Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Literaire stromingen

Romantiek, Realisme, Naturalisme
by

Rutger Kroon

on 9 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Literaire stromingen

LITERAIRE STROMINGEN
ROMANTIEK
REALISME
NATURALISME
VERLICHTING
Wetenschap en geloof
Men voelde zich niet langer gebonden aan
wat de Kerk of overheden voorschreven.In plaats
daarvan ging men zelf onderzoeken hoe de
wereld in elkaar zat.
Rationalisme: de menselijke ratio is in staat om alles op te lossen.
Voltaire:
"Ieder mens moet kunnen denken en geloven
wat hij wil en overheden - wereldlijke zowel
als geestelijke - hebben daar niets
mee te maken!"
Politiek en economie
Optimisme
Invloed
Muziek
Doorwerking van de verlichting
In de politiek:

1776 Amerika onafhankelijk
1789 Franse Revolutie

maar zeker ook in wetenschap:

1777 uitvinding stoommachine
1804 uitvinding stoomschip
1814 uitvinding stoomlocomotief
1821 uitvinding elektrische motor
1837 uitvinding van de telegraaf
In de 19e eeuw ontstaat het industrieproletariaat.
De onvrede groeit!
In 1848 komt het Communistisch
manifest van Marx uit:
"Proletariers aller landen, verenigt u!”
Er ontstaat bij kunstenaars een sombere,
pessimistische kijk op het leven.
We noemen dit 'Weltschmerz'. Het is de voedingsbodem voor de Romantiek.
In de Romantiek was gevoeligheid,
verbeeldingskracht,individualisme en orginaliteit
van groot belang.

Een ander belangrijk kenmerk was het vluchten in:
verleden
toekomst
natuur
(zwarte)
humor
dood
Trias politica
Liberalisme
Uitvoerende macht
(regering)
Wetgevende macht
(parlement)
Rechterlijke macht
De overheid moet zich zo weinig mogelijk bemoeien met de economie. De markt moet zijn werk doen.
Groot vertrouwen in
de menselijke rede.
De mens is in wezen goed.
Verkeerd gedrag komt voort
uit gebrek aan kennis
van het goede.
Als de mens het goede
leert, dan zal hij ook
daarnaar gaan handelen.
Onderwijs en
opvoeding.
Beeldende kunst:
rococo
De pruimeboom

Jantje zag eens pruimen hangen,
O! als eijeren zo groot.
't Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,
Schoon zijn vader 't hem verbood.
Hier is, zei hij, noch mijn vader,
Noch de tuinman, die het ziet:
Aan een boom, zo vol geladen,
mist men vijf zes pruimen niet.
Maar ik wil gehoorzaam wezen,
En niet plukken: ik loop heen.
Zou ik, om een hand vol pruimen,
Ongehoorzaam wezen? Neen.
Voord ging Jantje: maar zijn vader,
Die hem stil beluisterd had,
Kwam hem in het loopen tegen,
Voor aan op het middelpad.
Kom mijn Jantje! zei de vader,
Kom mijn kleine hartedief!
Nu zal ik u pruimen plukken;
Nu heeft vader Jantje lief.
Daarop ging Papa aan 't schudden
Jantje raapte schielijk op;
Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,
En liep heen op een galop.
Van Alphen
Pruimejantje

Jantje zag eens pruimen hangen
Oh, als eieren zo groot;
De tuinman zag zijn bolle wangen
Sloeg de vuile gapper dood.
John O'Mill
Literatuur
Sprookjes
Grimm
Anderson
Historische roman
Griezelroman
Francois Haverschmidt
(Piet Paaltjens)
De Romantiek is als een mooi meisje, maar er zweeft een helse trek om haar lippen. Ze sleept haar slachtoffers mee naar de afgrond, haar zoete tonen worden addergesis.
Hecker
1800-1875
1700-1800
Realiteit van alledag
De Nederlandse litaratuur van de 19e eeuw is voor een groot deel een mengeling van Romantiek en Realisme.
Vaak zijn romans en schilderijen krachtige politieke en sociale protesten.
Multatuli
1875-1914
Fin de Siecle
Onzekerheid
Socialisme
1859: On the origin of species
(evolutietheorie)
1900: Die Traumdeutung
Literatuur
Verdere uitwerking
van het Realisme.
Niet alleen het leven beschrijven, maar ook verklaren.
Erfelijke aanleg
Milieu
Tijd
Fatalisme
De mens wordt
bepaald door het
noodlot.
Louis Couperus
Full transcript