Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4rt ESO: Electrònica analògica

No description
by

Agustí Torres Royo

on 20 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4rt ESO: Electrònica analògica

Resistors
Element que serveix per controlar la circulació d'electricitat a un circuit elèctric. Els electrons circulen molt depressa, i els resistors fan de fre.
El símbol de l'Ohm!
L'electricitat d'un circuit es pot semblar a un tub amb d'aigua
circulació d'aigua
El tub representa l'ample del circuit
Resistència!
Circulació d'electricitat
Aquest és el símbol del resistor
Hi ha molts valors de resistors per diferents aplicacions
Banda 1
Banda 2
Multiplicador
Tolerància
3
9
0000
Altres tipus de resistors
potenciòmetre
Troba els valor de les resistències
La tolerància indica si el valor real de la resistència s'en và del que hauria de ser
Tolerància: plata=10%
390.000 x(10/100) = 39.000 Ω
Els valors que pot prendre la resistència respecte 390.000 és de 39.000 per sobre i per sota, per tant:
390.000 + 39.000 = 429.000 Ω
390.000 - 39.000 = 351.000 Ω
Color de les bandes
negre
marró
vermell
taronja
groc
verd
blau
gris
blanc
lila
TERMISTOR
Resistència que varia en funció de la temperatura que rep.
PTC: a mes calor rep, més augmenta la seva resistència
NTC: a més calor rep, menys disminueix la resistència
n'hi ha dos tipus:PTC i NTC
LDR (LIGHT DEPENDING RESISTOR)
Resistència que variable en funció de la llum que rep. A mes llum rep, mes disminueix la resistencia, com el NTC
Termòstat: resistència PTC: quan fa calor, + resistència i s'apaga la caldera
Les llums del carrer s'apaguen soles: quan es fa de dia, un LDR frena els electrons i apaga el llum
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Més llum, menys resistència
Menys llum, més resistència
pila
interruptor
obert
transistor
bombeta
apagada
interruptor
tancat
bombeta
encesa
transistor
pila
s'ha fet la llum!!!
base
emissor
col.lector
Per entendre com funciona, heu de tenir en compte DUES coses:

