Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mesyuarat Pengurusan JPNS Bil 2 2013

No description
by

maznah abu-bakar

on 12 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mesyuarat Pengurusan JPNS Bil 2 2013

MESYUARAT PENGURUSAN BIL 2/2013
Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan
23 - 25 Oktober 2013

Tuntutan jamuan (RM2.00 sekepala) sempena Majlis Penyerahan Bantuan Awal Persekolahan RM100
Bahagian Kewangan telah mengemukakan permohonan peruntukan tersebut dalam permohonan peruntukan tambahan yang telah dihantar kepada Kementerian Kewangan melalui surat bertarikh 3 Mei 2013. Kementerian Kewangan melalui e-mel bertarikh 20 Ogos 2013 telah menyatakan secara prinsipnya bersetuju dengan permohonan peruntukan sebanyak RM11,259,000.00 untuk tuntutan jamuan sempena Majlis Penyerahan Bantuan Awal Persekolahan RM100. 

Pelantikan GB daripada DGA34 (KUP) untuk mengisi jawatan hakiki DGA34 seperti DG52 (KUP)

Dalam pelaksanaan sedia ada, DGA34(KUP) boleh mengisi jawatan hakiki DGA34 melalui urusan pemangkuan yang akan diluluskan oleh LKPPP, tertakluk kepada memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan.
Selaras dengan pelaksanaan PPPM 2013-2025, syarat baharu pemilihan Pengetua dan Guru Besar (PGB) telah dibangunkan dan akan mula digunakan mulai tahun 2014. Kertas cadangan syarat baharu pemilihan Pengetua dan Guru Besar telah dikemukakan kepada JPA pada 29 Julai 2013.
Berdasarkan syarat baharu ini, semua PPP boleh memohon untuk mengisi jawatan PGB sekiranya memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan.

Mesyuarat Pengurusan KPPM Bil 4/2013: Makluman , Isu & Tindakan
Pelantikan Pengetua / Guru Besar 2 kali setahun

BPSM memaklumkan bahawa:
Pelanjutan tempoh perkhidmatan Pengetua bersara tidak wajar dilaksanakan atas sebab-sebab berikut:
i. menjejaskan peluang kenaikan pangkat bagi calon-calon Pengetua baharu yang sepatutnya boleh ditempatkan dalam tempoh tersebut; dan
ii. menjejaskan kekananan atau tarikh pemangkuan calon. Sebagai contoh, tarikh penempatan pemangkuan PPPS Gred DG48 sebagai Pengetua, PPPS Gred DG52 pada bulan Februari terpaksa ditunda ke bulan Julai iaitu apabila tamat pelanjutan tempoh perkhidmatan Pengetua terdahulu.


Laporan audit 2012
Perkhidmatan keselamatan, Perkhidmatan kebersihan, Perolehan peralatan prasekolah, Pengurusan susu 1Malaysia, dan Naiktaraf kolej komuniti yang melibatkan peruntukan melebihi RM 1.5 billion.
Laporan Audit 2012: Tindakan JPN dan PPD....
-Tindakan tatatertib ke atas pegawai yang cuai.
-Pemantauan oleh JPN, PPD, Sekolah
-Tindakan pemotongan, laporan
-Desentralisasi , empowerment
-semak dan faham kontrak
-memastikan value for money
-buat perancangan awal
-penjelasan kepada Pengetua dan Guru Besar
Laporan Audit 2013: Kes di N9
-7 syarikat keselamatan tidak patuhi kontrak iaitu tidak menyerahkan bon pelaksanaan
-5 kes keracunan klinikal susu 1Malaysia iaitu SK Simpang Durian, SK Pasoh 2, SK Pasoh 3, SK Lui Timur dan SK Bukit Jalor
-2 kes keracunan di asrama iaitu SMKA SHAM dan SMA Dato' Hj Mustafa
-Apa tindakan JPN dan PPD?
TINDAKAN TATATERTIB
PERATURAN 3C(2), PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993:-
“Seseorang pegawai yang gagal untuk menjalankan kawalan dan pengawasan ke atas pegawai bawahannya, atau untuk mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab, dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib.”

PERATURAN 24, PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993:-

“Ketidakhadiran untuk bertugas oleh seseorang pegawai awam tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan pegawai itu dikenakan tindakan tatatertib.”

