Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Florante at Laura Saknong 325-360

No description
by

owen roxas

on 9 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Florante at Laura Saknong 325-360

Florante at Laura
Saknong 325-360

Pagpasok na namin sa loob ng reyno,
bilanggua'y siyang una kong tinungo;
hinango ang hari't ang dukeng ama ko,
sa kaginooha'y isa si Adolfo.
Lumago ang binhing mula sa Atenas,
ipinunlang nasang ako'y ipahamak;
kay Adolfo'y walang bagay na masaklap
para ng buhay kong hindi nauutas.
Saknong 325
Saknong 327
Saknong 329
Labis ang ligayang kinamtan ng hari
at ng natimawang kamahalang pili;
si Adolfo lamang ang nagdadalamhati,
ka kapurihan kong tinamo ang sanhi.
Saknong 326
Saknong 328
Pangimbulo niya'y lalo nang nag-alab
nang ako'y tawaging tanggulan ng s'yudad,
at ipinagdiwang ng haring mataas
sa palasyo real nang lubos na galak.
Saka nahalatang ako'y minamahal
ng pinag-uusig niyang karikitan;
ang Konde Adolfo'y nagpapakamatay
dahil sa Korona't, kay Laura'y makasal.
Saknong 330
Di nag-ilang buwan ang sa reynong tuwa
at pasasalamat sa pagkatimawa,
dumating ang isang hukbong maninira
ng taga-Turkiyang masakim na lubha.
Saknong 331
Saknong 332
Dito ang panganib at pag-iiyakan
ng bagong nahugot sa dalitang bayan,
lalo na si Laura't ang kapangambahan
ang ako ay sam-ing palad sa patayan.
Sapagkat heneral akong iniatas
ng hari sa hukbong sa Moro'y lalabas;
nag-uli ang loob ng bayang nasindak,
puso ni Adolfo'y parang nakamandag.
Saknong 333
Saknong 334
Niloob ng Langit na aking nasupil
ang hukbo ng bantog na si Miramolin
siyang mulang araw na ikinalagim
sa reynong Albanya ng Turkong masakim.
Bukod dito'y madlang digma ng kaaway
ang sunod-sunod kong pinagtagumpayan;
anupa't sa aking kalis na matapang
labimpitong hari ang nangagsigalang.
Saknong 335
Saknong 336
Isang araw akong bagong nagbiktorya
sa Etolyang siyudad na kusang binaka,
tumanggap ng sulat ng aking monarka,
mahigpit na biling umuwi sa Albanya.
At ang pamamamahala sa dala kong hukbo
ipinagtiwalang iwan kay Minandro;
noon di'y tumulak sa Etolyang reyno,
pagsunod sa hari't Albanya'y tinungo.
Saknong 337
Saknong 338
Nang dumating ako'y gabing kadiliman,
pumasok sa reynong walang agam-agam;
pagdaka'y kinubkob, laking kaliluhan!
ng may tatlumpong libong sandatahan
Di binigyang daang akin pang mabunot
ang sakbat na kalis at makapamook;
buong katawan ko'y binidbid ng gapos,
piniit sa karsel na katakut-takot.
Saknong 339
Saknong 340
Sabihin ang aking pamamangha't lumbay,
lalo nang matantong monarka'y pinatay
ng Konde Adolfo, kusang idinamay
ang ama kong irog na mapagpalayaw.
Ang nasang yumama't haring mapatanyag,
at uhaw sa aking dugo ang yumakag
sa puso ng konde sa gawang magsukab.
O, napakarawal na Albanyang s'yudad!
Saknong 341
Saknong 342
Mahigpit kang aba sa mapagpunuan
ng hangal na puno at masamang asal;
sapagka't ang haring may hangad sa yaman
ay mariing hampas ng Langit sa bayan.
Ako'y lalong aba't dinaya ng ibig.
May kahirapan pang para ng marinig
na ang prinsesa ko'y nangakong mahigpit
pakasal sa Konde Adolfong balawis?
Saknong 343
Saknong 344
Ito ang nagkalat ng lasong masidhi
sa ugat ng aking pusong mapighati;
at pinagnasaang buhay ko'y madali,
sa pinanggalingang wala'y magsauli.
