Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hvilket ansvar har "du" som forbruker?

No description
by

Sverre Oldeide

on 13 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hvilket ansvar har "du" som forbruker?

"Du" har et ansvar
Hvilket ansvar har "du" som forbruker?
Barnearbeid
Over
200 millioner
Barn!
126 millioner
av disse driver
Farlig
arbeid.

tjenere, bønder, gruvearbeidere, sexslaver, barnesoldater .
Ekstremt Skadelig mentalt
Fysisk
Sosialt
Moralskt

Fairtrade
Etisk handel
Etisk handel er
Lovlig og moralsk riktig handel
Ikke barnearbeid
Ikke underbetalte arbeidere

Norge har ingen egen lovgivning som forbyr varer som er laget på ulovlige måter.
Vi må derfor trå til selv!
"Du" må selv ta et tak.
Har du noen gang tenkt over
*At ved å kjøpe en enkel bukse så kan DU bidra til
-Grov mishandling
-Underbetaling
-Brudd på menneskerettighetene
-Barnearbeid
-Tapte liv

*At DU er med på å opprettholde disse forholdene, og er en bidragsyter til et marked som strider med menneskerettighetene

Lover og Rettigheter
"Rettferdig handel"

Kilder

Fairtrade.no
ieh.no
Snl.no
ilo.com
fn.no
Forbrukerrådet.no
Reddbarna.no
Streif"Ansvarshjelp"
Stiftet i 1997 av 12 norske organisasjoner
En del av det globale fairtrade
Fairtrade er medlem av IEH

"Fairtrade-standardene"
"Sporbarhet"
"Vekst"

Miljø og bærekraftig utvikling
Bruk og kast samfunn
Kjøper mer
Ikke bærekraftig
Et ansvar her også
Mer enn bare varen
Arbeidet bak
Barn
Menneskerettigheter
Miljøskader

Ansvaret er lett.
Jobben er 90% gjort før du skal måtte gjøre noe.

§ 3. Merking av varer
- a. navn og adresse på den som har produsert, importert og/eller pakket varen, og/eller navn og adresse på den for hvis regning dette er gjort,
- b. varens sammensetninger, vekt, mål, volum, størrelse, antall eller lignende opplysninger,
- c. andre egenskaper som ikke uten videre fremgår av varen selv, men som har betydning for forbrukerens vurdering av varens kvalitet, energi- og ressursbruk, bruksegenskaper eller virkning på miljøet,
- d. varens opprinnelsesland.
Forbrukermerkingsloven
kildelenker

http://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barns-beskyttelse/barnearbeid
http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
http://snl.no/barnearbeid
http://www.fn.no/ILO/Konvensjoner/Alle-ILO-konvensjoner/Konvensjon-nr.-138-om-minstealder-for-adgang-til-sysselsetting
http://www.fn.no/ILO/Temasider/Barnearbeid
http://etiskhandel.no/Artikler/10496.html
http://ndla.no/nb/node/12807
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
http://ndla.no/nb/node/86337
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-12-18-90
http://www.etiskhandel.no/Om_IEH/Hva_er_etisk_handel_/index.html
http://fairtrade.no/om-fairtrade/slik-fungerer-fairtrade/fairtrade-standardene/
http://fairtrade.no/om-fairtrade/slik-fungerer-fairtrade/sporbarhet/
http://etiskhandel.no/Om_IEH/index.html


LÆREPLANSMÅL
gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar.

Finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjereNdla.no
Full transcript