Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Endüstriyel Pazarlama

Deneyimsel Pazarlama
by

Zeynep Sunar

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Endüstriyel Pazarlama

DENEYİM EKONOMİSİ DENEYİMSEL PAZARLAMA Tarladan toplanan kahve Unutulmaz Deneyimler Nasıl Tasarlanır ? Pine ve Gilmore unutulmaz deneyimlerin tasarımı için beş temel tasarım ilkesi öne sürmektedirler. Deneyimsel Pazarlama Uygulamaları DENEYİMSEL PAZARLAMANIN TEMELİ İşletmelerin bilgi teknolojisi, markalaşma ve pazarlama iletişimi kanallarını kullanarak müşterilerin arzu ettiği deneyimleri yaratma ve sunma dereceleri yeni milenyumda işletmelerin global pazarlardaki başarılarını etkileyecek ve belirleyecektir.
Deneyim yaratmak için ürünün üzerine bir marka adı koymak, bir logoya sahip olmak, reklam yapmak broşür dağıtmak yeterli değildir.
Müşterilerin önemsediği, kullanılan bütün iletişim araçlarının marka ile ilişkilendirilmesidir ki bu da müşterilerin günlük yaşamları ile örtüşecek bir biçimde olmalıdır.
Deneyimsel pazarlamanın temelini müşterilerin yaşayabileceği beş ayrı deneyim oluşturmaktadır. Bu farklı deneyimler; algılamak, hissetmek, düşünmek, faaliyette bulunmak ve ilişkilendirmektir ve işletmeler başarılı olmak için bu beş ayrı deneyimi uyumlu ve ahenkli bir biçimde bir araya getirmelidirler. Bu beş ayrı deneyim deneyimsel pazarlama kavramının gelişmesinde önemli çalışmaları bulunan Scmitt tarfından “Stratejik Deneyimsel Modül” olarak tanımlanmaktadır. Deneyimsel pazarlamada yeni ürün geliştirmek ve marka genişletme kararları üç önemli faktör tarafından yönetilir. (1) yeni ürün ve genişletme kategorilerinin işletmenin veya markanın deneyimsel imajına olan katkı derecesi, (2) yeni ürünlerin ve markaların ortaya çıkaracağı yeni ürün ve markaları yaratma dereceleri, (3) bütünsel deneyimi yaratmaya yardımcı olma dereceleridir. Bu üç faktör göz önüne alınarak yeni ürün ve markalar deneyimsel pazarlama uygulaması ile yaratılır. GRUP ÜYELERİ
ZEYNEP SUNAR
ALEV SAKA
MERVE SERT
EFE KURT DENEYİM EKONOMİSİ Kahvenin ambalajlanıp marketlerde raflardan yerini alması Cafede Türk kahvesi DENEYİM EKONOMİSİ DENEYİM EKONOMİSİ Tchibo'da kahvenin yaşatılan deneyim ile sunulması 1-Deneyimin ana temasının oluşturulması

2-İzlenimlerin pozitif (olumlu) ipuçları ile bütünleştirilmesi

3-Negatif (olumsuz) ipuçlarının ortadan kaldırılması

4-Deneyimin hatıra eşyalarla bütünleştirilmesi

5-Deneyimin beş duyu ile bütünleştirilmesi ALGILAMAK HİSSETMEK DÜŞÜNMEK FAALİYETTE BULUNMAK İLİŞKİLENDİRMEK Algılama, görme, dokunma, duyma, tatma ve koklama yolu ile duyusal deneyimlerin yaratılmasıdır.

İşletmelerin müşterilere verdiği mesajın algılanması ve bu mesajda verilmek istenen deneyimin ürün veya hizmet henüz kullanılmadan yaratılması için işletmeler reklam mesajlarında vermek istedikleri duyguları ön plana çıkarabilecek ve müşteriler tarafından da mesajın içeriğinin algılanmasını sağlayacak stratejiler geliştirmelidirler. Müşterilerde güçlü duygular yaratacak duygusal deneyimlerin yaratılmasıdır. Düşünme, müşterileri yaratıcılığa yönlendiren, bilişsel ve problem çözme deneyimini yaşatan zihinsel yöndür.

