Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ORGANELLER

No description
by

Kübra Çelebi

on 24 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ORGANELLER

ORGANELLER
TEK ZARLI ORGANELLER
ENDOPLAZMİK RETİKULUM
ZARSIZ ORGANELLER
RİBOZOM
ÇİFT ZARLI ORGANELLER
MİTOKONDRİ
SENTROZOM
-Hücrede bulunan en küçük organeldir.
- Prokaryot ve ökaryot hücre yapısında bulunur.
- Ribozomal RNA ve proteinlerden oluşan zarsız bir organeldir (nükleoprotein yapı).
- Iki alt birimden olusan ribozomlar hücrede protein sentezinin gerçekleştiği organellerdir.
- Protein sentezinin fazla oldugu pankreas hücrelerinde bol miktarda ribozom bulunur( Bu
hücrelerde aynı zamanda belirgin sekilde çekirdekçik bulunur).
- Ribozomlar sitoplazmada serbest olarak bulundugu gibi endoplazmik retikulum ve çekirdek zarı üzerinde de bulunur. Aynı zamanda kloroplast ve mitokondri içerisinde de bulunurlar.
- Serbest ribozomlarda üretilen proteinler enzim yapısına katılırken ER.’a ve çekirdek zarına
baglı ribozomlarda üretilen proteinler zarların bilesigine katılır yada salgı olarak hücre dısına
gönderilir.
- Çok sayıda ribozomun yan yana gelmesiyle poliribozomlar (polizom) oluşur. Polizomlar, aynı çesitten çok fazla miktarda protein ihtiyacında görev yaparlar.

-Hayvan hücrelerinde ve ilkel yapılı bitki hücrelerinde bulunur, gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde ,olgun alyuvar, sinir ve yumurta hücrelerinde bulunmaz.
- Hücre çekirdeğine yakın bir yerde bulunan zarsız bir organeldir.
- 2 adet sentriolden oluşur.Her bir sentriol bir daire etrafında bulunan 9 adet 3’erli
mikrotübüllerden meydana gelir.Sentrioller birbirlerine dik bir şeklide durur.
- Hücre bölünmesi öncesinde sentrioller kendilerini eşleyerek iki katına çıkar ve zıt kutuplara çekilirler.Sentrioller çevresinden mikrotübül yapılı iğ iplikleri meydana gelir ve kromozomlar bu iğ ipliklerine tutunarak kutuplara çekilir.
- Sentrozom hücre bölünmesinde , sil ve kamçı oluşumunda ve sperm hücrelerinin kuyruk oluşumunda görev yaparlar.
GOLGİ AYGITI
LİZOZOM
KOFUL (VAKUOL)
- Latincede endoplazmik “sitoplazma içerisinde”, retikulum ise “küçük ağ” demektir.
-Ökaryotik hücrelerde hücredeki toplam zarsı yapının yarıdan fazlasını ER. oluşturur.
- Zarsı ağ yapıdaki tüpçük ve keseciklerden oluşur.
-ER iç kısmına sisterne (sıvı deposu) adı verilir.
-Hücre zarının yapısına benzer ama hücre zarına göre daha incedir.
Görevi;
Sitoplazma ile hücreye desteklik sağlar.
Hücre içinde madde taşınmasında görev alır.
Bazı maddelerin depo yeridir.
Çekirdek zarının oluşumunda görev alır.
Hücrede asidik veya bazik tepkimelerin birbirinden etkilenmeden gerçekleşmesini sağlar.
1.Granüllü Endoplazmik Retikulum

(GER):
- Protein sentezinin fazla olduğu hücrelerde bol bulunur. Proteinler özellikle GER’de zarsı yapılara katılan glikoprotein olarak sentezlenir. Salgı proteinleri vesiküller içerisinde endoplazmik retikulumu terk eder.
-GER aynı zamanda protein ve fosfolipit ekleyerek zarı büyütür.
2.Granülsüz (Düz) Endoplazmik Retikulum (DER):
- Lipid sentezi, karbonhidrat metabolizmasında görev alırlar.
- DER’de bulunan enzimler yağ, fosfolipid,steroid gibi moleküllerin sentezinde görev alırlar.
- Karaciğer hücrelerinde zehirin etkisizleşmesinde görev alır.
- Kas hücrelerinde Ca depolama ile kasılmada görev alır.
- Salgı için özelleşmiş hücrelerde bol miktarda bulunur.
-ER işlevini devam ettirir.
- Yassılaşmış zarsı keseciklerden oluşur ve bu keseler üst üste dizilmiştir.
-Golgiden ayrılan vesiküller diğer organellere madde taşır.
-ER’den gelen moleküller golgiden çıkarken değişikliğe uğramış olur.
- Birçok polisakkarit golgide üretilir.
- Glikoprotein, lipoprotein, bileşik enzimler burada üretilir.
- Hidrolitik (sindirim) enzimleri içeren kese şeklinde organellerdir.
- Lizozomlar içerisinde bulunan enzimler ribozomlar tarafından üretilir.
-Lizozom tarafından sindirilen makromoleküller proteinler,yağlar, polisakkaritler ve nükleik asitlerdir.
-Lizozom zarı ER ve golgi zarlarından meydana gelir.
- Protistaların fagositozla hücre içine aldıkları küçük organizmalar ve besinler lizozom ile parçalanır.
-Hücre içindeki organeller ve yapılar lizozom ile parçalanır ve yenileri oluşur.
(Karaciğer hücrelerinin yapısındaki makromeleküller her hafta yenilenir.)
- Lizozom zarını yırtılmasıyla sitoplazmaya geçen enzimler organellerin parçalanmasına ve hücrenin ölümüne neden olur(OTOLİZ). Örneğin kurbağa yavrularının kuyruğunun kopması, embriyo dönemindeki insanlarda parmak oluşumu bu sayede gerçekleşir.
- İçerisinde koful özsuyu bulunur.
- İşlev bakımından farklı çeşitlerde kofullar bulunur.
*Besin kofulu: Endositozla hücre içine alınan besinlerin bulunduğu kofuldur.
*Sindirim kofulu: Lizozomlar ile kofulların birleşimi ile oluşan ve besin sindiriminin
gerçekleştiği kofuldur.
*Boşaltım kofulu: Sindirime uğrayan besinlerin sitoplazmaya geçtikten sonra artıkların kaldığı kofuldur.
*Kontraktil koful: Tatlı sularda yaşayan bir hücrelilerde fazla suyun ve artıkların atıldığı kofuldur.
- Bitki hücrelerinde merkezi koful bulunur. Merkezi koful küçük kofulların birleşmesiyle oluşmuştur.
- Küçük kofullar ER ve golgi tarafından oluşur.
-Merkezi kofulda organik ve inorganik moleküller depolanabilir. Aynı zamanda hücreye
renk veren pigmentlerde içerir(mavi-mor renk).
-Kofullar hayvan hücrelerinde yok denecek kadar küçüktür.