1.- El COL.LECTOR és com una porta tancada
2.- La porta del col.lector només es por obrir per la BASE
volem passar!!!
els electrons surten de la pila
uns quants van per la base
podem obrir la porta!!!
no podem passar!!!
Hi havia una vegada un poderós exèrcit que volia assaltar un castell
assaltarem el castell, rediu-vos!!! ja, jaja!!!
Però el castell era invulnerable i només es podia entrar per la porta coneguda com a "COL.LECTORA"
Però el gran exercit tenia un espia que va anar d'amagat a escalar el mur i entrar al castell
Relés
circuit de control
bobina
contactes
RELÉ
Com funciona:
DIODES
ànode
càtode
porta COL.LECTORA
aquest és el símbol del condensador
aquest és el símbol de la pila
vigileu de no confondre'ls!!!
Un condensador s'encarrega d'acumular electrons a un circuit elèctric, com un magatzem per anar-los soltant quan faci falta, ja sigui de cop o a poc a poc.
condensador buit
condensador ple
holaaaa!!!!
hi ha algú?
sóm
electrons
no espenyeu!!!
placa
Si l'electroimant rep electricitat, la placa baixa i els contactes 2 i 3 s'ajunten
1
2
3
placa
1
3
2
On es posa un relé?
Per separar elements de poc voltatge i d'alt voltatge d'un circuit en dos circuits difenents connectats pel relé, un de control i un de potència.
pila
ptc
motor
tenim un problema!!!
circuit amb
3V
hem de separar-los en dos circuits
circuit amb
220V
aquí el ptc
aquí el motor
element que els uneix
RELÉ
circuit de potència
ptc
si el ptc no s'activa (fa calor), la bobina està tancada i els contactes estan tancats
si el ptc s'activa (fa fred), la bobina s'obre i els contactes s'obren i activen el motor
RELÉ
bobina
ptc
circuit de control
contactes
circuit de potència
broooom!!!
3V
220V
3V
220V
CLAK!
CLIK!
+
-
+
-
el diode deixa passar els electrons
el diode no deixa passar els electrons
electrons que entren per l'anode, poden passar
mic, mic!!
electrons que entren pel càtode, no passen
ànode
càtode
no passareu
ja, ja, ja!!!
desbandadaaaa!!!!
pota llarga
(+)
+
-
el LED deixa passar els electrons i s'ilumina
el LED no deixa passar els electrons, no fa llum
-
+
+
-
-
+
pota curta
(-)
Diodes LED
símbol
+
-
Els electrons surten a poc a poc i s'acumulen al condensador
No poden anar cap al flash perquè el camí està tallat
quan el condensador està carregat, s'activa el flash i els electrons surten junts per donar més intensitat al flash
-
+
-
click!!
cap al flaaaash!!!
podem
passar!!!
s'usen per quan es necessita molta potència en poc temps, com el flash d'una càmera
quan es tanca l'interruptor, els electrons entren per la base i obren la porta col.lectora
uns altres van pel receptor
Resistència que varia de zero ohms fins un valor màxim
El volum d'una ràdio és un potenciòmetre
Si l'electroimant no rep electricitat, la placa es manté dalt i els contactes 1 i 2 estan junts
L'espia va entrar per la BASE i van obrir la porta COL.LECTORA per dintre
Amb la porta COL.LECTORA oberta, el gran exèrcit va poder entrar
a l'abordatgeeee!!!!
Els resistors s'usen com a protecció de circuits elèctrics
En aquest circuit, si no hi hagués el resistor el LED blau es cremaria. El resistor limita el pas dels electrons pel LED, fent-lo funcionar sense que es trenqui.
La resistència es mesura amb Ohms
EL VALOR DE LES RESISTÈNCIES
El valor de cada resistència le marca unes bandes de colors.
Banda 1: representa el 1r número
Banda 2: representa el 2n número
Multiplicador: representa el número de zeros que vénen desprès
Tolerància: indica quin % es pot desviar el seu valor real del marcat per les bandes
CODI DE COLORS DE LES RESISTÈNCIES
EXEMPLE 1
10%
Banda 1: taronja: 3
Banda 2: blanc: 9
Multiplicador: groc: 0000
VALOR: 390.000 Ω
EXEMPLE 2
Banda 1: marró: 1
Banda 2: negre: 0
Multiplicador: vermell: 00
VALOR: 1.000 Ω
Tolerància: daurat: 5%:
1.000 x(5/100)= 50 Ω
1.000 + 50 = 1.050 Ω
1.000 - 50 = 950 Ω
Si surt un número molt alt, s'usen els seus múltiples per no arrossegar tants zeros:
kilo, k: 000
mega, M: 000000
RESISTORS
RESISTORS VARIABLES
Els resistors vistos fins ara i que ténen les bandes de color sempre valen el mateix, en canvi, n'hi ha d'altres on la seva resistència varia en funció d'un paràmetre exters. Són les
RESISTÈNCIES VARIABLES
. les més importants són tres:
Potenciòmetres: es canvien de forma manual
Termistors: varien segons la temperatura
LDR: varien segon la quantitat de llum que reben
Són resistències que ténen una rosca que regula el pas dels electrons per dintre seu. Zero Ohms significa que no hi ha resistència, pel que circulen el màxim nombre d'electrons.
El botó verd d'aquest comandament d'Scalextric és un potenciòmetre
RELÉS
Elements electrònics que controlen un circuit de control i un de potència. Està format per dues parts:
Bobina: circuit de control.
Contactors: circuit de potència
bobina
contactors
bobina
contactors
bobina
contactors
La bobina és un electroimant que quan rep electricitat s'imanta, atraient la placa metàl·lica que té a sobre i obrint els contactes
Per exemple, el circuit de sota té un PTC (control de temperatura) i un motor. El PTC funciona 3 volts, mentre que el motor va a 220 volts.
Si posem una pila de 3 volts, el PTC funcionarà, però el motor no funcionarà.
Si posem una pila de 220 volts, el motor funcionarà, però el relé es cremarà.
circuit de control
circuit de potència
DIODES I LEDS
Elements electrònics que només deixen passar el corrent elèctric en un sol sentit. Hi ha dos tipus de corrent:
Corrent continu: els electrons van sempre en un sentit
Corrent altern: els electrons canvien conmstantment de sentit
corrent altern
corrent continu
Els diodes converteixen el corrent altern en corrent continu. Disposa de dues parts, l'ànode (+) i el càtode (-)
+
-
polarització directa:
l'ànode està connectat al pol positiu de la pila
polarització inversa:
l'ànode està connectat al pol negatiu de la pila
Diodes que emeten llum. També deixen passar l'electricitat en un sol sentit.
Els LED ténen una pota curta (ànode) i una de llarga (càtode) per saber com s'ha de posar per fer llum.
TRANSISTORS
TRANSISTORS
Elements electrònics que serveixen diverses funcions, una és separar el circuit de control del de potència actuant d'interruptor, com ho fa el relé.
Té tres potes o terminals:
Emissor
Receptor
Base
condensadors
condensadors
La capacitat de magatzem d'un condensador es mesura en
FARADIS
. Al ser una unitat tant gran, s'usen els seus derivats:
microfaradis: 1.000.000 vegades més petit
Un ús dels condensadors és el flash d'una càmara: el condensador acumula electrons que els solta de cop quan es dispara el flash que s'encen amb molta intensitat
INTERRUPTOR OBERT:
Per la base no circula electricitat
La base no pot tancar el circuit entre l'emissor i el receptor
El llum està no funciona
INTERRUPTOR TANCAT
Per la base circula electricitat
La base tanca el circuit entre l'emissor i el receptor
El llum està funciona
En aquest cas la base, que és la porta col·lectora, mentre està tancada no permet el pas de l'electricitat. Quan la porta s'obre, el corrent elèctric pot circular.
SIMBILOGIA DE COMPONENTS
resistència fixa
potenciòmetrte
LDR
PTC - NTC
relé
diode
LED
transistor
condensador
pila
Per un circuit circulen 3 volts, que es on esta el PTC i la bobina del rele. Per l'altre circuit circulen 220 volts. Es on hi ha connectat els contactors del rele i el motor.
Full transcript