Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Štúdium informatiky na UPJŠ

No description
by

Frantisek Galcik

on 4 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Štúdium informatiky na UPJŠ

Štúdium informatiky
Štúdium
Informatika
Čo je
informatika
Čo
nie je

informatika?
Informatika
Prečo informatika?
Internet
GPS navigácie
HTTPS,
elektronický podpis
Kedy nepomôžu
rýchlejšie počítače?
Facebook
Zamýšľlali ste sa?
Na vysokej škole...
Ing. alebo Mgr.?
Na ktorej škole?
bakalárske štúdium (Bc.)
magisterské štúdium (Mgr.)
inžinierske štúdium (Ing.)
doktorandské štúdium (Ph.D.)
"Mať výšku"
Ponuka bakalárskych študijných programov
Informatika
Aplikovaná informatika
Medziodborové štúdium
1998: 20 miliónov stránok
2008: 20 miliárd stránok
Disk: 100 GB - minúty
Vyhľadávanie...
Google: 1000000GB - desatiny sekundy
Ako to nájde cestu?
"Ak jedna žena vynosí dieťa za 9 mesiacov, za aký čas ho vynosí 9 žien?"
Sú problémy, ktoré počítače nedokážu "zriešiť"?
Dá sa niekedy povedať, že už rýchlejšie riešenie neexistuje?
Informatika (angl. computer science) je
vedná disciplína
zameraná na:
štúdium
teoretických základov
spracovania informácií,
výpočtových modelov
,

implementácie
výpočtových modelov
Informatika
=
Teoretická informatika
Teória vypočítateľnosti
Algoritmy a dátové štruktúry
Paralelné a distribuované systémy
Softvérové inžinierstvo
Komunikácia a bezpečnosť
Databázové systémy
Počítačová grafika
Didaktika informatiky
...
"počítače zmenili a menia svet"
... buď budete počítače ovládať Vy,
alebo počítače budú ovládať Vás...
zaujímavá oblasť, výzvy,
kariéra, prosperita...
3 roky
2 roky
Ako?
Ako a prečo?
znalosť
všeobecných princípov
použiteľných na všetky príbuzné systémy a v
ľubovoľnom čase
znalosť
konkrétnych

systémov
Na Slovensku je viacero (mnoho?) škôl, ktoré v nejakej forme ponúkajú informatiku, ALE...
tradičné vs. nové školy
KE, BA, ZA, BB, ...
uplatnenie absolventov
hodnotenie ARRA
vedecký výskum
atmosféra štúdia
prepojenie s praxou
Tradícia
1959
založenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
1967
založené Výpočtové stredisko PF UPJŠ
1973
Katedra výpočtovej techniky
1981
transformácia KVT na Oddelenie teoretickej kybernetiky a matematickej informatiky pri Katedre matematickej analýzy a na Ústav VT UPJŠ
1985
Katedra teoretickej kybernetiky a matematickej informatiky
1991
Katedra matematickej informatiky
2002

Ústav informatiky
Výskum
Centrum excelentnosti informatických vied
a znalostných systémov
Spolupráca so zahraničnými výskumnými skupinami
Uznanie vedeckou komunitou
- organizácia medzinárodných konferencií (MFCS 1994, DCFS 2007, SOFSEM 2008, SOFSEM 2014, ITAT 2001-2012, Hereditarnia, ...)
Uznanie odbornou komunitou
- cena IT Gala, cena Slovenskej akadémie vied
Štruktúra
Oddelenie teoretickej informatiky
výpočtová zložitosť, automaty a formálne jazyky, neurónové siete, ...
Oddelenie informačných a znalostných systémov
softvérové inžinierstvo, sémantický WEB, dolovanie dát, ...
Oddelenie výpočtových systémov a informačnej bezpečnosti
gridové počítanie, inteligentné agenty, bezpečnostné protokoly, komunikačné protokoly, ...
Oddelenie didaktiky informatiky a podporných technológií
algoritmizácia, multimédiá, ...
Hodnotenie ARRA
má znalosti
z teoretických základov informatiky, operačných systémov, údajových štruktúr, algoritmizácie a programovacích jazykov, analýzy, návrhu, implementácie a manažmentu softvérových systémov, architektúry a správy počítačových sietí
má základné právne a ekonomické poznatky
týkajúce sa softvérových systémov
je pripravený na prácu v tíme
a dokáže spolupracovať s odborníkmi z iných oblastí
je pripravený na magisterské štúdium
informatiky a príbuzných študijných programov.
softvérový vývojár
systémový administrátor

hotový človek pre prax

dokáže implementovať, inštalovať a prevádzkovať
zložité systémy
, pracovať v implementačnom tíme pod vedením magistra/inžiniera informatiky
dokáže rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať
systémy výpočtovej a informačnej techniky
Medziodborové aplikácie informatiky
(člen tímov v oblasti medicínske informatiky, biovýskumu, fyzikálneho výskumu, ...)
Bezpečnosť a administrácia počítačových systémov
(administrátor IS a počítačových sietí so zodpovednosťou za bezpečnosť)
Programovanie a informačné systémy
(junior programátor)
má základné znalosti
z teoretických základov informatiky, operačných systémov, údajových štruktúr, algoritmizácie a programovacích jazykov, analýzy, návrhu, implementácie a manažmentu softvérových systémov, architektúry a správy počítačových sietí
má základné znalosti
z druhého študijného odboru
Možnosť uplatnenia
:
IT spoločnosť so zameraním na špecifickú doménu
Možnosti pokračovania v štúdiu
:
učiteľské štúdium
konverzné štúdium informatiky alebo druhého študijného odboru
Aj externá forma!
Ponuka magisterských študijných programov
Informatika
Učitelstvo akademických predmetov
Výpočtová zložitosť, výpočtové modely a simulácie
Počítačové modely a siete
Základy umelej inteligencie
Informačné a znalostné systémy
Bezpečnosť počítačových systémov
Medicínska informatika
Štúdium nie je len
Atmosféra
Uplatniteľnosť
absolventov
Štúdium prepojené
s aktuálnym výskumom
Ďalšie benefity
A to je
všetko,
čo ponúkate?
Socrates/Erasmus
Infraštruktúra
štúdium v zahraničí
Študentská
vedecká
konferencia
firemné predmety
malé študijné skupiny
individuálnejší prístup
Prírodovedecké dni
Vianočná kapustnica
Bez(a)Dis
Popularizačné
prednášky
Letná škola
sieťovania
MAIN
prednášky
cvičenia
skúšky
Ďakujem za pozornosť.
SAP akadémia
Full transcript