Sa pagkabilanggong labingwalong araw
naiinip ako ng di pagkamatay,
gabi nang hangui't ipinagtuluyan
sa gubat na ito't kusang ipinugal.
Saknong 345
Saknong 346
Bilang makalawang maligid ni Febo
ang sandaigdigan sa pagkagapos ko,
nang inaakalang nasa ibang mundo,
imulat ang mata'y nasa kandungan mo.
"Ito ang buhay kong silo-silong sakit
at hindi pa tanto ang huling sasapit."
Mahabang salita ay dito napatid,
ang gerero naman ang siyang nagsulit.
Saknong 347
Saknong 348
Ang pagkabuhay mo'y yamang natalastas,
tantuin mo naman ngayon ang kausap.
Ako ang Aladin sa Per'syang siyudad,
anak ng balitang Sultan Ali-Adab.
Sa pagbatis niring mapait na luha,
ang pagkabuhay ko'y sukat mahalata...
Ay Ama ko! Bakit...? Ay Fleridang tuwa!
Katoto'y bayaang ako'y mapayapa.
Saknong 349
Saknong 350
Magsama na kitang sa luha'y maagnas
yamang pinag-isa ng masamang palad;
sa gubat na ito'y hintayin ang wakas
ng pagkabuhay tang nalipos na hirap.
Hindi na inulit ni Florante naman,
luha ni Aladi'y pinaibayuhan;
tumahan sa gubat na may limang buwan,
nang isang umaga'y naganyak maglibang.
Saknong 351
Saknong 352
Kanilang nilibot ang loob ng gubat
kahit bahagya nang makakitang landas;
dito sinalita ni Alading hayag
ang kaniyang buhay na kahabag-habag.
Aniya'y "Sa madlang gyerang dinaanan,
di ako naghirap ng pakikilaban,
para nang bakahin ang pusong matibay
ni Fleridang irog na tinatangisan."
Saknong 353
Saknong 354
Kung nakikiumpok sa madlang prinsesa'y
si Diana sa gitna ng maraming nimpa;
kaya't kung tawagin sa reyno ng Pers'ya,
isa si houris ng aming propeta.
Anupa't pinalad na aking dinaig
sa katiyagaan ang pusong matipid;
at pagkakaisa ng dalawang dibdib,
pagsinta ni Ama'y nabuyong gumiit.
Saknong 355
Saknong 356
Dito na minulan ang pagpapahirap
sa aki't ninasang buhay ko'y mautas;
at nang magbiktorya sa Albanyang s'yudad,
pagdating sa Pers'ya'y binilanggong agad.
At ang ibinuhat na kasalanan ko,
di pa utos niya'y iniwan ang hukbo;
at nang mabalitaang reyno'y nabawi mo,
noo'y hinatulang pupugutan ng ulo.
Saknong 357
Saknong 358
Nang gabing malungkot na kinabukasan,
wakas na tadhanang ako'y pupugutan,
sa karsel ay nasok ang isang heneral
dala ang patawad na lalong pamatay.
Tadhanang mahigpit ay malis pagdaka,
huwag mabukasan sa reyno ng Pers'ya.
Aa munting pagsuway buhay ko ang dusa;
sinunod ko't utos ng hari ko't ama
Saknong 359
Saknong 360
Nguni't sa puso ko'y matamis pang lubhang
natuloy nakitil ang hiningang aba;
huwag ang may buhay na nagugunitang
iba ang may kandong sa langit ko't tuwa
"May anim na ngayong taong walang likat
ng nilibot-libot na kasama'y hirap..."
Napatigil dito't sila'y may nabatyag
nagsasalitaan sa loob ng gubat.
TSITSIRYA
Diana
BUOD
Noong napagalaman ni Florante na nasa bilangguan ang hari, kaagad-agad siyang pumunta roon at doon niya natanto ang hari, ang kanyang ama , at si Adolfo. Agad namang pinalaya ni Florante ang mga bihag at nakatanggap siya ng papuri at naging pinuno ng hukbong sandatahan ng Albanya. Dahil dito, si Adolfo ay naiingit ng husto lalo na’t nalaman niya na may namamagitan sa dalawa nila ni Laura. Hindi nagtagal, may hukbong lumusob upang sirain ang Albanya. Isang hukbo ng mga Turkong muslim na pinamumunuan ni Miramolin, na natalo ni Florante at napagtagumpayan, ngunit, dagdag pa niya hindi