Menangani kes tidak hadir bertugas:
PERINTAH AM 5, PERINTAH-PERINTAH AM BAB G:-

“5. Mematuhi Waktu Berkerja.
Semua pegawai, termasuk Ketua-ketua Jabatan sendiri, hendaklah mematuhi waktu-waktu bekerja dan hadir di pejabat-pejabat dalam masa yang ditetapkan. Seorang pegawai yang hendak meninggalkan pejabatnya di waktu bekerja hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran daripada pegawai yang menjaganya sebelum berbuat demikian.”

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 5 TAHUN 2007 (PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT):-

“2.5 Setiap jabatan hendaklah menyelenggara rekod kehadiran pegawai. Setiap pegawai bertanggungjawab untuk merekodkan waktu mereka sampai dan waktu mereka meninggalkan pejabat mengikut mana-mana kaedah yang diguna pakai oleh jabatan. Setiap kaedah yang diguna pakai hendaklah mampu memantau kehadiran pegawai dengan berkesan.”

SURAT PEKELILING AM BIL. 11 TAHUN 1981 (SISTEM PENGGUNAAN KAD PERAKAM WAKTU (PUNCH CARD) DI PEJABAT-PEJABAT KERAJAAN):-

“2.4 Jika seseorang pegawai/kakitangan masuk pejabat atau keluar dengan tidak mengikut waktu biasa dan mendapat catitan merah, ia haruslah menuliskan sebab-sebabnya dengan ringkas dalam ruangan yang tersedia pada kad itu. Pengesahan pegawai atasannya perlu didapati bagi tiap-tiap catitan merah. Pegawai itu akan menurunkan tandatangan ringkas jika penerangan yang diberi dapat diterima. Jika penerangan itu tidak diterima, pegawai/kakitangan itu dianggap telah melakukan kesalahan melanggar peraturan kerja.”

MEMBANGUNKAN
SEKOLAH KECEMERLANGAN
Rumusan SBT di PPD
43 buah

97 buah

LAPORAN PEMERIKSAAN PBS 2013 OLEH JNJK KPM
PORT DICKSON

Capai
2 SKK 1 SBT

Sekurang-kurangnya
1 skk

Mentaksir kesediaan kepimpinan dalam pengurusan dan pelaksanaan PBS dalam PdP
171 sekolah
901 PdP guru
Pemeriksaan PBS
A. PENGURUSAN
- JK PBS : mesyuarat 4 kali setahun
- Penjaminan kualiti

Mesyuarat JK PBS Sekolah 2012
18 Sekolah Akur melaksanakan 4 kali mesyuarat ( 1 N9 SK Pasir Panjang
113 Sekolah Akur sebahagian
40 Sekolah Tidak Akur
6 N9
SK Sepri Tengah, SK Tampin, SK Sg Lui, SK T.Kurshiah, SJKC Kg Baru Tampin dan SJKT L.Jeram Padang
MESYUARAT PENGURUSAN JPNS BIL 2/2013
23 - 25 Okt. 2013
WANA Riverside Hotel, Melaka

B. PERLAKSANAAN PBS DALAM PdP
- Penggunaan Instrumen Pentaksiran
- Strategi pentaksiran
- Kemajuan Murid
171 Sekolah
Rendah
Capaian internet:
pantau dan lapor
aduan helpdesk
Chromebook
Ganti / selenggara Komputer
PdP berkesan
Latihan & Modul
Melaksanakan 4 P
1. Pementoran
2.Penyelarasan
3.Pemantauan
4.Pengesanan
Pelaksanaan VLE Frog

% Login: Dis 2013
100% Guru
70% Murid
30% Ibu bapa
TAKWIM 2014
PELAN STRATEGIK 2014
Kemenjadian Murid : Kecemerlangan dalam peperiksaan awam, koko, sukan, sahsiah murid
PENGURUSAN KEWANGAN
PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENYAMPAIAN & PENGURUSAN JABATAN
PERANAN JPNS DALAM
LEMBAH ILMU
PENCAPAIAN 2013:
Post-Mortem
MOVING FORWARD
Ubah Cara Bekerja
Kreatif & Inovatif
New Habit,
New Attitude,
Change Mindset
POSITIVE THINKING
Bekerja dalam PASUKAN
Sistem Pengesanan
Hal-Hal Lain
Apakah kesedian kita dalam menjayakan
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2013 - 2025?
PERLANTIKAN PENGETUA/GURU BESAR 2 KALI SETAHUN
TINDAKAN TATATERTIB: KETIDAKHADIRAN BERTUGAS
PEMERIKSAAN JNJK KPM: PELAKSANAAN PBS
SKK DAN SBT
LAPORAN AUDIT 2012
Full transcript