Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Konflikty arabsko-izraelskie (powstanie Erec Israel, kryzys

No description
by

Filip Kulisz

on 16 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konflikty arabsko-izraelskie (powstanie Erec Israel, kryzys

Wojna domowa w Mandacie Palestyny
I wojna arabsko-izraelska
14 maja 1948 - 20 lipca 1949
wojna o niepodległość / katastrofa
masowa ucieczka ludności arabskiej z terytorium Palestyny / napływ Izraelczyków
powiększenie terytorium Izraela o ponad 6,7 tys.km kwadratowych
około 20 tys. zabitych
koniec obecności Brytyjczyków na Bliskim Wschodzie
Kryzys sueski
29 października 1956 - 7 listopada 1956
militarna agresja Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela na Egipt
Skutki
Prezydent Gamal Abdel Naser obrócił klęskę militarną w sukces i stał się niekwestionowanym arabskim liderem w regionie. Egipt zacieśnił współprace militarną z ZSRR. Na konflikcie skorzystał Izrael, zacieśnił współpracę polityczno-militarną z USA oraz zagwarantował sobie, poprzez stacjonowanie wojsk ONZ, spokój na granicy z Egiptem, aż do 1967, kiedy to wygasł im mandat. Wielkimi przegranymi konfliktu były Francja i Wielka Brytania.
Deklaracja niepodległości
14 maja 1948 - Dawid Ben Gurion odczytuje Deklarację Niepodległości
Początek konfliktu
po przegranej pierwszej wojnie izraelsko-arabskiej, Egipt w 1949 zamknął Kanał Sueski dla izraelskiej żeglugi
23-26.07.1952 oficerowie armii przeprowadzili zamach stanu, król Faruk I zostaje odsunięty od władzy
18.09.1954 – Pułkownik Gamal Abdel Naser zostaje premierem Egiptu, a od 1956 prezydentem
Konflikty arabsko-izraelskie (powstanie Erec Israel, kryzys sueski)

Rezolucja ONZ nr 181
27 listopada 1947 - Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjmuje rezolucję o podziale Palestyny na część arabską i żydowską
33 państwa za, 13 przeciw, 10 wstrzymało się od głosu, a jedno było nieobecne
wojna o drogi
masakra w Deir Jassin

zdobycie przez Izrael ważnych portów w Hajfie, Jaffie i Akko
chaotyczna organizacja Arabów
około 2 tys. zabitych
uchodźcy arabscy -> Liban i Syria
Zakup broni od państw Bloku Wschodniego
Naser nawiązuje kontakty z ZSRR, który zaproponował pokrycie około jednej trzeciej kosztów budowy Wielkiej Tamy Asuańskiej. W konsekwencji, we wrześniu 1955 Egipt zawarł z Czechosłowacją umowę o dostawach sprzętu wojskowego.
Nacjonalizacja Kanału Sueskiego
26.07.1956 - Prezydent Egiptu Gamal Abdel Nasel ogłosił nacjonalizację Kanału Sueskiego.
Protokół z Sèvers
22-25.10.1956 willi Sèvers pod Paryżem uzgodniono „warunki” konfliktu. Zaplanowano, że Izrael dokona inwazji na półwysep Synaj, zaś Francja i Wielka Brytania wystąpią jako „rozjemcy” i wkroczą do Egiptu aby „rozdzielić walczące strony”, przejmując przy okazji kontrolę nad Kanałem Sueskim.
Operacja „Kadesz”
rozpoczęła się 29 października 1956 roku o godzinie 17:00
główne cele: zdobycie Strefy Gazy,
zdobycie Al-Arisz i Abu Ageili na półwyspie Synaj, zdobycie Szarm el-Szejk
30.10.1956 – Francja i Wielka Brytania wystosowały ultimatum
Operacja „Muszkieter”
30 października 1956 roku Francja i Wielka Brytania przegrupowały swoje morskie siły uderzeniowe z rejonu wysp Malta i Cypr w pobliże Egiptu i wieczorem 31 października rozpoczęły bombardowanie egipskich obiektów wojskowych. W reakcji na bombardowania, w nocy 31.10 prezydent Naser zarządził ewakuację wojsk egipskich z Synaju i koncentrację w rejonie Aleksandrii i Port Saidu.
Reakcja ONZ
Stany Zjednoczone zaapelowały do Zgromadzenia Ogólnego ONZ proponując przyjęcie rezolucji wzywającej do zawieszenia broni, wycofania wojsk i otwarcia Kanału Sueskiego dla powszechnej żeglugi i 2 listopada 1956 Rezolucja ta została przyjęta. W tej nowej sytuacji, Izrael na prośbę Francji i Wielkiej Brytanii poprosił Zgromadzenie Ogólne ONZ o sprecyzowanie treści rezolucji.
Desant aliantów
5 i 6 listopada żołnierze brytyjscy i francuscy opanowali 20 km strefę Kanału Sueskiego. Chaotycznie i niezbyt dobrze zorganizowane walki trwały jeszcze do 7 listopada. Zdesperowany Naser nakazał wówczas zatopienie 40 statków w Kanale Sueskim, blokując na nim żeglugę do 1957 roku.
Zawieszenie broni
6 listopada 1956 zostały wstrzymane wszystkie działania wojenne w Egipcie. Następnie 6 grudnia Izrael przesunął swoje oddziały na odległość 30 km od Kanału Sueskiego, a 22 grudnia Wielka Brytania i Francja wycofały swoje oddziały z Egiptu. 26.12.1956 został odblokowany Kanał Sueski. 7 marca 1957 roku Izrael zakończył wycofywanie swoich wojsk z półwyspu Synaj i Strefy Gazy.
Hagana
Full transcript