Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

H2: bouwstenen van stoffen

No description
by

chantal artsen

on 18 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of H2: bouwstenen van stoffen

H2: Bouwstenen van stoffen
2.1: modellen
2.2: De bouw van een atooom
2.3: Het periodiek systeem
2.4: Ionen; deeltjes met een lading
2.5: De massa's van atomen, moleculen en ionen
2.6: De hoeveelheid van een stof
2.7: De samenstelling van een verbinding in massaprocenten.
2.1 Modellen
Een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.
atoommodel
: vergrootte weergave van de bouw van een atoom.
Opdracht (10 minuten!): Lees pag. 39 en maak opgave 1 a t/m f
2.2 de bouw van een atoom
atoommodel van Dalton:
Een atoom is een massief bolletje.
Elk atoom heeft zijn eigen afmeting
Opdracht: maak opg. 2, 4 & 5
2.2 de bouw van een atoom
Atoommodel van Rutherford:
Een atoom bestaat uit een
kern
(positief geladen) en een
elektronen wolk
(negatief geladen)
- De kern bestaan uit:
protonen (p+)
neutronen (n)
- De elektronenwolk bestaat uit:
elektronen (e-)
Een atoom is ongeladen -->
aantal p+ = aantal e-
Elk atoom van dezelfde soort heeft een
atoomnummer
(BINAS T25A).
Atoomnummer = aantal p+
Atomen van dezelfde soort hebben verschillende massagetallen (verschillen in het aantal neutronen).
massagetal = aantal protonen + aantal neutronen (BINAS T 25A)
Opdracht: lees het stukje over het atoommodel van rutherford (pag. 40 t/m 42)
en maak opg. 6 t/m 16.
voorbeeld opgave
hoeveel protonen, neutronen en elektronen komen voor in een zuurstofatoom met massagetal 18?
---> p+ = 8
---> e- = 8
---> n = 18-8 = 10
atoomnr. = p+
p+ = e-
massagetal = p+n
Atoommodel van Bohr
2.2 de bouw van een atoom
(uitbreiding van het atoommodel van Rutherford)
Elektronen wolk is verdeeld in banen -->
schillen
K- , L- en M- schil
Isotopen
atomen van dezelfde soort die verschillende massagetallen hebben
hebben hetzelfde aantal protonen, maar verschillen in het aantal neutronen.
notatie: Cl-35 , Cl-37 of
VB: Cl-35 --> p =17, n= 18
Cl-37 --> p= 17, n=20
2.3 Het periodiek systeem (binas T99)
horizontale rijen =
perioden
verticale rijen =
groepen
groep 1 = alkalimetalen
groep 2 = aardalkalimetalen
groep 17 = halogenen
groep 18 = edelgassen
elementen die op elkaar lijken staan in
dezelfde groep
verdeeld in metaal atomen en niet-metaal atomen
2.4 Ionen: deeltjes met een lading
ontstaat wanneer een atoom een elektron in zijn buitenste schil opneemt of afstaat waardoor het atoom gaat lijken op een edelgas
(edelgasconfiguratie)
positief ion ontstaat als een atoom elektronen afstaat (zie fig. 2.24)
negatief ion ontstaan als een atoom elektronen opneemt (zie fig. 2.25)
elektrovalentie
/ waardigheid (gelijk aan lading) =
aantal e- dat een atoom moet opnemen/afstaan
om op een edelgas te lijken
groep 1 = 1+
groep 2 = 2+
groep 13 = 3+
groep 15 = 3-
groep 16 = 2-
groep 17 = 1-
Namen en formules van ionen
positief ion
naam van het metaal gevolgd door 'ion'
Vb: Magnesiumion; calciumion
meerdere ladingen --> gebruik romeinse cijfers
Vb: Fe3+ = ijzer(III)ion
Fe2+ = ijzer (II)ion
negatief ion
naam van niet-metaal gevolgd door
'ide'
Vb: Cl- = chloride ; F- = fluoride
Ladingen van ionen vind je in tabel 40A laatste kolom!
leer namen van uitzonderingen!! (figuur 2.29)
K-schil: max 2 elektronen
L-schil: max 8 elektronen
M-schil: max 18 elektronen
Full transcript