Paramesyumdakontraktil koful
PLASTİTLER
Hücre solunumunun gerçekleştiği organeldir.
- Ökaryot hücrelerde (protista, mantar,bitki,hayvan,insan) bulunur.
- Mitokondri sayısı hücrelere göre farklılık ögsterir.
- Çİft zarlı organeldir.Dış zar düz iç zar ise kıvrımlıdır.kıvrımlara krista adı verilir.
- Mitokodri içerisindeki sıvı kısma matriksadı verilir.Matrikste Mitokondri DNA’sı, ribozom ve enzimler bulunur.
- İç zar üzerinde solunum proteinleri ve ATP sentezleyen enzimler bulunur.Kıvrım ne kadar artarsa protein ve enzim miktarı artar ve enerji artışı görülür.
KLOROPLAST
-
Fotosentezin gerçekleştiği organeldir.
-Çift zarlı organeldir. İç ve dış zar düzdür.
- Kloroplast içerisinde tilakoid zar sistemi bulunur.Zar sistemi üst üste para dizilimi şeklindedir.Her bir kata granum hepsine birden grana adı verilir.
- Klorolast sıvısına stroma adı verilir.Stroma içerisinde kloroplast DNA’sı, ribozom ve enzimler bulunur.
- Tilakoid zar sisteminde klorofil pigmentleri bulunur. Bitkiye yeşil renk verir.Fotosentez olayında görev alırlar.
KRO
MOP
LAST
- Yapısında renk pigmentleri bulunur. Sarı ,turuncu ve kırmızı rengi verir.
Ksantofil……………sarı……………limon,muz
Karoten ……….. .turuncu………..havuç,portakal
Likopen……………..kırmızı……………domates,kiraz
LÖKOPLAST
LÖKOPLAST
- Renksizdir,pigment içermez.
- Nişasta, yağ ve protein depolar.

NOT:Plastitler birbirine dönüşme özelliğine sahiptir.
HÜCRE İSKELETİ
Elektron mikroskobunun ilerlemesiyle sitoplazma içerisinde uzanan lifli ağ yapısında hücre iskeleti ortaya çıkarıldı. Hücre iskeleti hücre içindeki yapı ve organizasyonda önemli görevleri olduğu anlaşıldı.
- Hücre iskeleti hücreyi mekanik olarak destekler.
- Hücre biçiminin korunmasında yardımcı olur(Özellikle hücre duvarı olmayan hücrelerde).
- Birçok organelin ve enzimin sitoplazmada yerinde durmasına yardım eder.
- Hücre hareketlerinde görev alır.
- Fagositoz olayında görev alır.
- Hücrelerdeki sitoplazmik akımın oluşumunda rol oynar.
- Hücre iskeleti 3 tip liften oluşur.
Mikrotübüller:
- Sert, içi boş çubuk şekilli tubulin proteinlerinden oluşur.
- Hücre şeklinin belirlenmesinde, organellerin yer değiştirmesinde ve hücre bölünmesi
sırasında kromozomların yer değiştirmesinde görev alırlar.
NOT: Ökaryot hücreli canlılarda sil ve kamçılar mikrotübül yapılıdır.Prokaryotlarda sil ve kamçılar
mikrotübül yapılı değildir.
Arafilament:
- Mikrotübüle göre az mikrofilamente göre fazla kalınlıkta olup keratin proteinlerinden
oluşur.
- Orijinal şekilleri bozulmaz kararlı yapılıdırlar.
- Çekirdeğin yerinin sabitlenmesinde, hücre içinin sabitlenmesinde, hücre biçiminin
korunmasında rol oynar.
Mikrofilament:
- Aktin proteinlerinden oluşur.
- Mikrofilamentler birbirine sarılmış şekilli 2 zincirden oluşur.
- Mirovillusların merkezi yapısını oluşturur.
- Sitoplazmanın dış tabakasına iç kısmına göre yarı-katı bir kıvam oluşmasını sağlar.
- Kas hücrelerinde miyozin ile birlikte kasılmayı sağlar.
- Amipin hareketinde görev alır, hayvan hücrelerinin bölünürken boğumlanmasını sağlar.
HÜCRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
www.sanalbiyoloji.com
Full transcript