Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İŞ'DE MONOTONLUK SORUNU VE ÖNLENMESİ

No description
by

Anıl Yüceer

on 19 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İŞ'DE MONOTONLUK SORUNU VE ÖNLENMESİ

İŞ'DE MONOTONLUK SORUNU VE ÖNLENMESİ
ZEYNEP EKİNCİ
ELİF SEDA ŞAHİN

MONOTONLUK
Bir işin
aynı tempoda

ve sürekli tekrarlanarak
yapılmasının verdiği yorgunluk ve bıkkınlık durumlarına
monotonluk
adı verilmektedir.

MONOTONLUĞUN NEDENLERİ

Dört ana nedeni vardır. Bunlar:

1) İşin özellikleri
2)İşçinin monotonluğa karşı duyarlılığı
3)İşyerinin manevî ortamı
4)İşçinin psikolojik durumu

2) İşçinin Monotonluğa Duyarlılığı
Zekâ ile monotonluğa duyarlılık doğru orantılıdır.
Zekâ seviyesi arttıkça monotonluğa duyarlılık da artar.
Monoton işler az zeki olanlara daha uygun gelmektedir.Çünkü bunlar daha kolay tatmin edilebilir.
Çok zeki işçiler ise karışık bir iş yapmak ve böyle tatmin olmak isteyeceklerdir.
4)İşçinin Psikolojik Durumu
İşçinin psikolojik durumuna göre bir gün çok monoton bulunan bir iş, diğer bir gün çok hoş bulunabilir.
Bir işçinin çok sıkıcı bulduğu, nefret ettiği bir iş, diğer bir işçiye çok sevimli gelebilir.
A) İşi Genişletme
İş genişletme
, bir iş görenin sadece bir iş üzerinde ihtisaslaşması yerine, onun birkaç işi öğrenerek icra etmesi anlamına gelir.
İş genişletme uzmanlaşmanın yararlarını azaltır, sakıncalarını ortadan kaldırır ve monotonluğu önemli ölçüde azaltır.
C) İşin Yapılma Süratini Değiştirme
İşin yapılış şekli değiştirilir ve faaliyet aynı bırakılırsa monotonluğun bir kısmı ortadan kalkar.
En doğal sürat işçinin kendisine en uygun olanıdır, çünkü yorgunluk en az bu durumda hissedilir.
İşçi, işin süratini kendisi ayarlama şansına sahipse bu durum kendisinde robot olmadığı ve ona insan gözüyle bakıldığı hissini yaratır.
Kendi ritimlerine uygun süratle çalışan işçiler daha az yorgunluk hisseder ve işlerinden daha fazla zevk alırlar.
E) Dinlenme Sürelerini Programlı Bir Şekilde Ayarlama
Dinlenme sürelerinin programlı bir şekilde ayarlanmasının yararları şunlardır:
Fizikî yorgunluğun etkisini azaltır,
İş'de değişiklik sağlayarak monotonluğu giderir,
Sosyal ilişkilerin gelişmesini sağlar ve işçiler arasındaki iş arkadaşlığını güçlendirir.
Araştırmalara göre
en yararlı dinlenme süreleri üretimin düşmeye başladığı zamanlarda verilenlerdir.
G) İşi Tamamlama Duygusu Yaratma
İşçinin işi tamamlama duygusuna ihtiyaç duymasının çeşitli psikolojik nedenleri vardır.
İnsanlar belirli amaçlar için çalışmak isterler, bu
amaçların önemli ve anlamlı olmaları gerekir.
Bu amaçlara eriştiklerinde
tatmin olurlar.
Amaçlarına erişmede
ne kadar gelişme sağladıklarını bilmek
isterler.

Bu psikolojik duygunun oluşturulmasında yönetimin uygulayabileceği yöntemler şunlardır:

a) Amaçları Belirleme
b) İşi Anlamlı Parçalara Bölme
c) Gelişme Hakkında Bilgi Verme
d) İş Birimlerinin Kesikliğe Uğramasını Önleme
e) İşin Gerçekten Önemli Olduğu Üzerinde Durma
1) İşin Özellikleri ve Monotonluk
İşleri özelliklerine göre;
*
otomatik
*
yarı otomatik
*
otomatik olmayan
işler diye üç gruba ayırabiliriz.

Ayrıca yine özelliklerine gereği
daha çok dikkat gerektiren
ve
daha az dikkat gerektiren
ya da hareket haline göre
çok tip
ve
tek tip
olarak ayırabiliriz.

Herhangi bir iş, bu ayırımlardaki birkaç özelliği birden içerebilir.Örneğin; tam otomatik iş, az dikkat istediği gibi, tek tip hareketle yapılabilir.
H) Karara Katılma Olanağının Verilmesi
İşçiye işyerinde yönetsel kararlara katılma olanağı sağlandığı ölçüde,
kendini etkileyen plan ve kararların oluşturulmasındaki rolü artacak, işinden daha yüksek bir doyum duyacak
ve monotonluk duygusu azalacaktır.
Devamlı ve çok dikkat isteyen işler sıkıcı ve daha monotondur. Otomatik olmayan işler ise çeşitli hareketleri kapsadığı, karmaşık olduğu ve dikkat istediğinden burada monotonluğa yer yoktur.
3) İşyerinin Manevî Ortamı
May Smith,
birbirleriyle tamlaşan, işbirliği eden, neşe içinde işlerini yapan, birbirinin dertlerini dinleyip üzüntülerini, sevinçlerini paylaşan işçiler arasında en monoton işin bile monotonluk duygusuna engel olacağını
öne sürmektedir.
Böyle bir ortamda çalışan işçi için işyeri sanki bir aile yuvası olmuştur.
İşçi amirini, arkadaşlarını, işyerini sevdiği için işi terketmesi tehlikesi büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.
MONOTONLUĞUN GİDERİLMESİNDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER
A) İşi Genişletme
B) İş Değiştirme (İş Rotasyonu)
C) İşin Yapılma Süratini Değiştirme
D) Müzikten Yararlanma
E) Dinlenme Sürelerini Programlı Bir Şekilde Ayarlama
F) Çalışma Saatleri Kısaltma
G) İşi Tamamlama Duygusu Yaratma
H) Karara Katılma Olanağının Verilmesi
B) İş Değiştirme (İş Rotasyonu)
Monotonluğu bir dereceye kadar azaltmak için yöneticiler işçileri değişik işlerde çalıştırma yoluna gitmektedirler.İş rotasyonunun başlıca yararları şunlardır:
İşçi değişik işler yapmakla
birçok işi öğrenmekte,
Geniş ölçüde
beceri kazanmakta,
Çeşitli işlemleri öğrendiğinden mamulün ortaya çıkarılmasında
kendinin de bir payı olduğunu hissetmekte,
Diğer tüm işçileri tanıma olanağına sahip olmakta ve
sosyal çevresi genişlemektedir.
D) Müzikten Yararlanma
Müzik verimi arttırır ve monotonluğu azaltır.
Ayrıca kişinin zihnini işten uzaklaştırarak onun başka şeyler düşünmesini ve hayal etmesini olanaklı kılar.
F) Çalışma Saatlerini Kısaltma
Çalışma saatlerinin saptanmasında işçilerin cinsiyetleri, nitelikleri, farklı çalışma koşulları ve işlerin özellikleri dikkate alınmalıdır. Süre kısaltılırken işçileri güdüleyecek tedbirlerin alınması zorunludur.
BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
Full transcript