Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PEDOT Nanoyapılar

No description
by

Büşra Ballı

on 6 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PEDOT Nanoyapılar

Micelles as The Templates Seed Method Reverse Emulsion Manohar et al. Yaptıkları bir çalışmada ;
50-100 nm arasında değişen çaplarda ve 3-6 S/cm iletkenliğe sahip PEDOT nanotüpleri
Template olarak: sodium bis (2-ethylhexyl) sulfosuccinate (AOT) silindirik micelle’ ler ve
Oksidant olarak FeCl3 kullanarak,

Hexane/water reverse micro-emulsion yöntemi
ile üretmişlerdir. PEDOT: poly(3,4ethylenedioxythiophene) Örneğin;
Micellar solüsyon içinde PEDOT partikülleri ;
surfactant olarak DBSA,
oksidant olarak da FeCl3 veya APS ( amonyum persülfat) kimyasalları
kullanılarak sulu çözelti içinde üretilir. PEDOT NANO-
YAPILAR Diğer iletken polimerlerle karşılaştırıldığında PEDOT nanoyapılar bazı avantajlara sahiptir:
1)Küçük band gap i nedeniyle yüksek optik taransparanlık sağlayan tek iletken polimerdir.
2)Doplanmış filmlerde oldukça yüksek iletkenlik ve stabiliteye sahiptir.
3)PEDOT filmlerin geniş bir kullanım alanı vardır:
* fotoğraf filmleri için antistatik katmanlar
* electroluminescent aygıtlar için iletken katmanlar
* “Organic Field Effect” transistörler
* polimerik LED’ler
* polimer fotovoltaik hücreler ÜRETİM YÖNTEMLERİ Electrochemical Template Method
“Chemical/electrochemical template” metodu PEDOT micro/nanoyapıların üretiminde kullanılan geneleksel metodlardan biridir.

Kim et al. çalışmalarında PEDOT nanotüpleri Al2O3 template porları içinde ürettiklerini belirtmişler;

Ayrıca
Foulger et al. PEDOT nanoyapıları; bir solüsyondan, Al2O3 bir membranı template olarak kullanarak, chemical template metodu ile ürettiklerini belirtmişlerdir. Ancak; iki ekip de şöyle bir zorlukla karşılaşmışlardır:

PEDOT ve Al2O3 arasında etkileşim olmamasından kaynaklanan; reaksiyon hızının kontrolünün zor olması

Ve
EDOT monomerinin suda iyi çözünmemesi.


Dolayısıyla üretim prosesi şu şekilde değiştirilmiştir:
Al2O3 membran önce negatif basınç altında EDOT monomeri ile doldurulacak; ardından hızla sulu-oksidant bir çözelti içine aktarılıp polimerizasyonun başlaması sağlanacaktır. PC (poly carbonate) membranlar da template olarak kullanılmak için uygundur.

En yaygın hard-template olarak kullanılan Al2O3 ile karşılaştırıldığında PC membranların

daha esnek,
ticari olarak ulaşılması kolay( geniş por çaplarında 0.01 – 20 mikrometre)
ve
ince film kalınlığının 6-10 mikrometre aralığında değişmesine rağmen daha transparan bir yapıda

olduğu bilinmektedir. Lee et al. PEDOT nanoyapıların PC template kullanılarak elektrokimyasal yöntemle üretilebileceğini belirtmiştir.

Üretimde en önemli parametrelerin;
Uygulanan potansiyel
Monomer konsantrasyonu
Electro-polimerizasyon süresi ( özellikle tüplerin uzunluğunda önemli)

olduğunu belirtmişlerdir. PEDOT nanoyapılar soft-template yada "micellar " solüsyonlar surfactant olarak kullanılmak suretiyle de üretilebilir.
PARTİKÜL üretimi

Ayrıca
PEDOT nanopartikülleri emülsiyon-polimerizasyonu metodu ile de üretilebilir. Bu yöntemde

polyisoprene-block-poly-(methyl methacrylate) (PI-b-PMMA) "stabilize edici " olarak
ve
iron (3) chloride "oksidant "
olarak kullanılır.
TÜP ve KÜRE üretimi

Zhang et al. Bir çalışmalarında PEDOT nanotüp üretimini;
içeriği
sodium bis (2-ethylhexyl) sulfosuccinate (AOT) olan

silindirik micelle' ler kullanarak yapıldığını tarif etmişlerdir.


Son zamanlarda ise

Mumtaz et al. Nano yapılı PEDOT kürelerin üretimini şu şekilde tarif etmişlerdir:
PEO ( poly ethylene oxide) içerisinde;
APS veya iron (3) p-toluenesulfonate hexahydrate kimyasalları oksidant olarak kullanılır. Bunun yanında kompozit nanotüp yapılar da vardır. Bu yapılar PEDOT nanotüplerin soymetaller( Ag) ve metaloksitlerle ( demiroksit) birlikte sentezlenmesi ile elde edilir. Bu kompozit yapılar; Önceden sentezlenen metal veya metaloksit partiküller polimere eklenerek üretilebileceği gibi, in-situ polimerizasyon metodu ile de üretilebilir. Manohar et al. son zamanlarda yaptıkları bir çalışmada;
V2O5 partiküllerini “seed” – çekirdek olarak kullanarak çapı 100-180 nm arası değişen PEDOT nanotüplerin
( 16 S/cm) kimyasal yöntemlerle sentezlenebileceğini belirtmişlerdir. Bu metodun uygulanması sonucu;

EDOT monomerinin su/ asit içerisinde çözünürlüğünün kötü olması ve V2O5 çekirdeklerinin polimerizasyonun hemen başlangıcında çözünmesi dolayısıyla
Sadece nanotoz halinde PEDOT elde edilebilmektedir. Bu da bize; PEDOT’ un polimerizasyon hızının V2O5 çekirdeklerinin çözünme hızından büyük olması gerektiğini göstermektedir.

Bunu sağlamak için de sulu çözelti yerine,
V2O5 çekirdeklerinin yavaş çözünmesini
ve

EDOT monomerinin tamamen çözünmesini sağlayan

organik asitler kullanılabilir.
( DL-camphorsulfonic acid (CSA), )
(DBSA) dodesil benzen sülfonik asit ( genellikle dopant kaynağı olarak kullanılır)
Full transcript