Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Laiškas

No description
by

Domante Vitkunaite

on 20 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Laiškas

Laiškas – raštiškas kreipimasis į konkretų adresatą – asmenį arba asmenų grupę. Laiškas dažnai perteikia ne tik faktinę informaciją, bet ir siuntėjo (adresanto) jausmus bei mintis. Laiškai rašomi nuo rašto atsiradimo pradžios (III tūkstantmečio prieš mūsų erą). Laiškų forma ištobulėjo antikos, viduramžių, renesanso ir švietimo laikais. Paplitus spaudai (ypač periodinei), laiškų, kaip informacijos šaltinio bei polemikos priemonės, vaidmuo sumažėjo.
Laiškas ir jo istorija
Asmeninis laiškas
Rašomas artimiems giminaičiams, draugams, geriems pažįstamiems, todėl gali būti laisvesnis, žaismingesnis, parašytas vaizdinga kalba. Bet ir jį rašant patartina laikytis bendrųjų laiškų rašymo taisyklių.
Kreipinys rašomas šauksmininku. Pvz: Miela Kotryna! Įvardžiai ir kreipiniai rašomi didžiąją raide.
Turinys: Pradžioje pasidomėti adresatu, apie save rašyti antroje pastraipoje. Mintis dėstyti paprastai, aiškiai, nuosekliai. Galima vartoti klausimus, sušukimus.
Atsisveikinti palinkėjimu arba pasirašant vardu pavarde. Pvz: Nuoširdžiai jūsų Paulina. Asmeninio laiško data rašoma laiško pradžioje, kairėje pusėje.
Dalykinis laiškas
Tai laiškas, rašomas valstybiniais, visuomeniniais ar tarnybiniais reikalais visuomenės veikėjams, politikams, valdžios atstovams, valstybinių įstaigų tarnautojams ar gaunamas iš jų. Šis laiškas yra santūresnis, pagarbesnis rašymo būdas.
Data rašoma po laišku kairėje pusėje. Kreipiamasi šauksmininko arba naudininko linksniu į adresatą. Atsisveikinimas turi būti dalykinis, išreiškiama pagarba. Pvz: Pagarbiai jūsų darbuotojas. Rašant privaloma laikytis nuoseklumo, aiškiai dėstomų minčių. Rašomi paprasti teminiai sakiniai, kurie pagrindžiami asmenine arba kultūrine patirtimi.
Laiško rūšys
Motyvacinis laiškas


Asmeninis laiškas


Dalykinis laiškas

Atvirlaiškis

Elektroninis laiškas

Laiškas
Motyvacinis laiškas
Jis skirtas parodyti besikreipiančio dėl darbo motyvaciją dirbti tam tikrą konkretų darbą.

Kaip rašyti motyvacinį laišką:

1. Išvardykite visas priežastis, dėl kurių manote, esate tinkamas šiam darbui

2. Motyvacinį laišką laikykite tarsi meilės laišku, kuriame atskleisite, kodėl jūs atitinkate darbdavio reikalavimus ir trokštate būtent tos darbo vietos.

Bendri laiško reikalavimai
1) Svarbu nuosekliai plėtoti mintis remiantis asmenine ir kultūrine patirtimi.
2 ) Atsisžvelgti į tikslą ir adresatą.
3) Laikytis sandaros, nuoseklumo, vientisumo.
4) Tinkamai pasirinkti kalbines raiškos priemones.
5) Laikytis skyrybos, rašybos, gramatikos formų vartojimo nuostatų.
Bendra laiško struktūra
Įžanga
(paminėti dėl kokios priežasties rašome).

Dėstymas
(nuosekliai dėstyti savo mintis, pagrindžiant asmenine arba kultūrine patirtimi).

Pabaiga
(atsisveikinimas arba palinkėjimas).
Mindaugo Mikalausko laiškas Vytautui Landsbergiui
A. Miškinio laiškas ir sveikinimas Utenos bibliotekos darbuotojoms
Partizano laiškas mylimajai
Lazdynų Pelėdos atvirlaiškis J. Šauliui
M. K. Čiurlionio nuoširdus kvietimas į choro repeticiją.
Įdomus faktas
Ankstyviausi paštai buvo pašto dėžutės kavinukėse ir smuklėse. Šios pašto dėžutės surinkdavo laiškus ateinančius ir išeinančius iš Europos. Žmonės sustodavo kavinukėse pasiimti savo laiškų. Vėliau, kiekviena bendruomenė paskirdavo tam tikrą žmogų, kuris tapdavo paštininku. Bendžaminas Franklinas daugelį metų buvo Filadelfijos paštininkas.
Parengė Laura S, Ugnė N., Gerda, Domantė, Laura D., Arūnė, Miglė, Eglė
Full transcript