Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İLETİŞİM BECERİLERİNE GENEL BAKIŞ

No description
by

Dudu Çimenci

on 18 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İLETİŞİM BECERİLERİNE GENEL BAKIŞ

İLETİŞİM BECERİLERİNE GENEL BAKIŞ
İletişim becerilerini etkileyen faktörlerden bazılarına değineceğiz.Bunlar:
*Saygı Duymak
*Etkin Dinlem
*Somut Konuşma
*Tam ve Tek Mesaj Yollama
*Ben dilinin kullanımı...
Anlamlı ilişkiler kuran bireyler,kendilerini daha mutlu hissederler.Kendisini daha mutlu hisseden bireylerin verimleri yüksek olur,topluma katkıları üst düzeyde olur.
Savunucu saygı
,kişi karşısındaki insanları değerli olduğunu ifade eder ancak bunu davranışlarında hissettitmez.Bu davranış karşıdaki kişi tarafınd saygı olarak algılanmadığı için etkili iletişim gerçekleşmez.
EMPATİK ANLAYIŞLA YAKALASABİLME
BEN DİLİ İLE KONUŞMAK
Bireyin kendi duygularını açıklarken ben kelimesini izleyen duygu sözcüklerini kullanılması gerekir.
TAM VE TEK MESAJ YOLLAMA BECERİSİNE SAHİP OLMA
Kişiden beklentinin tam ve en açık şekilde ifade edilmesidir.Yanlış anlaşılmanın engellenmesidir.
Hadi bunlara bakalım... :)
Saygı Duymak
Etkili bir iletişim kurabilmek için bireyin hem kendisine hem de karşısındakine saygı duyması gerekir.
Bireyin kendisine saygı duyması; olumlu ve olumsuz özelliklerini daha iyi görebilmesini,kendini ve diğer insanları kolay kabul edebilmesini sağlar.
''Saygı,insanlara yalnızca insan oldukları için değer vermektir.''
Kişiler arası ilişkilerde iki tür saygı davranışı vardır.Bunlar
savunucu saygı
ve
içten saygıdır
.
İçten saygıda
ise kişide gerçekten insanların değerli olduğu görüşü vardır ve davranışlarında bunu hissettirir.
Saygı ile boyun eğicilik karıştırılmamalıdır.Boyun eğicilikte kişi özgür değildir ve söz hakkı sınırlıdır.Saygı da ise birey özgür,bağımsız,yaratıcı ve üretkendir.
Empati,bireyin objektifliğini yitirmeden kendisini karşıındakinin yerine koyarak onun bakış açısıyla bakması.
Empati kurabilmek için karşıdaki kişiyi etkin kurabilmek gerekir.Başarılı bir empatiyi kurmanın ilk basamağı karşıdaki kişini davranışlarını değerlendirmekten kaçınmak gerekir.
Empati sempatiden farklıdır.Bir insana sempati duyulması demek o insanın sahip olduğu duyguların aynısına sahip olunması demektir.
Kişiye sempati duyuluyorsa ona hak verilir,empatide ise anlamaya çalışılır.
Dinlemek karşıdaki kişiye değer verildiğinin ve saygı duyulduğunun bir göstergesidir.Karşımızdaki kişiyi anlamanın ilk basamağıdır.
Etkin dinlemek fiziksel ve psikolojik olarak empatik anlayışla aktif dinlemeyi içerir.
İşitmek ve dinlemek aynı şey değildir.
SOMUT KONUŞMA
İfadelerin anlaşılması için açık,net konuşulması gerekir.Konuşmada karışık ifadeler ve bilinmeyen kelimeler konuşulması iletişimi engeller.
UYGUN BİR BİÇİMDE KENDİNİ AÇMA
bireyin kendi duygu ve düşünce ve eğilimlerini istekli olarak başka biriyle paylaşmasıdır.

İlişkilerde kendini açma karşılıklı olmalıdır.
Bireyin kendini çok az ya da çok fazla açması bir rahatsızlığın belirtisidir.
Örneğin: 'Ben seni seviyorum, (ben) seni kırdığım için çok üzgünüm'
Duyguları açıklarken neden böyle hissettiğinin belirtilmesi gerekir.Örneğin;birey ''çok mutluyum'' diyerek yaşadığı duyguyu ifade etmiştir.Ancak sebebi açık değildir.Mutlu olmasının bir çok sebebi olabilir.Bunun açıklanması gerekir.
Ben dilini kullanan kişi olumsuz duygularını mesaj alana onu küçültmeden iletir.Sen dili ise itham edici ve suçlayıcıdır.
SAYDAM DAVRANMAK VE MASKE TAKMAMAK
Saydamlık dürüstlük,içtenlik ve doğruluk anlamına gelir.
Bireyin sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için maske takmadan kendini olduğu gibi göstermesi gerekir.
Başkaları tarafından kabul edilme ve reddedilmeme isteği kişiyi maske takmaya yönlendirir.Ancak bu durum iletişimi bozar.
Full transcript