuta Gabrys-Barker &
Dagmara Galadja:
Positive PSychology Perspective on Foreign Language Learning and Teaching, 2016
Full transcript