Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cossos geomètrics 2013-2014

Matemàtiques 3r d'ESO
by

Àlex Luque

on 6 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cossos geomètrics 2013-2014

Àrees i Volums
Cossos geomètrics
Tetraedre regular
Activitats a fer:
Cada dia farem l'estudi de dues figures geomètriques, amb els seus corresponents exercicis.
Primera Activitat
Calcula l'àrea d'un tetraedre regular
de 6 cm d'arista i el seu volum.
Àrea i Volum
Hexaedre o cub
Àrea i Volum
AT= 6· ( costat · costat)
V= costat · costat · costat
Primera activitat
Un cub té 25 cm d'aresta. Calcula'n l'àrea , el volum i la longitud de la diagonal.
Primera Activitat
Calcula l'àrea lateral, l'àrea total i el volum d'un prisma triangular de 7,9cm d'alt i 1,5cm d'aresta de la base.
Activitats
Segona Activitat
Calcula l'area total i el volum d'un prisma quadrangular de 6cm d'alt i 2 cm d'aresta de la base.
Ortoedre
Àrea i volum
AT= 2·( a·b)+ 2·(a·C)+2·(b·c)
V=a·b·c
Primera Activitat
Calcula l'àrea total i el volum d'un ortoedre de 4,8cm d'alt, 2,5cm d'ample i 7,6 cm de llarg.
Segona Activitat
Activitats i explicació figures geomètriques
Calcula l'àrea lateral, l'àrea total i el volum d'un prisma hexagonal de 4,3cm d'alt i 5,1cm d'aresta de la base..
Tercera Activitat
Piràmides
Generalitats :
ALateralT= nº cares x ALateral1
Atotal= AlateralT + Abase
V= Abase x h / 3
Piràmide quadrangular
Atotal= Abase + nºcares x ALateral1
V= Abase x h / 3
Primera Activitat
Calcula l'àrea lateral, l'àrea total i el volum d'una piràmide quadrangular de 9,3cm d'aresta lateral i 6,5cm d'aresta de la base.
segona Activitat
Pàgina 175, exercici: 12
Pàgina 176, exercici: 31
Cilindre
Primera activitat
Calcula l'àrea lateral, l'àrea total i el volum
d'un cilindre de 8,1cm d'alt i 2,4cm de radi de la base.
Segona activitat
Pàgina 163, exercici: 14
Pàgina 176, exercici: 22
Pàgina 176, exercici: 29
Pàgina 176, exercici: 24
Pàgina 176, exercici: 35
Con
Cossos de revolució
Àrea i Volum
Primera Activitat
Calcula l'àrea lateral, l'àrea total i el volum
d'un con de 7,5 cm de generatiu i un radi de
3,3 cm.
Segona Activitat
Pàgina 176, exercici: 26.

Esfera
Àrea i Volum
Primera Activitat
Calcular l'àrea i el volum d'una esfera de 5,6 cm de radi.
Segona Activitat
Calcular el radi d'una esfera el volum de la qual és de 3261,76 cm cubics.
Tercera Activitat
Pàgina 177, exercici: 40
Pàgina 177, exercici: 44.
Poliedres
Els poliedres són sòlids limitats per polígons.
Elements d'un poliedre
Cares: Polígons que limiten el poliedre.
Arestes: Són els segments que determinen dues cares en
tallar-se.
Vèrtexs: Són els punts on concorren tres o més arestes.
Diagonals: Uneixen dos vertex que no pertanyen a la mateixa cara.
Poliedres Regulars
Condicions que compleixen:
Les seves cares són polígons regulars iguals.
A cada vèrtex del poliedre s'uneix igual nombre de cares.
Prismes
Segona Activitat:
Pàgina 175 exercici: 10
Segona activitat
Pàgina 175, exercici: 14
Pàgina 175, exercici: 11

Continuació 2013-2014
Prismes
Generalitats Primes:

A= nº cares base x Areabase + nºcares lateras x Arealateral.

V= Areabase x alçada.

Piràmides
Full transcript