Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biotechnologia w ochronie środowiska

No description
by

Milena Balkiewicz

on 10 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biotechnologia w ochronie środowiska

Biotechnologia w ochronie środowiska
Jest to zintegrowane zastosowanie biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych w celu technologicznego wykorzystania zdolności drobnoustrojów do wytwarzania określonych produktów.

Czym jest biotechnologia?
oczyszczaniu ścieków
oczyszczaniu powietrza
przetwarzaniu odpadów komunalnych
produkcji tworzyw biodegradalnych
Zdolność do uzyskiwania energii z rozkładu substancji używa się przy:
Biologiczne zwalczanie szkodników
Ocena stanu zanieczyszczenia środowiska
Biotechnologia znajduje zastosowanie w rolnictwie,medycynie,przemyśle spożywczym,chemii,farmakologii,energetyce. Jest stosowana również w oczyszczaniu ścieków, neutralizacji i bioutylizacji odpadów, a także w produkcji biogazu.
Oczyszczanie ścieków
Podstawowym celem biologicznego oczyszczania ścieków jest usunięcie z nich biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń.

W tym celu wykorzystuje się
mikroorganizmy.
Oczyszczanie ścieków przeprowadza się w oczyszczalni, w specjalnym zbiorniku.

Znajduje się w nim:
Nieruchome złoże
Materiał biologiczny
osad czynny
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Oczyszczanie powietrza -Biofiltry
Biofiltry powietrza oczyszczają je z substancji gazowych, lotnych i areozoli znajdujących się w zużytym i zanieczyszczonym powietrzu.
Poprzez przemianę materii zasiedlonych w biofiltrach mikroorganizmów następuje przemiana szkoldiwych, toksycznyh substancji na nieszkodliwe, neutralne w zapachu związki chmiczne - np. dwutlenek węgla i woda.
Przetważanie odpadów komunalnych
Kompostowanie
- naturalna metoda unieszkoliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy, np. bakterie tlenowe.
Jest to proces przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach - w obecności tlenu, przy dogodnej temperaturze i odpowiedniej wilgoci.
Co można składować na kompostowniku?
Fermentacja Metanowa
Proces mikrobiologiczny rozkładu substancji organicznych przeprowadzany w warunkach beztlenowych.
Substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste (metan i dwutlenek węgla), a do 60% substancji organicznej w tym procesie zmienia się w biogaz.
Bardzo popularne stały się biogazownie rolniczem które wytwarzają metan. Realizowane jest to w pięciu etapach procesu technologicznego, które są ze sobą ściśle powiązane.
dostarczanie, składowanie i przygotowanie substratów
wprowadzenie substratów do komory fermentacyjnej
uzyskiwanie biogazu
uzdatnianie i zagospodarowanie odpadów pofermentacyjnych
uzdatnianie i wykorzystywanie biogazu
Kompost dżdżownicowy
Robaki mogą kompostować odpady szybciej, niż jakakolwiek inna metoda kompostowania.
Są również bardzo skuteczne w przetwarzaniu spożywczych odpadów kuchennych
Każdego dnia robak zjada równowartość połowy swojej masy.
Produkcja tworzyw biodegradalnych
Tworzywa biodegradowalne są łatwe do rozłożenia przez mikroorganizmy. Rozkładają się do cząsteczki wody, dwutlenku węgla i substancji stosowanej jako nawóz organiczny.
Polega na ograniczeniu szkód w uprawach za pomocą organizmów, lub wytworzonych przez nie substancji.
Wykorzystuje się do tego organizmy, które są naturalnymi wrogami szkodników.
Substancje hamujące rozwój lub rozmnażanie szkodników i olejki eteryczne.
Larwa biedronki pomaga w zwalczaniu mszyc na roślinach.
W kontrolowaniu ilości owadów w naszym ogrodzie pomagają tzw. domki dla owadów, które łatwo wykonać samemu.
->
Niektóre organizmy wykorzystuje się także do oceny stanu zanieczyszczenia terenu.

->
Tradycyjne metody polegają na badaniu obecności osobników należących do gatunku wskaźnikowego -
bioindykatora
- na wyznaczonym obszarze lub oberwowania zmian morfologicznych zachodzących u osobników danego gatunku.
Rośliny wskaźnikowe - porosty
Porosty zanikają jeśli w powietrzu jest za dużo tlenków siarki, oraz są narażone na zmianę koloru i opadanie igieł daglezji przy zanieczyszczeniu fluorem.
Produkcja energii
-> Organizmy można zastosować również do wytwarzania energii na skalę przemysłową.
-> Najprostrzy sposób przeprowadzenia tego procesu polega na bezpośrednim spalaniu resztek roślinnych (np. drewna, słomy)
Źródłami energii są również biogaz (alternatywa dla gazu ziemnego) oraz paliwo płynne
(alternatywa dla paliw silnikowych otrzymywanych z ropy naftowej)
Bak pełen rzepaku
Coraz popularniejszym źródłem energii są tzw. biopaliwa, czyl paliwa produkowane z biomasy. Mogą one występować w postaci ciekłej, stałej lub gazowej i są w pełni odnawialnym źródłem energii.
W Polsce najczęściej mówi się o biopaliwach ciekłych. Przykładem jest biodiesel - olej napędowy produkowany z rzepaku.
Full transcript