Müşterilere iletilen mesajla müşterilerin işletme ve markaları ile ilgili düşünmesinin sağlanması ve işletmenin farklılığının ortaya konulmasıdır. Duyusal, duygusal, bilişsel ve ilişkisel deneyimlerin bütünüdür. Müşterilerin nasıl faaliyette bulunduğunu incelemek ve müşterilerin yaşamlarına renk katmak için müşterilere neler verebileceğini tasarlamaktır. İlişkilendirme, duyusal, duygusal ve bilişsel deneyimleri içerir. Ürün ile müşteriyi ilişkilendirmektir, ancak bu ilişkilendirme bireyin kişisel özel duygularının ötesinde aslında kişinin olmak istediği görünmek istediği “ideal benlik” ile olmalıdır. Geleneksel pazarlamanın dayandığı üç önemli varsayım bulunmaktadır.

1)Geleneksel pazarlama ürünün fonksiyonel özellikleri ve yararları üzerinde durur.

2)Müşterilerin, ürünün özelliklerini dikkate alarak satın alama kararını vereceğini varsayar.

3)Geleneksel pazarlamada rekabet sınırlı ürün grupları ve markalar arasındadır ve geleneksel pazarlamaya göre tüketici rasyonel kararlar verir. Geleneksel pazarlama yaklaşımı ile bu deneyimleri
yaratmak imkansızdır!!! DENEYİM SAĞLAYAN UNSURLAR İletişim Görsel ve sözel kimlik Ürünün Görünüşü Marka bilinirliği Çevresel faktörler İşletme çalışanları Web sayfaları ve elektonik ortam NESTEA FRESCOBALL TURNUVASI THE PARISSIAN PINBALL PARK TEŞEKKÜRLER Emtia üretmek Ürün yapmak Hizmet sunmak Deneyim sahnelemek Farklılaştırma Fiyatlandırma Deneyim ekonomisi ve deneyimsel pazarlama kavramlarını ortaya atan yazarlara göre bu bağlamda deneyim yaratmak 3 S modeli ile bütünleştirilebilir. SATISFACTION(MEMNUNİYET) sACRIFISE(FEDAKARLIK) sURPRISE DENEYİMSEL PAZARLAMA VE MEKAN OLUŞTURMA (PLACEMAKING) Ya Olduğun Gibi Görün Ya Göründüğün Gibi Ol Mekan Oluşturma (Placemaking) (Deneyim Merkezi)

İşletmelerin tüketicilere gerçekte ne olduğunu, ne ürettiğini, nasıl ürettiğini aktarması ve bir deneyim olarak yaşatması için Pine ve Gilmore’a göre bir pazarlama stratejisi olarak “mekan oluşturma, yer oluşturma” (placemaking) kullanabilirler. Aslında bir mimarlık terimi olan mekan oluşturma pazarlamada işletmelerin üretim süreçlerini, konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini kamu ve tüketicilerle paylaşması ve tüketicilere farklı bir deneyim yaşatması anlamına gelmektedir. Bu terim, “deneyim merkezi” olarak da kullanılmaktadır. "Deneyimsel Pazarlama"ya farklı bir örnek: Türkiye'nin İlk Notebook Defilesi Nike Town’a bir basketbol ayakkabısı almak için girdiğinizde, Michael Jordan‘ın 4.5m lik bir fotoğrafıyla karşılaşılıyor. Beğendiğiniz ayakkabıyı basketbol sahasına çıkıp bizzat deneme şansı veriliyor. Doğa sporları ekipmanları satan mağazalar zinciri REI’ de deneyimsel pazarlama anlayışını benimsemiş. REI’ ye girildiğinde mağazanın tırmanma duvarına tırmanıyor, tırmanma aletlerinizi deneme şansını elde ediyorsunuz. Veya sahte bir sağanak altına girerek yağmur geçirmez paltoyu test ediyorsunuz. Bir Olta kamışı satın almak için Boss Pro’ya girip mağazanın balık havuzuna oltanızı atıp deneyebiliyorsunuz.
Full transcript