lamang si Miramolin ang kanyang nakitil ang buhay, sa halip marami pa daw, at dahil ditto nakuha niya ang respeto ng mga hari. Isang araw habang nagbibiktorya sila sa Etiola, ay may dumating na sulat na nagsasasbi na bumalik raw kaagad sa Albanya. Dahil dito kaagad siyang bumalik, at ipinaubaya ang hukbo kay Minandro. Pag balik niya sa Albanya, nalaman niya na pinatay ni Adolfo ang kanyang ama at mas masahol pa doon ay nalaman niya na si Adolfo at Laura ay ikakasal. Naputol naman rito ang kwento ni Florante at si Aladin naman ang nagsalaysay ng kanyang buhay. Siya raw ay inagawan ng kanyang ama sa kanyang minamahal at ipinakulong ng sarili niyang ama at hinatulan ng kamatayan. Naputol rito ang kwento niya sapagkat may narinig silang ingay mula sa gubat.
diyosang anak ni Jupiter at ni Latona;
maibigin sa pangangaso;
huwaran ng kagandahan;
panginoon ng mga Ninfas
Houris
mga dalgang sadyang kariktan sa Paraisong katha ni Mahomang propeta ng mga Moro, na ipinangako at parayang ibinibihis sa magsisunod ng taimtim sa kaniyang likong sekta
WALASTIKIKO
TSISMISAN
SARAP NG SALITA
balawis - walanghiya
bidbid - ang sinulid at ang pulon na kinaiikiran nito
dalamhati - matinding lungkot
ikinalagim - naging sanhi ng matinding takot o sindak
kamahalan - lipunan o sektor ng lipunan na pinakamataas ang paggalang
karikitan - kagandahan
karsel - bilangguan
maagnas - erosyon
makapamook - magkaroon ng pagkakataong lumaban
mapagpalayaw - mapagdulot ng labis na pagmamahal
nabatyag - namatyagan
nabuyo - nahikayat o naakit
nagsulit - nagpaliwanag o nag-ulat
panihala - wastong pamumuno sa isang pangkat ng tao o kaya'y wastong pangangasiwa ng isang gawain
pinag-usig - dinulutan ng isang tao ng pinsala o balisa
tadhana -takdang utos; kapalaran
tumahan - tumira nang matagal sa isang pook o bahay
yamang - sapagkat; dahil sa; kung gayon
Sa parting ito ay isiniwalat ni FBB ang mga paghihirap na pinagdaan ng mga karakter at mga umagaw sa kanilang minamahal sa buhay. Naala pa natin ang talambuhay ni FBB kung saan ipinagkait sa kanya ng tadhana ang kanyang minamahal niyang si Juana Tiambeng (ngunit ang kanyang “true love” ay si MAR) dahil siya ay inakusahan ni Alperes Lukas na ginupitan daw ang kanyang alipin ng buhok na pawing kasinungalingan lamang. Itong pangyayaring ito ay maiihahalintulad nang si Florante ay ikinulong dahil kay Adolfo at si Aladin ay ipinakulong ni Ali-Adab (tatay ni Aladin) na parehong ipinagkait sa kanila ang kanilang minamahal sa buhay.
Paano nga ba maiuugnay ay mga gawang ito ni FBB sa panahon ngayon? Simple lang kung kayo ay sawi sa pag-ibig. Marami ngayon ang mga taong naghahanap ng pag-ibig ngunit sa huli ay bigo lamang dahil minsan may ibang mga taong mapangahas at mahilig mampurwisyo ng tao. Ngunit huwag kayong sumuko sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi nakukuha sa isang araw na paghahanap. Sa halip, ito ay kusang lalapit sa iyo sa tamang oras.
inihanda nina:
Rona Julia Culing
at
Allen Joshua Herrera
asonansya
asonansya
asonansya
asonansya
pagpapalit-saklaw
pagmamalabis
asonansya
asonanysa
pagpapalit-saklaw
pasagusay
pagpapalit-saklaw
asonansya
asonansya
pagpapalit-saklaw
asonansya
pagmamalabis
pagtutulad
pagpapalit-saklaw
asonansya
asonansya
pagpapalit-saklaw
Full transcript