Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ПІДПРИЄМСТВО ТА РОЛЬ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

No description
by

Yevgeniy Rybalchenko

on 10 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ПІДПРИЄМСТВО ТА РОЛЬ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

види підприємницької діяльності
Підприємницька діяльність
може бути класифікована по різним признакам:

виду діяльності;
формам власності;
кількості власників;
організаційно-правовим формам;
організаційно-економічним формам.
Підприємницька діяльність різноманітна
У той же час численні її форми за сферами діяльності можна згрупувати в такі основні види підприємництва:

виробниче;
комерційне;
фінансове;
посередницьке;
страхове.
Згідно із Законом України «Про підприємництво» розрізняють три види підприємницької діяльності:
1. Вільна підприємницька діяльність — підприємець має право без усяких обмежень здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

2. Ліцензійна підприємницька діяльність — може здійснюватися тільки за спеціальним дозволом (ліцензією).

3. Державна підприємницька діяльність — може здійснюватися лише державними підприємствами (зброя, наркотики, грошові знаки, вибухівки, цінні папери, горілка та ін.).
ПІДПРИЄМСТВО ТА
ЙОГО РОЛЬ В УКРАЇНІ


Підприємництво -
вільна, ініціативна діяльність людей у різних сферах виробництва, що здійснюється на власний страх і ризик з метою одержання прибутку. Підприємництво є необхідною визначальною рисою ринку, його обов'язковим атрибутом. Якщо нема підприємців, то нема й ринку, і навпаки.


Найважливіший, провідний вид підприємницької діяльності, спрямований на виробництво продукції, послуг, інформації тощо, які підлягають реалізації споживачам.

Ця діяльність здійснюється підприємствами, що виготовляють різноманітну продукцію, виконують будівельні, ремонтні й інші роботи, надають побутові, консультативні, інформаційні та інші послуги, створюють духовні блага.

У центрі виробничого підприємництва знаходиться виготовлення споживчих благ. Таким чином, до виробничого підприємництва належать і заводи, і фабрики, і перукарні, і кав'ярні, і школи, і ліцеї, і агрофірми. Ці підприємства можуть і самі реалізувати власну продукцію, але головна їхня функція - виробництво.

Принципова схема виробничого підприємництва зображена на рис. 1.
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Діяльність, яка пов'язана з обміном, розподілом та споживанням товарів і послуг.

Змістом комерційного підприємництва є товарно-грошові та торговельно-обмінні операції. Комерція у вузькому розумінні слова - це торгівля, а комерсант - це працівник торгівлі. Торговельно-обмінні операції здійснюються у вигляді угоди з купівлі-продажу або перепродажу товарів і послуг.

Представниками комерційного підприємництва є різні торговельні організації, що реалізують (продають) предмети споживання та засоби виробництва.

Принципова схема комерційного підприємництва є істотно простішою ніж схема виробничого підприємництва у зв'язку з незначною кількістю основних чинників, які впливають на комерційний бізнес.

ПОСЕРЕДНИЦЬКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Представляють установи та окремі особи, які надають посередницькі послуги підприємцям і споживачам. Така потреба виникає тоді, коли виробник не може сам продати товар або замовник хоче знайти підрядчика для виконання певних робіт. Посередницькі фірми можуть також надавати інформаційні, маркетингові, консультаційні та інші послуги.
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Діяльність, де об'єктом купівлі-продажу є специфічний об'єкт: гроші, іноземна валюта, цінні папери. Фінансово-кредитне підприємництво - особливий різновид комерційного підприємництва.

Фінансово-кредитне підприємництво відноситься до найдавніших видів підприємницької діяльності, воно сягає корінням у лихварство, відоме ще за часів стародавньої Греції.
Є особливою формою фінансово-кредитних відносин. Страхові компанії здійснюють страхування життя, майна й отримують від цього доходи, які вкладають в облігації, акції інших компаній, у державні цінні папери. Отже, вони надають довгострокові кредити підприємствам і державі. З розвитком страхового підприємництва все більшого значення набуває страхування ризику.
СТРАХОВЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
За функціональними характеристиками виділяють такі види підприємницької діяльності:
• виробництво продукції;
• виконання роботи;
• надання послуг;
• торговельна діяльність;
• комерційне посередництво.
Full transcript