Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

INTERFERÈNCIA SEMÀNTICA

No description
by

Caterina Crespí

on 10 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of INTERFERÈNCIA SEMÀNTICA

EVIDÈNCIA D'INTERFERÈNCIA SEMÀNTICA ENTRE MÚSICS I NO MÚSICS EN RELACIÓ a LES TASQUES D'EFECTE STROOP
1. introducció
Accions que requereixen control voluntari--> Funcionament del sistema de focalització de l'atenció.
Teoria atencional de Posner
--> 3 sistemes neuropsicològics--> implicades en atenció selectiva i control cognitiu-->
Principal sistema: Xarxa atencional anterior.
Efecte Stroop
--> JR. Stroop (1935): Implica gran part de procés atencional.
Capacitat que proporciona les proves Stroop--> realització d'una prova novedosa alhora que s'impedeix la intrusió d'un procés automàtic el·licitat pel mteix estímul.
MÚSICA
: Estímul multimodal molt potent que transmet, alhora, informació visual, auditiva i motora al nostre cervell.
Estructures cerebrals en músics-->
CÓRTEX CEREBRAL
: capacitat de reorganitzar-se segons les seves necessitats. La música fa que tingui lleugeres diferències estructurals.
Producció musical: Activació del cervell que, en aquest cas, ens ajudarà amb l'efecte stroop.
OBJECTIU
: Saber si hi ha diferències entre músics i no músics.
HIPÒTESIS
: "Les persones músiques tindran menys interferència semàntia (errors incongruents) en el test de l'efecte stroop que aquelles persones que no es dediquen a la música".
2. MÈTODE

4. CONCLUSIONS
3. RESULTATS
2.1 MATERIALS
2.2 mostra
2.3 procediment
2.4 variables
Conseintiment informat


Test de selecció de la mostra


Programa Excel i Word


Test Efecte Stroop
12 participants:

- 6 no musics
(Mitjana edat: 19,6)


- 6 músics
(Mitjana edat: 19,83)

Lloc de selecció:
UIB
Criteri de seleccio:
subjecte de més de 10 anys estudiant música, llegint més d'una clau musical ja que així hi ha més sensibilització amb el llenguatge musical.
Selecció de la
mostra
.
Realització del
test de l'efecte Stroop
a les aules d'informàtica de la UIB.
Recaudació dels
resultats
de la tasca de cada subjecte i passar-la a un full de càlcul.
Càlculs
: Mitjana aritmètica, mitjana geomètrica, distribució estàndar, nombres d'errors (congruents i incongrunts), prova T i T d'Student.
DEPENDENTS:
- Temps de resposta
- Nombre encerts i errors

INDEPENDENTS:

- Ser músic
- No ser músic

ESTRANYES:

- Edat
- Sexe
- Estat emocional de cada subjecte
5. REFERÈNCIES

Soria-Urios G, Duque P, García-Moreno JM. Música y cerebro (II): evidencias cerebrales del entrenamiento musical. Rev Neurol 2011; 53: 739-46.
Casas, M. V. (2001). ¿Por qué los niños deben aprender música?. Colombia Médica, 32(4).
Bausela, E., Santos, J. L. (2006) Utilidad del stroop en la psicología clínica. Avances en Salud Mental Relacional, 5(1).
Rueda, M. R., Tudela, P., Lupiáñez, J. (2000). Efecto de facilitación semántica en la tarea Stroop: Implicaciones para el estudio del control atencional. Psicothema, 12(2), 216-222.
Gómez-Ariza, C., Bajo, M.T., Puerta-Melguizo, M.C., Macizo, P. (2000). Cognición musical: relaciones entre música y lenguaje. Cognitiva, 12(1), 63-87.
Tots necessitem
més temps de reacció
en l’opció
incongruent
que en l’opció congruent.
Les persones
músiques
tenen
menys interferència semàntica
en la realització de tasques d’Efecte Stroop. Tenen
menys errors incongruents
.
Els
músics

no
han fet cap tipus d’
error
. Entre els
no músics
s’han fet
7 errors
(6 incongruents de 7 totals).
El
temps de reacció incongruent
és
més gran
en els
no músics
(diferència mínima).
A partir del
valor p
, concluim:

p músics:

H. nul·la
. NO efecte stroop en músics.

p no músics:

H. alternativa
. Efecte stroop en no músics.
Joana Aina Munar Socias
Antònia Torrandell Socias
Caterina Crespí Quetglas
Percepció i Atenció
UIB
Full transcript